blog

Profiteer van vrijhandelsovereenkomsten met Global Trade Management

Supply chain

Profiteer van vrijhandelsovereenkomsten met Global Trade Management
Global Trade Management

Veel ondernemingen in de productiesector betrekken onderdelen (bijvoorbeeld voor machines) uit landen waar de prijzen laag liggen. Dat is begrijpelijk, gezien het feit dat zij vaak meer dan de helft van hun omzet besteden aan de inkoop van onderdelen. Hoe profiteer je optimaal van vrijhandelsafspraken? Martijn van Gils geeft de vijf belangrijkste stappen.

Aberdeen Group heeft berekend dat zestig procent van de productiebedrijven China als belangrijkste partner heeft voor het leveren van onderdelen. De bestedingen op dit gebied stegen in de afgelopen jaren van 21 naar 39 procent. Door de producten in China en andere ‘goedkope’ landen te betrekken, is het mogelijk om concurrerend te blijven.

      

Vrijhandelsovereenkomsten

Sommige bedrijven gaan nog een stap verder en maken gebruik van vrijhandelsovereenkomsten om nog meer concurrentievoordeel te behalen. Deze overeenkomsten zijn afspraken tussen landen om geen invoerrechten te heffen op alle of bepaalde goederen. Een bekend voorbeeld is NAFTA (North American Free Trade Agreement) met vrijhandelsafspraken tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Sinds het tekenen van de eerste overeenkomst in 1994 is het handelsvolume tussen de NAFTA-landen met tweehonderd procent toegenomen.

   

De export vanuit de Verenigde Staten naar alle landen waarmee een overeenkomst is gesloten, groeide met 133 procent tegen 77 procent in de rest van de wereld.

Ook de Europese Unie kent veel multi- en unilaterale handelsovereenkomsten met landen als Zwitserland, Israël, Jordanië, Marokko, Chili en Mexico en sinds 1 juli dit jaar ook Zuid-Korea. De vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Korea heeft in de eerste twee weken van juli 2011 de handel tussen de EU landen en Zuid-Korea met zeventien procent doen toenemen. De douane schat dat dertien procent van alle handel tussen Zuid-Korea en de EU geprofiteerd heeft van de vrijhandelsovereenkomst. De EU is Zuid-Korea’s tweede handelspartner na China. Op termijn zijn de verwachtingen dat de handel tussen beiden handelspartners met veertig procent zullen toenemen.

  

Miljoenen euro’s besparen 

Veel bedrijven in de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben dankzij die afspraken miljoenen euro’s bespaard aan invoerrechten. Zij hebben hun supply chain en productieprocessen daarop ingericht. Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Zo is het nodig om zeer nauwkeurig bij te houden waar onderdelen ingekocht worden en welke overeenkomst van toepassing is. Verder is nauwe samenwerking met toeleveranciers nodig. Zonder een sluitende registratie is er altijd het gevaar van niet-compliant zijn, wat al snel leidt tot boetes of andere sancties.

       

Vijf stappen

Met het oog op de vele transacties met verschillende leveranciers is automatisering van deze processen een voorwaarde om optimaal te profiteren van vrijhandelsafspraken. Dat is mogelijk met een Global Trade Management-systeem (GTM). Zo’n systeem ondersteunt een onderneming bij het opstellen van best practices op vrijhandelsgebied. Dat kan met de volgende stappen:

  

 1. Inrichten van een leverancierbeheerprogramma (Supplier Management). Dit begint met het kiezen van een communicatiekanaal voor alle contacten met toeleveranciers. E-mail is daarvoor zeer geschikt. Verder moet iedere toeleverancier per machineonderdeel het land van herkomst kennen en vermelden welke overeenkomst van toepassing is. Ook zijn afspraken nodig over het moment waarop een toeleverancier met zijn gegevens komt. In de regel zal de inkopende partij een aanvraag doen waarop de toeleverancier reageert. Een speciale portal kan dit proces vereenvoudigen.
     
 2. Realiseren van inzicht in inkoopdata. De herkomst van een onderdeel bepaalt welke vrijhandelsovereenkomst van toepassing is. Daarom is inzicht nodig in de kenmerken van ieder onderdeel. Met een GTM-oplossing is een weergave van inkoopdata te maken met informatie over toeleverancier, het betreffende onderdeel en plaats van herkomst. Deze informatie is meestal gebaseerd op inkooporders.
     
 3. Beheren van de leveranciercommunicatie op basis van een geautomatiseerd inkoopproces. Met een GTM-oplossing zijn campagnes te creëren om in één keer een grote groep van geselecteerde leveranciers te benaderen voor een offerte. De selectie vindt plaats op basis van relevante overeenkomsten en is doelgroepgericht, zodat een verzoek niet als ongewenste e-mail te beschouwen is.
     
 4. Automatiseren van het kwalificatieproces. Een GTM-oplossing biedt de mogelijkheid om ieder item te matchen met een Bill of Material. Ook kan zo’n systeem herkomstgegevens en gedetailleerde onderdeleninformatie automatisch laden in de systemen van de producent. Zo zijn hoge volumes optimaal te ondersteunen.
    
 5. Uitbreiden van het portfolio van vrijhandelsovereenkomsten. Wanneer een organisatie eenmaal over een efficiënt GTM-systeem beschikt, zijn nieuwe handelsovereenkomsten daarin eenvoudig op te nemen. In de regel is het alleen nodig om nieuwe herkomstregels op te nemen in het systeem.

     

Door deze vijf stappen te nemen, is maximaal te profiteren van vrijhandelsovereenkomsten zonder de inkoopafdeling zwaar te belasten.

Reageer op dit artikel