blog

Logistieke markt Europa: terug na de dip

Supply chain

Logistieke markt Europa: terug na de dip
Kees Verweij markt logistiek

De logistieke markt in Europa heeft de afgelopen twee jaar geleden onder de economische crisis, maar de totale omvang is toch vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de nieuwste uitgave van het onderzoek van het Duitse Fraunhofer SCS.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 november 2011.

Dit onderzoeksinstituut licht elk twee jaar de logistieke markt op ons continent tot in detail door. Was in 2008 de logistieke markt in de EU-27 nog 931 miljard euro, twee jaar later in 2010 was dit licht gedaald tot 929 miljard euro (-0,25%). Opmerkelijk, want de dip in het Europese BNP was volgens het IMF 11,5% in 2010 ten opzichte van 2008. Kan nu de conclusie zijn dat de logistieke markt weer goed terug in vorm was in 2010?

 

Eerst de cijfers. De Europese logistieke markt is voor bijna de helft, namelijk 49%, uitbesteed aan logistieke dienstverleners. Dit is een kleine groei ten opzichte van 2008, toen 48,5% van alle logistieke activiteiten uitbesteed was. Deze 0,5% lijkt een schijntje, maar het is toch 5 miljard euro meer aan logistieke uitbesteding in 2010. De logistieke markt is verder onderverdeeld in negen segmenten. Het veruit belangrijkste marktsegment in Europa is contractlogistiek (41%), waarbij het opmerkelijk is dat driekwart van de Europese bedrijven dit nog zelf doet. Hier ligt dus nog een grote marktpotentie voor dienstverleners.

    

Ook in het tweede marktsegment, terminal handling en warehousing, wordt er nog veel door bedrijven zelf gedaan. In de andere zeven marktsegmenten wordt meer uitbesteed. In segmenten als zeevracht, luchtvracht, koeriers/express/post en LTL/deelladingen bijna alles, terwijl in de FTL/complete ladingen, bulk en speciale transporten het ongeveer 50-50 ligt. Verder is de omzetgroei in deze marktsegmenten tussen 2008-2010 wel sterk verschillend geweest. Contractlogistiek (+2%) en zee- en luchtvracht (+5-10%) groeiden sterk, maar de bulkmarkt is scherp gedaald (+10%). En hoe groot was de logistieke markt in Nederland in 2010? Die bedroeg 48 miljard euro, oftewel dik 5% van de logistieke markt in Europa, en is gelijk aan 2008.

  

Welke conclusies kunnen we nu trekken? Het aandeel aan logistieke kosten in de verkoopprijs van producten in Europa lijkt steeds hoger te worden. Immers, de logistieke omzet blijft gelijk bij meer dan 10% daling van het BNP in Europa. Dit komt uiteraard door de stijgende brandstofprijzen, maar ook door de extra kosten van de zich ontwikkelende logistieke netwerken (winkels naast internetbeleveringen, etc.). Uiteindelijk verdienen de extra kosten van de logistiek zich terug in de hogere verkopen, en lagere overige kosten door minder derving/uitverkoop, lagere kosten van huisvesting, etc. Kortom, logistiek wordt steeds belangrijker als onderscheidende concurrentiefactor, en in deelmarkten als contractlogistiek zijn partijen ook bereid hiervoor te betalen. En hier liggen nog kansen, want driekwart van de contractlogistiek gebeurt nog in eigen beheer. Werk aan de winkel dus.

Reageer op dit artikel