blog

Configure-to-Order is klantgerichter dan Engineer-to-Order

Supply chain

Configure-to-Order is klantgerichter dan Engineer-to-Order

De door lean gepropageerde Produce-to-Order en Engineer-to-Order veroorzaken een veel langere orderdoorlooptijd dan de Assemble-to-Order- en Configure-to-Order-strategieën. Lean is dus niét klantgericht, zegt Rob Kwikkers.

Eén van de missers waar ik elke keer weer tegenaan loop is dat in de lean-benadering van productiebesturing het Klant Order Ontkoppel Punt (KOOP) vergeten lijkt te zijn. De hele methodiek is erop gericht om materialen zo snel mogelijk door de keten te halen; de totale doorlooptijd moet zo kort mogelijk. Materiaal dat even stil ligt wordt als “waste” bestempeld en moet in een verbetertraject worden opgeruimd. En natuurlijk mogen we nergens beginnen iets te doen vòòrdat de klantorder binnen is. Want dat is klantgericht werken en dat maakt de klant blij.


Lean voorraadmanagement slaat plank mis

Ik moet de neiging onderdrukken hier te herhalen wat ik al vele malen over lean productie- en voorraadmanagement heb gezegd en geschreven, want mijn dokter heeft gezegd dat mijn bloeddruk toch al te hoog is. Deze lean-denkers slaan mijns insziens de plank mis qua voorraadmanagement.

Ongefactureerde orders zijn ook voorraad
Het is namelijk veel klantgerichter en efficiënter om wèl te beginnen voordat de klantorder ontvangen is. Ik zou het zelfs om willen draaien: doe zovéél mogelijk in de voorbereiding. Dat is het hele idee van het KOOP op Assemble-to-Order (ATO): de klant snel en op maat leveren vanuit slim bedachte en op voorspelling geproduceerde halffabrikaten die klantspecifiek in een lean-proces worden samengesteld. De orderdoorlooptijd (levertijd) wordt daarmee sterk verkort en je kan de factuur razendsnel sturen. Dat is pas effectief en financieel efficiënt: enige weken omzet enige weken eerder op de bank. Ook ongefactureerde orders moeten gezien worden als een voorraad, maar die staan helaas niet op de boeken.

De KOOP/ATO-gedachte strekt zich uit tot in het engineering-traject. Als je dan al dingen maakt die zó klantspecifiek zijn dat je niet aan de productie kan beginnen voordat je weet wat de klant precies wil, dan kan je er wèl alvast over nagedacht hebben. Je legt dan de ideeën en uitwerkingen in het KOOP (op voorraad) en Configureert To Order (CTO).Ook hier ben je dan klantgerichter, want de oplossing kan klantspecifiek veel sneller gerealiseerd worden dan in de Engineer To Order-strategie.  Met al de positieve financiële effecten die we ook in de ATO strategie zien.

ERP en PDM zorgen voor beschikbaarheid
De ATO- en CTO-strategieën vallen of staan met de beschikbaarheid van componenten, hetzij fysiek, hetzij als uitgewerkt idee.  Het lean-proces ná het KOOP moet er trefzeker uit kunnen putten.  En dat is waar ERP- en Product Data Management (PDM)-systemen hun rol spelen: ERP-systemen zorgen voor de beschikbaarheid van fysieke delen; PDM-systemen voor de toegankelijkheid van uitgewerkte ideeën.

Lean niet klantgericht

Het lean-denken claimt klantgericht te zijn, maar is dat niet. De door lean gepropageerde Produce To Order en Engineer To Order veroorzaken een veel langere orderdoorlooptijd dan de ATO- en CTO- strategieën. Lean is dus niét klantgericht en financieel niet efficiënt, wat de goeroes ook roepen. 
Toepassing van de KOOP gedachten ATO en CTO zijn veel klantgerichter. ERP en PDM systemen ondersteunen het vóórdenken.  Er wordt namelijk veel te veel nágedacht, en dat is niet de beste manier om de klant blij te maken.

 

Deze stelling is één van de onderwerpen die aan bod komen op 30 oktober  tijdens de Tabletop expositie & Congres: “Interne Logistiek 2012, dé ERP-PDM dag voor de maakindustrie”. Meer weten? Kijk op www.internelogistiekdag.nl

 

Lees ook: Het pull denken en de crisis, nader verklaard

 


Lees meer in onze kennisbrief over de klantordergestuurde maakindustrie (sept 2012)

Reageer op dit artikel