blog

Personeelstekort in de zorg is een mythe

Supply chain

Personeelstekort in de zorg is een mythe
zorg logistiek

Om maar met de deur in huis te vallen: de voorspellingen over het tekort aan arbeidsplaatsen in de zorg gaan uit van ongewijzigd beleid. Als je bedenkt dat er nooit een focus is geweest op een beheersbaar proces dan zijn verbeteringen in productiviteit van 8-15 procent makkelijk haalbaar.

Verbeteringen in productiviteit betekent dat we op een tekort van 400.000 arbeidsplaatsen in 2025 zo’n 180.000 arbeidsplaatsen kunnen besparen. Omdat IT-systemen in de zorg ver achter lopen bij de ontwikkelingen, liggen ook daar nog grote kansen in het beheersbaar maken van processen.

    

Costleadership

Kijken we naar Treacey & Wiersema – iedereen die EMLog heeft gedaan, weet direct waar ik het over heb – dan beweegt de zorgsector zich traditioneel op de as tussen customerfocus en productleadership, zonder ook maar de minste beweging richting costleadership. Daar is ook nooit een druk op geweest. Zelfs nu nog worden kosten gereduceerd door specialisatie van ziekenhuizen zonder eerst de onderliggende processen te optimaliseren.

 

Als een verlader zijn logistieke diensten gaat uitbesteden zal hij eerst moeten weten wat hij uitbesteed. Acht van de tien niet goed gelopen transities zijn het gevolg van onvoldoende inzicht in de eigen processen bij een verlader. Specialisatie van ziekenhuizen levert alleen een besparing op als proceskosten door synergie worden gereduceerd. Dan moet je wel de huidige optimalisatieruimte kennen om de toegevoegde waarde van uitbesteden te kunnen bepalen. Verschuiven van de focus richting procesoptimalisatie blijft een lastige keuze.

     

Slechte auto’s

Ook in de industrie zijn veel bedrijven die moeilijk van oude keuzes kunnen afstappen. Zo kom ik nog uit een tijd dat er slechte auto’s werden gemaakt. Tegenwoordig zijn er geen slechte auto’s meer en wordt de concurrentiestrijd gevoerd op andere aspecten dan productkwaliteit. Dat laatste is een basisvoorwaarde om te overleven. Goede service voor een schappelijke prijs is nu veel belangrijker geworden. Dit is een verschuiving naar het midden van de piramide van Treacey & Wiersema. Focus op de kernkwaliteiten van een bedrijf is goed, maar nog steeds besteden we problemen uit, zonder eerst oorzaken te kennen. Dan kom je voor vervelende verrassingen te staan als je gaat uitbesteden.

 

Ook in de industrie wordt onvoldoende gekeken naar processen. In de leiding van bedrijven denkt men precies te weten wat goed is voor de vloer zonder daar ooit een stap te hebben gezet. Luisteren naar de medewerker in het proces kan tot grote efficiëntie leiden zowel in de zorg als in de industrie. Iedereen weet dat, waarom gebeurt het dan zo weinig? 

Reageer op dit artikel