blog

Transparantie in de supply chain: waarom eigenlijk?

Supply chain

Transparantie in de supply chain: waarom eigenlijk?
Transparantie in de supply chain: waarom eigenlijk? Jack van der Veen

In de top tien van modewoorden neemt ‘Transparantie’ een prominente positie in. Ook bij het verbeteren van samenwerking in supply chains wordt het vaak als een vereiste gezien. Maar wat is Transparantie eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? En hoe Transparant bent u?

 

De Stichting Varkers in Nood lanceerde onlangs een App voor de smartphone waarmee consumenten in de supermarkten producten kunnen scannen om zo te zien of er in de voortbrengingsketen diervriendelijke methodes worden gebruikt. Een mooi voorbeeld van ketentransparantie anno 2012. Transparantie in (logistieke) ketens is niet meer weg te denken maar toch lijkt het begrip nog niet altijd heel diep doorgedrongen te zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering van veel organisaties. Een oproep tot actie.

 

Logistiek beter dan politiek?

De logistiek zit vol met begrippen waar je moeilijk bezwaar tegen kan maken, denk aan Duurzaamheid, Flexibiliteit en Kwaliteit. Helaas leidt het te pas en te onpas gebruiken van zulke termen ook vaak tot verwarring omdat meerdere betekenissen in één term worden gevangen. Voor Transparantie geldt dit ook: het woord wordt veel gebruikt, altijd om iets positiefs aan te duiden, maar toegepast in verschillende betekenissen.

 

Hoezeer dit kan leiden tot begripsverwarring werd onlangs overtuigend aangetoond in het proefschrift ‘Transparantie: icoon van een dolende overheid. Auteur Erna Scholtes volgde het gebruik van de term Transparantie in de politiek en onderzocht daartoe alle verhandelingen van de Tweede Kamer. Ze kwam tot verassende inzichten. Het gebruik van het woord Transparantie in de verhandelingen is over de laatste jaren explosief gestegen. Echter, door het woord voor van alles en nog wat te gebruiken, zonder dat er tegenspraak mogelijk was, ontstond er spraakverwarring zodat nieuwe rookgordijnen opgetrokken konden worden. Kortom: intransparantie creëren door het onduidelijk gebruik van Transparantie. Ook toont het proefschrift aan dat transparantie lang niet altijd leidt tot de gewenste effecten. Door topsalarissen bijvoorbeeld openbaar te maken werd een nieuwe norm gesteld en steeg de gemiddelde loonsom. Door altijd en overal verantwoording te willen en kunnen afleggen ontstond er veel administratieve rompslomp en nam de bureaucratie toe.

 

Nu Transparantie ook in de logistiek een gevleugeld begrip aan het worden is, moeten we er op toezien dat we het beter doen dan de politiek. Immers, in de logistiek kan (en moet) Transparantie leiden tot klantwaarde, dus sneller, beter, goedkoper, betrouwbaarder, flexibeler en duurzamer en daarmee tot een sterkere positie van de (bedrijven in de) sector.

 

Veelkoppig monster

Het begrip Transparantie combineert een aantal verschillende deelbegrippen zoals duidelijkheid, eerlijkheid en openheid. Bij duidelijkheid gaat het over overzichtelijkheid en een gebrek aan complexiteit. In deze betekenis zijn bijvoorbeeld de tarieven van Telecomaanbieders en de polisvoorwaarderen van verzekeraars weinig transparant. Bedrijven spelen hierop in door pay-offs als ‘Glashelder’ en ‘Sense and Simplicity’. Bij eerlijkheid gaat het over de feiten onder ogen durven zien, zaken niet mooier voorstellen dan ze zijn, afzien van politieke spelletjes, je belang duidelijk op tafel te leggen en voor je mening durven uit te komen. Bij openheid gaat het over het toegang geven tot de eigen gegevens, over uitleggen wie iets beslist en hoe je tot de beslissing gekomen bent, zonder verborgen agenda’s, kleine lettertjes of achterkamertjes.

 

Vertrouwenscrisis

Waar komt de sterk toegenomen vraag naar transparantie in supply chains eigenlijk vandaan? Er zijn tenminste twee belangrijke redenen. De eerste is vertrouwenscrisis. Door de economische crisis zouden we haast vergeten dat we ook leven in een stevige vertrouwenscrisis. De traditionele instituten worden vaak openlijk gewantrouwd. De integriteit, de specialistische kennis en de professionaliteit van bijvoorbeeld de politicus, de dokter, de burgemeester, de hoogleraar, de bankier en de manager staan steeds meer ter discussie. Klanten geloven niet zonder meer dat bedrijven het ‘goede’ doen. Door transparant te zijn geeft de organisatie zich bloot (“je mag alles van me weten”) en dat is een zeer belangrijke voorwaarde om vertrouwen te creëren en te behouden. Dit wordt versterkt door het idee dat bedrijven zich niet meer kunnen verschuilen achter onwetendheid over wat er gebeurt in hun supply chain en dus wel verantwoordelijkheid moeten nemen en keihard moeten werken aan verbeteringen. Kort samengevat: voor het winnen van het vertrouwen bij klanten is transparantie simpelweg een noodzaak.

 

Ketensamenwerking

De tweede reden om transparant te willen zijn is welbekend: supply chain collaboration (dus het delen van informatie tussen ketenpartners en het samenwerken op basis van vertrouwen) leidt tot beter, sneller en goedkoper en tot meer flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid. En dat is wederom precies wat klanten willen.

 

De consequentie voor bedrijven is duidelijk: als u niet zelf kiest voor Transparantie dan zullen uw klanten dat rechtsom of linksom voor u doen. U kunt er maar beter klaar voor zijn.

Reageer op dit artikel