blog

Consument achter het stuur van supply chains

Supply chain

Consument achter het stuur van supply chains
Supply chain herman de boon

Businessmodellen in de supply chain- en logistieke branche staan onder druk door verregaande individualisering en digitalisering van de vraag van consumenten. De consument zit nu echt achter het stuur. Deze omslag naar ‘supply at individual request’, zet de komende vijf tot tien jaar door, zegt Herman de Boon.

Businessmodellen moeten vooral op flexibiliteit en responsiviteit worden ontworpen. Participanten van de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek, bestuurders uit de branche, zien dit ook en richten zich vooral op deze thema’s.

    

Leverbetrouwbaarheid en duurzaamheid staan weliswaar ook op de agenda, maar krijgen een lagere prioriteit. Deze ingrijpende veranderingen vragen vooral om innovatie en een mental shift bij verladers en vervoerders. Andere competenties en vaardigheden zijn vereist van het human capital.

        

Vijf en zestig procent van de ondervraagde bestuurders is het ermee eens dat er grote kansen voor verladers liggen in het verhogen van de responsiviteit. Dit kunnen ze doen door samenwerking aan te gaan met het wendbare en flexibele midden- en kleinbedrijf (MKB). Belangrijk is dat grote verladers zich ook zo organiseren in kleinere gespecialiseerde business units. Op die manier kunnen ze sneller schakelen, aanpassen en samenwerken zowel met externe als interne partners. Netwerken kunnen dan ook effectiever met elkaar worden verbonden. Grote eenheden zijn namelijk vaak te log en te traag om te reageren op ‘supply at individual request’.

      

Regisserende mensen
Een verdere flexibilisering van de supply chain leidt tot de benodigde hogere responsiviteit. Dus in de eerste plaats worden ondernemingen ontbonden in kleinere gespecialiseerde eenheden die vervolgens vloeiend in supply chains en netwerken met elkaar worden verbonden. Dit vraagt om complexe ICT systemen en een andere mens/machine oriëntatie. Coördineren door middel van software systemen in combinatie met regisserende mensen staat centraal.

  

Verbindende schakels
Samenwerking is het sleutelwoord. Supply chains en logistiek moeten hierbij vooral ook de competenties van werknemers omarmen en deze insluiten in de bedrijfscultuur om deze verbindende schakels te vormen. En dan bedoel ik concreet meer delen, denken, doen en voelen met hoofd, hart en handen. Op die manier ontstaan nieuwe business proposities via co-creatie. Die vorm van samenwerken vereist ook emotionele intelligentie, dus door een andere houding en ander gedrag aan te nemen. Alleen dan komen we tot optimale resultaten zonder daarbij aan de rationaliteit, waardoor de logistieke sector wordt gekenmerkt, voorbij te gaan. Het ontwerpen van fraaie concepten en modellen is goed, maar implementatie en operatie vereisen vaak andere vaardigheden.

    

Topsector
De logistiek is voorzien van de titel topsector. Maar dit zullen we ook naar de toekomst blijvend moeten bewijzen. Dat bereiken we door een mental shift naar samenwerken, resultaten en risico’s delen en door in te spelen op ketenomkering ,vraagsturing door e- en s-commerce. Verladers en vervoerders, of zo u wilt handel en logistiek, vormen samen een ijzersterke combinatie in de Nederlandse economie. Van groot belang is om in de eerste plaats neutrale centrale datawarehouses te voorzien van beveiligde gegevens die gebruikt worden om onze mens en machine regisserende capaciteit volledig te benutten. Op deze manier is het mogelijk om flexibel en responsief invulling te geven aan de sterk toenemende vraag naar ‘supply at individual request’.

  

Strategie Summit Supply Chain & Logistiek  

Herman de Boon is lid van de Raad van advies van de Strategie Summit Supply Chain & Logistiek die 17 en 18 april 2012 wordt gehouden in Hotels van Oranje. Meer informatie: http://www.strategiesummits.nl/supplychainlogistiek 

Reageer op dit artikel