blog

Goldratt: de lessen van supply chain-denker avant la lettre

Supply chain

Goldratt: de lessen van supply chain-denker avant la lettre
Goldratt

De onlangs overleden Eliyahu Goldratt heeft een aantal belangrijke theorieën en concepten over Supply Chain Management nagelaten. Hoewel een inspiratie voor velen, vinden Goldratt’s waardevolle ideeën in de dagelijkse praktijk nog relatief weinig navolging. Een moment om even stil te staan en de balans op te maken.

 

Goldratt’s bestseller Het Doel (The Goal) is verplichte kost voor elke Supply Chain Manager. Het in romanvorm geschreven boek uit 1984 verteld op meeslepende wijze de speurtocht naar de weg die leidt van betere (productie)logistiek naar betere bedrijfsprestaties. Daarbij gaat het overigens niet om de logistieke verbeteringen zelf; uiteindelijk is het doel van de organisatie het maken van winst; nu en in de toekomst.

 

Theory of Constraints

Goldratt ’s ideeën voor onze sector bleken nader beschouwd slechts de toepassing van een brede managementfilosofie, de Theory of Constraints (TOC). In essentie gaat Goldratt’s TOC over een nieuwe visie op de organisatie en management. Goldratt verzette zich fel tegen het zogenaamde scientific management; het idee dat door de organisatie in stukjes te knippen en elk stukje zo goed mogelijk te managen, de hele organisatie goed wordt bestuurd. In Goldratt’s visie leidt scientific management altijd tot suboptimalisatie.

 

Organisaties als ketens

In Goldratt’s visie is het veel beter om organisaties als ketens van verschillende activiteiten te beschouwen. Omdat de kracht van een keten wordt bepaald door de zwakste schakel (de constraint of bottleneck) moet alle managementaandacht daarop gericht worden. Om te ontdekken waar de zwakste schakel zit maakt Goldratt gebruik van in de wetenschap gewortelde methodieken en van logische structuren van (ketens van) oorzaak en gevolg. Oplossingen worden bijvoorbeeld gevonden door het toepassen van statistische kennis; zoals het bepalen van wat de beste plek is om voorraden neer te leggen in zijn laatste boek Dat is Toch Duidelijk? (Isn’t is Obvious?)

 

Focus op Doorvoer

In tegenstelling tot waar veel logistici zich mee bezighouden was Goldratt niet erg geïnteresseerd in kostenverlaging. De focus zou volgens hem moeten liggen op Doorvoer: de snelheid waarmee het systeem geld genereert door verkopen.

 

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Hoe toegankelijk en aantrekkelijk de ideeën van TOC ook zijn, deze verbetertheorie wordt lang niet zo vaak toegepast als aanverwante filosofieën als TQM, Lean en Six Sigma. Daarvoor zijn een paar oorzaken aan te wijzen:

 

  • Een logistiek manager is niet verantwoordelijk voor de hele keten en daarmee vaak afhankelijk van anderen om verbeteringen te realiseren. Helaas ontbreekt het logistieke managers dikwijls ook aan voldoende kennis van de andere vakgebieden. Goede initiatieven komen daardoor of niet van de grond of stranden in een politiek doolhof binnen de organisatie.
  • De doorbraken die Goldratt voorstaat zijn niet incrementeel maar fundamenteel. Verandermanagement leert ons dat implementatie daarvan niet eenvoudig is. Goldratt gebruikt logica als primaire drijfveer om tot veranderingen te komen. Hoe nuttig ook, dat is altijd maar een deel van de oplossing, zie bijvoorbeeld de verschillende “kleuren” van veranderkundige Léon de Caluwé.
  • Zoals Johan Cruijff al zei: je gaat het pas zien als je het door hebt. Goldratt’s boeken lijken op een detective; op weg naar het onvermijdelijke happy end wordt de lezer in spanning gehouden over de oplossing van het probleem. Achteraf is de gevonden oplossing volkomen duidelijk. Maar om er zelf op te komen is lastig. In de praktijk vaak te lastig.

 

Eliyahu Goldratt is niet meer onder ons. Maar zijn lessen zullen ongetwijfeld een inspiratie blijven voor de huidige en toekomstige generaties van supply chain managers.

Reageer op dit artikel