blog

Trends in supply chain risico management

Supply chain

Tegenwoordig zijn de supply chains lean, uitgebreid en complex. 2011 was een wake up call voor supply chains: we krijgen vaker te maken met risico’s en verstoringen. Wat staat ons in 2012 nog meer te wachten en waar moeten we rekening mee houden? Een expertaritkel van Guy Courtin van Progress Software.

Het afgelopen jaar zal binnen de supply chain-wereld worden herinnerd om twee grote natuurrampen: de Tsunami in Japan in de lente en de overstromingen in Thailand aan het eind van de zomer. Beide gebeurtenissen hebben wereldwijd grote consequenties gehad en deze gevolgen zullen nog wel even blijven doorwerken. Volgens schattingen is de economische schade bijna 300 miljard dollar. Het toont aan hoe kwetsbaar onze supply chains eigenlijk zijn. In het verleden waren we beter beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld door de grotere voorraden en de minder flexibele en kortere supply chains.

 

Lang leve de planning

Ondanks de inzet van geavanceerde planning tools, blijken de meeste supply chain-plannen slechts 50% nauwkeurig te zijn. Er waren hoge verwachtingen van de mogelijkheden, maar al snel werd ook duidelijk hoe lastig het is om de toekomst te voorspellen op basis van historische data. Toch is het onmogelijk om zonder planning, de doelstellingen vast te stellen en realiseren. Planning-software moet daarom ingezet worden waar het eigenlijk voor is bedoeld; het bepalen van de koers en de bijhorende doelstellingen.

     

Flexibiliteit is een must

Jarenlang was de supply chain-wereld ‘plat’ en werden materialen verzameld vanuit verschillende uithoeken van de wereld, gedreven door lagere productiekosten. Toch kiezen verschillende ondernemingen ervoor om de lagere productiekosten op te offeren om zich dichter bij de klant te vestigen en zo de time-to-market te verkorten. Daarnaast zijn veel van deze ‘lageloonlanden’ inmiddels zelf een belangrijke afzetmarkt geworden. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het belangrijk dat supply chains flexibel genoeg zijn om zowel rekening te houden met de versnippering in het productieproces als veranderende samenstelling van het klantenbestand.

    

Supply chain-strategie aanpassen tegen welke kosten

De overstromingen in Thailand en de Tsunami in Japan hebben organisaties bewust gemaakt van hoe gevoelig en kwetsbaar hun supply chains zijn. Om deze risico’s te beperken zullen organisaties met nieuwe leveranciers gaan samenwerken en dit zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen aangezien goede relaties en vertrouwen niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

  

Voorspellingshorizon zal korter worden

Voor efficiëntere supply chains is het essentieel om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden, het analyseren van enkel historische data is dan niet voldoende. Organisaties zullen daarom proberen om predictive analytics in te zetten om gebeurtenissen in real-time te analyseren zodat zij sneller hierop kunnen anticiperen.

  

Zoek naar centrale aansturing en controle

De mogelijkheid om een volledig overzicht te hebben van de complete supply chain-netwerk zal doorslaggevend zijn voor het succes van de onderneming. In 2012 zal er binnen supply chains wederom gezocht worden naar een centraal systeem voor aansturing en controle. Ondanks dat het met de juiste technologie steeds beter mogelijk is om een compleet overzicht te krijgen, blijft de grote uitdaging van gescheiden onderdelen en silo-systemen bestaan.

   

‘Touchless’ supply chain bouwen 

In tegenstelling tot het zelf letterlijk in handen nemen van het product, zullen grote merken alleen het logistieke proces binnen de supply chain aansturen. Apple is een uitstekend voorbeeld, de onderneming beheert het transport van alle losse onderdelen binnen de supply chain zonder alle handelingen binnen de keten uit te voeren. Bedrijven zullen steeds vaker voor dit model kiezen en sommigen zullen zelfs het supply chain-beheer volledig uitbesteden.

 

Logistieke dienstverleners benutten informatie beter

Supply chain managers staan steeds meer onder druk om de supply chain effectiviteit te verbeteren en verwachten daarom van hun logistieke dienstverleners dat zij meer gebruik maken van de informatie die zij bezitten.

 

Financiële afdeling meer betrokken bij supply chain

Met het huidige onzekere economische klimaat, is het niet verwonderlijk dat de financiële afdeling het toezicht op de dagelijkse activiteiten en ook de supply chain zal aanscherpen.

  

Verbetering servicekant supply chain

Partijen binnen het supply chain-netwerk zullen service steeds meer gaan inzetten om de concurrentie voor te blijven. Organisaties zullen hier optimaal gebruik van maken door de service level agreements nauwlettend in de gaten te houden. Verstandige ondernemingen blijven de kennis die zij verkrijgen uit de supply chain benutten om het proces en de planning verder te verbeteren.

 

Ondernemingen kunnen sneller actie ondernemen

Het succes van ondernemingen en hun partners in een uitgebreide supply chain zal nog afhankelijker zijn van de mate waarin een manager inzicht heeft in de volledige supply chain. Binnen het iteratieve vier-stappen managementmodel ‘PDCA’ (plan-doe-controleer-actie), dat binnen het bedrijfsleven wordt ingezet om processen voortdurend te verbeteren, is het verbeterde inzicht alleen nuttig als managers vervolgens ook actie kunnen ondernemen zodra een verandering zich voordoet. De mogelijkheid om gebeurtenissen te ‘controleren’ en de onderlinge correlatie te bepalen in combinatie met de impact die dit heeft op de volledige supply chain wordt nog belangrijker in 2012. Hierbij is het vooral belangrijk dat organisaties in staat zijn om vrijwel direct actie te ondernemen.

 

Meer gebruik van ongestructureerde data

Zoals AMR Research enkele jaren geleden al voorspelde zal de Demand Driven Supply Chain steeds meer realiteit worden. Zeker nu organisaties steeds vaker gebruik maken van ongestructureerde data en dit combineren met de inzichten die zij uit gestructureerde data verkrijgen. Dit stelt hen bijvoorbeeld in staat om in real-time te monitoren welke producten verkocht worden en hierop te anticiperen. De vraag naar producten is hiermee leidend in de supply chain. Retailers en producenten van consumentengoederen zullen als eerste op deze manier gaan werken en ondernemingen in andere sectoren zoals Dell en Verizon zullen het principe van de Demand Driven Supply Chain vooral inzetten om hun dienstverlening verder te verbeteren. De Big Data-trend gaat zich nog wel even voortzetten.

Reageer op dit artikel