blog

15 miljard ligt voor het grijpen

Supply chain

15 miljard ligt voor het grijpen
15 mioljard voor het grijpen

Roland Berger Strategy Consultants presenteerde afgelopen week een rapport met de titel ‘Van een fysieke naar een intelligente gateway to Europe’. Hierin is uitgerekend dat met behulp van slim inzetten van vernieuwende ICT-toepassingen de beoogde 15 miljard gerealiseerd kan worden, waarvan 6 miljard voor logistiek, tuinbouw, media en gezondheidszorg.

Als bedreigingen voor het niet halen van deze extra inkomsten worden genoemd de achterblijvende toegevoegde waarde per werknemer (=productie), mogelijk veroorzaakt door te lage innovatiekracht. Verder ontbreekt het Nederland mogelijk aan goede ICT-ers. Een alternatief hiervoor is het aantrekken van hoog opgeleide IT-ers uit het buitenland. 

     

Het rapport noemt talloze voorbeelden van kansen in de logistiek. Dit moet ons als logistieke professionals toch bijzonder aanspreken?

         

Hoe is het in de praktijk?

Op dit moment ben ik onder andere betrokken bij drie relatief langlopende projecten waar transportsoftware wordt ontwikkeld. Niet zomaar vanaf nul, maar grote vernieuwde versies. Alle betrokken leveranciers zitten achter op schema, soms jaren. De gebruikers zitten met smart te wachten op de beloofde noviteiten, en testen kleine nieuwe modules (die echter nog vol problemen zitten).

       

De wereld is anders dan 10 jaar geleden. Toen waren er talloze selectietrajecten waar de gebruikers oh en ah riepen bij zoveel vernuft op het scherm. De huidige gebruikers zijn deskundig en ervaren en weten behoorlijk goed hoe zijn hun proces wensen te optimaliseren. Nieuwe, jonge en slimme medewerkers zijn niet bang meer voor het scherm en kan het niet snel genoeg gaan. Integreren? Graag- scheelt data-entry en fouten. Management informatie: graag, leuk! Alle informatie op 1 scherm, afgewogen keuzes maken en dit via diverse media met collega’s en klanten afstemmen: graag!

  

Maar de leveranciers zijn jaren bezig om de basisfunctionaliteit werkend te krijgen en komen nauwelijks toe aan de innovatieve wensen van de gebruikers. Zie daar een van de redenen waarom innovatie beperkt is.

   

De relatie tussen leverancier en afnemers?

De afnemers wikken en wegen. Stoppen of doorgaan? Hoe om te gaan met de leverancier? Onder druk zetten? Maar wat als de leverancier het niet trekt? Eisen dat er aanvullende ontwikkelcapaciteit komt? Maar wat als blijkt dat deze mensen niet snappen wat logistiek is?

  

Steeds vaker zijn afnemers mondig genoeg afscheid te nemen. Zij nemen hun verlies en gaan met een volgende partij aan de gang, nog scherper lettende op hetgeen zij nodig hebben. Een van de resultaten die in de praktijk naar voren komt is dat er meer kleinere partijen opstaan. Het ontwikkelen van een pakket dat geschikt is voor vele bedrijven heeft noodzakelijkerwijs aanzienlijke beperkingen. Een kleine partij kan vaak min of meer maatwerk leveren en daarmee de gewenste specifieke procesondersteuning realiseren. Of dit een trend is voor de toekomst zal de komende jaren moeten blijken…

Reageer op dit artikel