blog

Supply chain management nog lang niet volwassen

Supply chain

Supply chain management nog lang niet volwassen

Ons mooie vakgebied kent vele modetermen, maar inmiddels kunnen we Supply Chain Management (SCM) wel een blijvertje noemen. Ongeveer twintig jaar na de introductie moeten we ons echter afvragen wat SCM heeft gebracht. De praktijk blijft achter. Tijd voor nieuwe platforms.

De term SCM leidt nog steeds tot spraakverwarring. Dat komt niet omdat geen definities in omloop zijn, maar omdat de perspectieven van de verschillende gebruikers nogal verschillen. Helaas blijft de term SCM maar al te vaak een nieuwe term voor (al dan niet geïntegreerde) logistiek. Maar als we de (wetenschappelijke) literatuur als uitgangspunt nemen dan is SCM fundamenteel anders. Zo gaat SCM over de gehele keten ‘van zand tot klant’ en integreert SCM het gehele primaire proces (inclusief inkoop, operations, fysieke distributie, marketing & sales). Verder houdt SCM zich naast de goederenstroom bezig met de informatiestroom en de geldstroom en gaat SCM zowel over de aanvoerketen als over de vraaggestuurde keten (demand chain). Ook moet SCM niet alleen kosten verlagen maar vooral klantwaarde creëren. Daar komt nog bij dat SCM niet alleen over de Supply Chain gaat maar heel nadrukkelijk ook over Management. Belangrijke aandachtsgebieden zijn daarbij bijvoorbeeld bedrijfsstrategie, leiderschap en verandermanagement.

Onderwijs
Gelukkig zien we in Nederland veel positieve ontwikkelingen op het gebied van SCM. Zo zijn er de afgelopen jaren binnen het hoger onderwijs vele opleidingen waarin jonge mensen uitvoerig met het gedachtegoed van SCM in aanraking komen en zijn er op universitair niveau de laatste vijf jaar diverse zelfstandige SCM Masteropleidingen gestart. De hoeveelheid wetenschappelijk SCM onderzoek is het afgelopen decennium geëxplodeerd en ook via Dinalog lopen er diverse belangwekkende onderzoekstrajecten. Bovendien lijken jongeren, met hun vele sociale contacten, het veelvuldig gebruik van werkgroepjes op school, en met hun openheid over het delen van informatie (iedereen en alles staat op internet), zeer geschikt om SCM in de toekomst vorm te geven.

 

Praktijk blijft achter

Helaas blijft de praktijk ver achter bij wat de leerboekjes, rapporten en wetenschappelijke artikelen over SCM schrijven. Een paar van de meest voorkomende problemen zijn dat er nog te veel in hiërarchie en te weinig in processen wordt gedacht. Er is nog een gapende kloof tussen de verschillende disciplines (en vooral tussen logistiek en marketing) en bedrijven hollen teveel op operationeel niveau en staan (te) weinig stil bij de strategische vraagstukke. Samenwerking op basis van win-win met toeleveranciers en afnemers komt nog maar nauwelijks van de grond komt en informatie wordt slechts mondjesmaat gedeeld. Laatste observatie: incentives zijn niet of slecht op elkaar afgestemd, zodat ieder toch voor zijn eigen doel gaat.

 

Voor het gat tussen de theorie en praktijk van SCM zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Zo is de SCM theorie nog relatief jong en heeft het zich nog onvoldoende ontwikkeld om nu al veel praktische handvatten te bieden. Daarnaast hebben de zittende managers zelden een formele opleiding op het gebied van SCM gehad en bestaan er relatief weinig platforms om SCM op strategisch niveau in een veilige omgeving met vakgenoten te bespreken. Misschien nog wel belangrijker is dat er blijkbaar weinig tijd, geld en energie beschikbaar is bij de (supply chain) managers van vandaag om nu al deze kennis- en ervaringsachterstand in te halen. Gelukkig zijn er voor de meer ambitieuze vakgenoten wel de nodige mogelijkheden om hier iets aan te doen. Om maar een paar voorbeelden te noemen: begin 2013 start de vernieuwde part-time vLm topopleiding EMLog en binnenkort starten Nyenrode en BLMC een platform voor supply chain managers.

 

De conclusie kan zijn dat SCM weliswaar sterk gegroeid is maar nog lang niet tot volwassenheid is gekomen. Het leidt geen twijfel dat SCM een mooie toekomst voor zich heeft maar daar kunnen we niet op wachten. De supply chain managers van vandaag moeten nu het voortouw nemen.

Reageer op dit artikel