blog

Robuuste supply chains essentieel voor hi-tech

Supply chain

Robuuste supply chains essentieel voor hi-tech

Smart phones, tablets, laptops… De mondiale vraag naar de nieuwste elektronische gadgets is onverzadigbaar. Hoe gaan hi-tech producenten er mee om en welke rol spelen 3PL-bedrijven hierin?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 11 mei 2012.

In het vierde kwartaal van 2011 alleen verkocht Apple al ruim 15 miljoen iPads, terwijl er mondiaal ruim 100 miljoen iPhones zijn verkocht. Er zijn daarnaast in een paar jaar ruim 300 miljoen smartphones op het Android platform verkocht. De competitie is notoir hevig in deze markt, met productlevenscycli die soms korter zijn dan in de modesector. Alles draait om robuuste supply chains om zo geen kans te missen om het product te leveren aan de veeleisende klant. Aan de andere kant moeten natuurlijk de kosten in deze competitieve industrie onder –controle gehouden worden. Hoe doen succesvolle hi-tech producenten dat, en welke rol spelen 3PL-bedrijven hierin?

In de onlangs verschenen 16de jaarlijkse mondiale studie van Capgemini en de Penn State University wordt een tipje van de sluier opgelicht. 1.500 verladers gaven hun mening over de rol van 3PL-ers, en de nadruk lag op de hi-tech industrie. De belangrijkste eis die producenten aan 3PL-ers stellen is dat ze altijd overzicht hebben over hun mondiale productstromen, waar ze zich ook bevinden in die 150+ landen die beleverd worden. De reden is dat klanten op de hoogte gehouden moeten worden van de status van hun orders.

Daarnaast is ook waakzaamheid geboden vanwege de hoge productwaarde. Eén op de vijf diefstallen in supply chains is namelijk in de hi-tech sector. –Opmerkelijk is dat als 3PL-ers deze zichtbaarheid bieden, producenten dit vanwege de complexiteit van hun netwerk nog niet altijd goed kunnen –gebruiken. Het probleem ligt dus ook bij de producenten, die onvoldoende uit de voeten kunnen met de –informatie van soms honderden 3PL-ers. Dit biedt kansen voor 3PL-ers die –onderschei-dende 4PL-regiediensten kunnen aanbieden.

Retourlogistiek en het managen van voorraden blijken de twee andere belangrijkste onderwerpen waar hi-tech producenten nu en in de toekomst ondersteuning van 3PL-ers verwachten. Een excellente retourlogistiek wordt vanuit duurzaamheids- en kostenoogpunt steeds belangrijker. Zo kunnen componenten hergebruikt en grondstoffen teruggewonnen worden. Daarnaast wordt het houden en in eigendom nemen van voorraden steeds vaker gevraagd aan 3PL-ers. Onderwerpen als Lean/Six Sigma zijn op dit moment nog minder van belang, maar dit verandert in de nabije toekomst.

Reageer op dit artikel