blog

ERP-systemen zijn vaak ongeschikt in lean-omgeving

Supply chain

ERP-systemen zijn vaak ongeschikt in lean-omgeving
Lean ERP

De laatste tijd wordt er weer regelmatig gediscussieerd over de relatie tussen Lean en ICT. Op LinkedIn Logistiek stond zelfs de poll: ‘Zonder passende ICT wordt een lean implementatie nooit een succes!’ Slechts 7 van de 56 reacties vind dat Lean niets met ICT te maken heeft. U kunt mijn reactie ook bij die discussie lezen, maar door een ervaring deze week wil ik wat dieper op het onderwerp in gaan.

Ik mocht deze week op bezoek bij een bedrijf dat enkele jaren geleden is overgenomen door een grote internationale speler. Zij gebruikten tot voor kort een Nederlands ERP-product, maar werden gedwongen over te stappen op het pakket dat de ‘nieuwe moeder’ al gebruikt. De implementatie daarvan heeft gigantisch veel geld gekost maar dat lijkt er nu eenmaal bij te horen. Dat is ook helemaal niet erg als je er als bedrijf beter van wordt en als gebruiker gelukkiger.

      

Nu wil dezelfde moeder ook dat dit bedrijf lean gaat werken. Twee wensen die op het eerste oog aannemelijk lijken, maar als je de praktijk in ogenschouw gaat nemen blijken er de nodige bottlenecks. Sterker nog: het levert een spagaat op. Diverse administratieve procedures bleken strikt vanuit de moeder vastgelegd te zijn. Om het duidelijk te maken volgt er een kort voorbeeld van het aanbrengen van een artikel-identificatie.

       

Tot voor kort was het mogelijk direct op de omverpakking te printen. Hierdoor kon er eenvoudig  informatie toegevoegd kon worden die nodig was. Het beleid van de moeder was echter dat alle verpakkingen gestickerd moesten worden. Bepaalde informatie op de sticker kon niet met de WMS-module ingevoegd worden, maar moest al ruim van te voren bij de afdeling marketing worden ingevoerd. En laten we het maar niet hebben over het aantal schermen dat er achter elkaar ingevuld moest gaan worden. Kortom, het leek eerder een tegenbeweging van de ERP-leverancier en de moeder ten opzichte van de mogelijke verbeterprocessen.

    

Treiterende ICT’ers         

Door deze maatregel moest zelfs het klantenorderontkoppelpunt (KOOP) verschoven worden naar werken op voorraad. Sommige ICT’ers snappen gewoon niet hoe de logistieke wereld in elkaar zit. Mijn stelling is dan ook dat klantenordergestuurde logistiek vaak door ICT’ers juist getreiterd wordt door een niet te wijzigen werkwijze. Veel bedrijven zitten gevangen in een structuur waardoor het KOOP niet meer te verschuiven is door een verstijfde IT-structuur.

     

Dit voorbeeld staat helaas niet op zich zelf. Veel ontwikkelaars binnen de ICT-wereld zijn helemaal niet op de hoogte van de mogelijkheden die het KOOP alsmede Kaizen, Lean en Six Sigma bieden voor hun gebruikers. Het wordt hoog tijd dat dit ten eerste in hun opleidingen opgenomen wordt. Daarnaast zullen zij ervaring op dienen te doen bij hun gebruikers. Nog belangrijker is de rol van de managers die hen aansturen. Die zouden eens een tijdje als gebruiker mee moeten gaan werken.

       

Onmogelijke schermen

En dan hebben we het nog niet eens over de onmogelijke schermen die de ICT’ers weten te ontwikkelen. Het zijn ware zoekplaatjes en je moet bergen scherm doorlopen voordat je de juiste transactie kunt uitvoeren. Inmiddels zijn er meerdere gebruikers overspannen geraakt bij de invoering van zo’n krachtig pakket met een oneindige hoeveelheid van volgepropte schermen. De ICT wordt veel te complex en lijdt tot het vastlopen van aanpassingen in de structuur en organisatie.

 

Ik hoop dat de managers en de ICT’ers eens een tijdje hun rol verwisselen met de IT-gebruikers. Dan ervaren zij zelf dat deze gesofisticeerde ERP-pakketten vaak lijden aan het anti-lean-syndroom. Het is vijf voor twaalf. Wanneer komt er eens een ERP-pakket dat het aandurft om te werken zoals met app’s gebruikelijk is. Daarnaast moet het dan ook mogelijk zijn aanpassingen zo dicht mogelijk bij de werkvloer mogelijk te maken. Welke opvolger van Steve Jobs staat op om dit eens in werking te zetten? Het levert niet alleen heel veel geld op; het zal nog veel meer voldoening geven bij de medewerkers die hun lean-verbeterprocessen eenvoudiger kunnen gaan toepassen. De mens staat tenslotte toch altijd centraal te staan? Het wordt dus echt tijd dat Lean ERP er echt gaat komen.

 

[Bekijk ook de lean-special van 16 maart 2012 – met de genoemde poll op LinkedIN Logistiek]

Reageer op dit artikel