blog

Philips verliest: riskante inkoopmarkten

Supply chain

Philips verliest: riskante inkoopmarkten
inkoopprijzen Procurement Risk Management

Philips leed verlies in 2011, onder meer omdat gestegen grondstofprijzen voor armaturen te laat werden doorberekend aan klanten. Supply chain managers moeten niet wakker liggen van het wegvallen van leveranciers maar van de schommelende inkoopprijzen op de wereldmarkten. Hoe goed bent u in PRM?

Philips maakt verlies in de lichttak waar de prijzen onder druk staan door de overspannen led-markt, en die markt wordt weer geplaagd door prijsstijgingen van grondstoffen. Philips heeft bovendien €128 miljoen afgeboekt, onder meer op ‘verouderde voorraden’.

   

Grondstofkosten

Modebedrijven melden in 2010 nog dalende winstcijfers ondanks betere verkopen. De prijs van katoen was in een jaar tijd verdubbeld. Nu de katoenprijzen dalen, moeten de modebedrijven weer stevig afschrijven op de dure voorraden die ze al hebben liggen: opnieuw rode cijfers.

Ook Unilever is niet voldoende in staat de hogere grondstofprijzen op te vangen met hogere consumentenprijzen. Dat doet pijn. Hoe gaan ondernemingen daarop anticiperen?

     

Inkoop

Supply chain-management, inkoop, finance en risicomanagement moeten in deze marktomstandigheden hand in hand gaan. Daarbij gaat het niet alleen maar om de operationele risico’s die je loopt, maar juist om de financiële risico’s die de onderneming loopt.

Door schaarste van bepaalde grondstoffen of beperkte capaciteiten, of fluctuaties in de vraag naar componenten en grondstoffen, kan de prijs van grondstoffen en onderdelen enorm schommelen met alle gevolgen voor winst en verlies van dien.

      

Procurement Risk Management

Procurement Risk Management (PRM) is het vakgebied dat supply chain-management, inkoop, finance en risicomanagement verbindt. Was de aandacht  voorheen vooral voor het risico van brand bij leveranciers, natuurrampen of andere kinken in de logistieke keten, de aandacht vandaag is voor leveranciers die mogelijk in financiële problemen komen door afnemende vraag, stijgende kosten van grondstoffen en problemen met het krijgen van financiering.

     

Steeds hoger op de PRM-agenda staan de fluctuaties in inkoopprijzen. Door schaarste van grondstoffen is het greep krijgen op prijsfluctuaties van cruciaal belang. Inkopers moeten hun aankopen steeds nauwkeuriger afstemmen op het spel van vraag en aanbod. Het gaat daarbij om vragen als, hoeveel kopen we van bepaalde onderdelen op basis van vaste harde afspraken ver vooruit, hoeveel kopen we op basis van tactische, flexibele capaciteitsafspraken en hoeveel kopen we ‘on the spot’ vandaag?

   

Nieuw vakgebied

PRM gaat over het fundamenteel doorgronden van de werking van inkoopmarkten. Dat vergt veel meer dan een beetje boerenverstand en hard onderhandelen. De besparingen die PRM oplevert, zijn gebaseerd op geavanceerde kwantitatieve rekenmodellen over vraag en aanbod op inkoopmarkten. Dit is een interessant, actueel vakgebied voor de echte supply chain professionals, niet alleen bij Philips of Unilever.   

Reageer op dit artikel