blog

Lean en S&OP is verleden tijd; op naar Agility

Supply chain

Lean en S&OP is verleden tijd; op naar Agility
agility logistiek jan scheffer

Vooruitlopende organisaties hebben Lean en S&OP allang geïmplementeerd. In de snel veranderende wereld van high-tech met ultrakorte levenscycli of de modewereld waarin zes collecties per jaar de standaard is, moet een organisatie in al zijn facetten snel kunnen inspelen op nieuwe trends. Agility zal de komende tijd een organisatie voorsprong moeten geven in de zorg.

Je kunt niet bij iedere nieuwe trend of marktbeweging je organisatie omgooien, dan wordt men snel verandermoe. Die flexibiliteit zal in het proces georganiseerd moeten worden. Een logistiek dienstverlener doet dit door een combinatie van klanten waardoor pieken van 1 klant worden opgevangen door een dal van een ander. Sommige bedrijven kennen producten voor verschillende marktsegmenten maar hebben een standaardproces. Dat brengt hoge kosten met zich mee, omdat het proces dan nooit is toegespitst op specifieke productkarakteristieken.

     

Zorg voorspelbaar

In de zorg lijkt alles heel voorspelbaar, de vergrijzing is zelfs te berekenen en op tactisch niveau weet ik dat iedere zondag een x-aantal personen hun been gaat breken tijdens een sportwedstrijd. Echter door vooruitgang in medische techniek, grotere transparantie, door druk op kostenbeheersing en door vele, vele politieke wijzigingen zit agility nog dieper geworteld in het proces dan bij verlader of logistiek dienstvelener. Zorg voor de klant is in de zorg tot het extreme doorgevoerd. Wie er ook een probleem heeft u verwacht direct geholpen te worden, ongeacht tijdstip of locatie. Daarbij komt nog dat  deze sector zeer publiciteitsgevoelig is en wachtlijsten publiekelijk bekend zijn. Stelt u zich eens voor dat per product uw gerealiseerde levertijden worden afgezet tegen de concurrent en worden gepubliceerd. Dit betekent dat de zorgsector maximaal agile is geworden, echter tegen zeer hoge kosten. De balans moet nu nog wel worden gevonden.

    

Proces- versus kostenbeheersing

Wat kunnen we hiervan leren? Maak onderscheid tussen repeterende taken en veranderingsgevoelige taken. Zo ontstaat een optimum tussen procesbeheersing en daarmee kostenbeheersing en toch snel kunnen inspelen op externe ontwikkelingen. In de zorg kennen we het verschil tussen poliklinische hulp en spoedeisende hulp, dit is het organisatieverschil tussen voorspelbare zorg en niet voorspelbare zorg. Dit onderscheid is er overigens alleen op operationeel niveau. Bent u al agile of bent u nog bezig met lean  of S&OP?

Reageer op dit artikel