blog

Beter inzicht in uw supply chain in vier stappen

Supply chain

Beter inzicht in uw supply chain in vier stappen
keten

Supply chains zijn complex en de lange reeks schakels is vaak lastig te monitoren. Wanneer er iets mis dreigt te gaan kost het managers veel tijd en energie om de zwakke schakels op te zoeken. Niet in de laatste plaats doordat bedrijven vaak afhankelijk blijven van handmatig bijgewerkte spreadsheets om hun supply chain te monitoren. Hierdoor is het onmogelijk om het perfecte orderproces te realiseren. Tijd om door middel van vier stappen beter inzicht en controle te krijgen over uw supply chain.

De vier stappen:

 

1. De juiste informatie verzamelen

De eerste stap is om toegang te krijgen tot de informatie van alle partners in uw supply chain. Hiervoor is het noodzakelijk dat leveranciers en afnemers met elkaar verbonden zijn via toegankelijke software waarin ze hun relevante informatie kunnen invoeren. Ook moet een dergelijk systeem dusdanig flexibel zijn zodat partners het naar hun behoeften kunnen instellen. Hoe toegankelijker en flexibeler het systeem, hoe groter de kans dat uw partners willen meewerken.

2. Zicht op de levensloop van een order

Om betere beslissingen te kunnen nemen, is goed zicht op de gehele levensloop van een order nodig. Maar de overvloed aan data uit de supply chain kan de mogelijkheden van werknemers overstijgen, met onnodig tijdverlies als gevolg. Eén retailer had bijvoorbeeld 35 uur nodig om een rapportage te maken. Tegen de tijd dat er besluiten genomen konden worden, waren de gegevens al een week oud. Door gebruik te maken van Supply Chain Visibility technologie kunnen op dit gebied aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd worden.

 

3. Controle op onverwachte ontwikkelingen

De enige manier om perfecte orders door een imperfecte supply-chain te loodsen is door controle te krijgen op onverwachte ontwikkelingen. Ontwikkel een ‘management by exception’ model van verwachte gebeurtenissen en vervolgacties. In een supply chain zijn er duidelijk aanwijsbare momenten –touchpoints– waarop steeds dezelfde handeling verricht wordt. Bij elk van deze touchpoints kunt u bepalen wat een onregelmatigheid is. Het systeem houdt vervolgens toezicht op potentiële bottlenecks in de supply chain en geeft bij onregelmatigheden een waarschuwing. Dit alles helpt niet alleen de samenwerking met partners te verbeteren, maar ook om via de supply chain meerwaarde te leveren aan de klant.

 

4.
Monitor prestaties

De kleinste verstoringen in uw supply chain kunnen grote gevolgen hebben voor uw inkoop, logistiek of opslag van goederen. Het monitoren van prestaties in de supply chain leidt tot betere samenwerking met leveranciers, en kan tot een afname van niet voorradige producten van 85 procent leiden. Door zwakke punten aan te wijzen krijgen leveranciers de kans om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Een uitzondering in de supply chain laat zien welke leveranciers vaak leveringsdata missen of structureel de verkeerde producten leveren. Het helpt ook uw eigen prestaties te verbeteren. Wanneer u ziet dat een order te laat bij een klant aankomt, of een klant de verkeerde order binnen heeft gekregen, stuurt het systeem direct een waarschuwing zodat er gekeken kan worden waar en bij wie het fout is gegaan.

 

De toegevoegde waarde van meer zichtbaarheid in uw supply chain leidt aantoonbaar tot een aantal verbeteringen.

 

  • Het definieert de belangrijke gebeurtenissen in uw orderproces;
  • Het identificeert vrijwel alle gebeurtenissen die uw orderproces kunnen verstoren;
  • Het helpt scorecards ontwikkelen op basis van de verzamelde data van ál uw partners in de supply chain;
  • Het past veranderingen zoals nieuwe leveranciers of aanpassingen in het orderproces snel aan.

Als u alle schakels kunt identificeren en optimaliseren, bent u een stap dichter bij het realiseren van de perfecte order en wordt het verkopen van een nee vaker voorkomen. Lees meer in het white paper Why supply chain visibility is critical to achieve the perfect order.

Reageer op dit artikel