blog

Doorslaan op lean: plaszakken en andere ongein

Supply chain

Doorslaan op lean: plaszakken en andere ongein
Plaszak NS Lean

Er zijn profeten die de boodschap van de goeroes uit het vakgebied niet meer op hun waarde weten te schatten. Zo moet het ook geweest zijn bij de NS en hun materiaalvoorziening. De hele wereld is enkele weken geleden over de plaszakken gevallen en de NS stond weer eens in de verkeerde spotlights.

Nu lijkt de plaszak een incident, maar in de praktijk van onze productie en logistieke ketens zien we meer voorbeelden van organisaties waar de slinger van de klok volledig naar de verkeerde kant doorslaat. Lean is een modewoord geworden.

         

Excuuscultuur

Veel managers gebruiken het als een excuuscultuur. Bij een bedrijf kwam ik zelfs een bijzondere betekenis van LEAN tegen: Leg Ergens Anders Neer. Daar zijn diverse oorzaken voor te vinden. Het woord lean wordt vaak verkeerd vertolkt. Sommigen denken dat er bij lean voorraadloos gewerkt zou moeten worden. Totale onzin natuurlijk. Het is net zoiets als het afschaffen van toiletten bij de NS. Anderen schrijven soms een steriele werkomgeving voor. Zelfs de term Lean politie hoor ik wel eens vanuit doorgeslagen omgevingen. Het getuigt van een hoge graad van domheid.

    

Stockless Production

Lean is geen kunstje. weet wat verspillingen echt inhouden. Het heeft alles te maken met het beter gebruik van werkkapitaal. Stockless Production behoort dan ook vertaald te worden met less stock in the production. Met het DuPont-schema wordt dat vaak pijnlijk duidelijk. Er zal zeker een optimum kunnen ontstaan. In de praktijk is gebleken dat er toch enorme verbeteringen mogelijk zijn zonder dat het leidt tot toiletloze situaties. Het gaat er om dat we meer gaan doen met minder geld. Daar zijn nog heel verbeterprocessen mogelijk tot we een optimum hebben bereikt. De meeste bedrijven en instellingen zijn nog lang niet zover als Jan Scheffer veronderstelt. Het gaat allemaal over de balans tussen klanten en kosten. Of anders gezegd de plaats weten te vinden tussen Lean en Agile. Een gelukkige klant levert meer op. Hier kunnen lean tools zeker aan bijdragen. Ze moeten echter wel door de juiste vakmensen worden uitgevoerd.

       

Lean is een kunst

Lean verbeteren is een kunst. Pas na een uitgebreide ervaring is men in staat om blijvende successen waar te maken. Je hebt hier een sensei (leermeester) voor nodig. Vakmanschap is meesterschap. Blijf met beleerde en gemotiveerde medewerkers zoeken naar de juiste verbeterprocessen die leiden tot een hogere klantwaarde en een beter rendement. Er is nog veel te doen in de BV Nederland. Laat u echter niet gek maken door valse profeten die op zaken als toiletten gaan besparen. Het moet toch niet gekker worden!

Reageer op dit artikel