blog

Functionele analyse SRM-markt: belangrijkste conclusies

Supply chain

Twintig leveranciers met een wereldwijde geografische reikwijdte hebben deel genomen aan het onderzoek naar Supplier Relationship Management. Sarissa Alleijn van Capgemini zet de zeven belangrijkste conclusies op een rij.

Het Supplier Relationship Management (SRM) onderzoek 2010-2011 is recent gepubliceerd. Dit onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd door Capgemini Consulting. Het SRM-onderzoek is een van de meest prominente publicaties op het gebied van SRM-software; software die wordt gebruikt voor de inkoop van goederen en diensten. Uit het onderzoek blijkt dat de markt voor SRM nog steeds groeit en investeert in SRM-applicaties. Ondanks dat er inmiddels een rijke en gevarieerde functionaliteit beschikbaar is, blijft er ruimte voor verbetering.

 

Het SRM-onderzoek is gebaseerd op een set vragen om de functionaliteit van de SRM-leveranciers te kunnen beoordelen. Twintig leveranciers met een wereldwijde geografische reikwijdte en implementaties hebben deel genomen aan het onderzoek. Deze leveranciers vertegenwoordigen een breed scala aan applicaties; van applicaties die volledige dekking verlenen voor het SRM-proces tot nichespelers die alleen specifieke SRM functionaliteit ondersteunen. Het onderzoek wordt steeds vaker gebruikt voor pakketselectie. 

 

Belangrijkste conclusies van de functionele analyse

 

 1. De top 10 leveranciers beschikken over een rijke en gevarieerde functionaliteit en voldoen aan de meeste eisen in de markt – dit omvat specifiek het zorgdragen voor zichtbaarheid en transparantie over de gehele inkoopfunctie.
  Op een gedetailleerder niveau is de set aan functionaliteiten goed voor meer dan 60 procent functionele dekking. Dit vertegenwoordigt een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige functionele analyse waarin dit percentage onder de 50 procent lag. Dit toont de volwassenheid van de leveranciersmarkt alsmede de behoefte van organisaties aan.
   
 2. In overeenstemming met de resultaten van het SRM-onderzoek 2008-2009 blijkt dat de integratie van functionaliteiten zich verder ontwikkeld heeft. Waren en voorheen nog leveranciers die zich richtten op sourcing ofwel operationele inkoop, nu richten leveranciers zich meer en meer op de totale SRM-suite.
   
 3. Elk jaar verbetert de Contract Management functionaliteit zich in een hoog tempo. Contract Management wordt nu gezien als het centrale onderdeel van SRM-functionaliteit gezien de link met zowel operationele sourcing via Purchase-to-Pay (P2P) en strategic sourcing. De gemiddelde score ligt boven 85 procent, slechts 3 leveranciers hebben een score van minder dan 70 procent op dit gebied. Verwacht kan worden dat Contract Management in de komende jaren alleen maar verder in functionaliteit zal toenemen aangezien Contract Compliance steeds belangrijker gaat worden.
   
 4. Het onderzoek geeft aan dat er weinig groei in functionaliteit zit als het gaat om Procurement Intelligence in vergelijking met het SRM-onderzoek 2008-2009. Dit komt als een verrassing, aangezien een toename in deze functionaliteit verwacht werd. Deze verwachting was gebaseerd op het belang van het creëren van inzicht in behaalde inkoopresultaten en het naleven van compliance welke door de economische situatie alleen maar belangrijker zijn geworden. Compliance is in de markt geïdentificeerd als belangrijke drijfveer en blijft daarmee één van de ambitieuze gebieden als het gaat om rapportage.
   
 5. Verrassend genoeg gaf 25 procent van de ondervraagde leveranciers aan geen enkele vorm van Project Management functionaliteit te ondersteunen. Door de noodzaak de doorlooptijd van alle inkoopactiviteiten te reduceren en het belang van documenteren van de inkoopresultaten blijft dit verrassend maar in essentie een differentiator.
   
 6. Met een gemiddelde van 62 procent en meer dan 100 procent functionele dekking blijft Business proces outsourcing (BPO) een sterke groei doormaken die de huidige vraag in organisaties drijft. Organisaties zijn op zoek naar de mogelijkheid om gemakkelijk te migreren naar een dergelijke functionaliteit en de behoefte is groot gezien de voortdurende economische onzekerheid.
   
 7. Externe Inhuur functionaliteit wordt door de leveranciers aangeboden of is compleet afwezig daarmee is het nog steeds een belangrijke differentiator. Steeds meer leveranciers breiden hun bestaande functionaliteit uit met externe inhuur. Tevens zie je de groei van niche spelers in de markt die zich specialiseren in het ondersteunen van de externe inhuur functionaliteit.

  

Naast de functionele analyse, welke een overzicht geeft van de belangrijkste spelers in de markt, bevat het onderzoek vijf expertartikelen. In elk van deze artikelen wordt iets verteld over SRM vanuit een ander perspectief. Thema’s omvatten: BPO Procurement, Innovatie, Kanaalselectie, in-House of Software as a Service (SaaS) en Spend analyse.

   

Dit jaar is tevens een profiel van de pakketleveranciers toegevoegd aan het onderzoek die de geografische en functionele dimensies van de uitgevoerde implementaties toont.

 

Het volledige rapport kunt u hier downloaden. 

 

 

Reageer op dit artikel