blog

Simpele Checklist Methode (SCM) redt levens

Supply chain

Simpele Checklist Methode (SCM) redt levens
Toepassen scm (simpele checklist methode) redt levens (jack van der veen)

Supply Chains zijn overal, tussen organisaties en binnen organisaties. Dat informatie delen en samenwerken in ketens kan leiden tot betere prestaties wisten we al. Dat Supply Chain Management ook levens kan redden bleek uit een recente studie van de chirurgische operatieketen binnen het AMC.

 

Supply Chain Management (SCM) draait om ‘samenwerken tussen verschillende eenheden in de keten om zo het beste resultaat te verkrijgen’.

Ketens zijn overal. Daarom is het interessant om juist ook buiten de eigen sector te zoeken naar succesvolle toepassingen van SCM.

 

Recent in het nieuws waren de spectaculaire resultaten die het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) heeft behaald met een zogenaamde ‘Checklist’ bij chirurgische operaties. De onderstaande afbeelding geeft de onderliggende keten en de items op de checklist weer.

 

 

 

Zoals uit de figuur blijkt is bij een chirurgische operatie medisch personeel met uiteenlopende specialismen uit diverse afdelingen betrokken. Uit de aard der zaak zijn deze mensen allemaal erkend expert op hun eigen vakgebied.

 

Checklist
Desondanks gaat er helaas soms iets mis bij de operaties; er kunnen complicaties optreden en in het ergste geval kan een patiënt overlijden. Vaak is dit niet te voorkomen, maar soms worden er fouten gemaakt in de communicatie tussen de verschillende schakels in de keten. Om dat communicatieprobleem op te lossen heeft het AMC de Checklist ingesteld.

 

Op de Checklist vullen de operateur, anesthesioloog, operatieassistent, zaalarts en verpleegkundige ieder de benodigde informatie in; al met al ongeveer honderd verschillende items.

Bij de analyse van het proces bleek dat juist het overdrachtsmoment tussen schakels (het vertrek van de zaal, vlak voor de operatie, vlak na de operatie, vertrek uit de verkoeverkamer en ontslag uit het ziekenhuis) ‘kritisch’ te zijn; daarom kan op deze momenten de procedure desgewenst stil worden stilgezet.

Daarnaast zorgt de Checklist ervoor dat elke schakel in de keten de volledige en juiste informatie over de betreffende patiënt altijd onmiddellijk beschikbaar heeft (de Checklist gaat met de patiënt mee door het proces heen), zodat men zeker weet dat er niets over het hoofd kan worden gezien.

 

Checklist spaart levens
Uit wetenschappelijk onderzoek binnen het AMC en andere ziekenhuizen bleek dat het verschil tussen werken mét en zonder de Checklist zeer groot is. Als de Checklist wordt gebruikt neemt de sterfte rond operaties maar liefst met bijna de helft af (van 1,5% naar 0,7% van de patiënten) en ook het aantal complicaties rond klinische operaties neemt fors af (van 27,3% naar 16,7%). Vooral gezien het feit dat dit plaatsvond in een ziekenhuis waar de zorg al van hoog niveau is, maakt het gebruik van een Checklist niets minder dan een baanbrekende ontwikkeling.

 

Dit praktijkvoorbeeld geeft weer eens aan hoe effectief SCM in de praktijk kan zijn. En ook hoe relatief eenvoudig het soms is om samenwerking in de keten te implementeren. De basislessen zijn ook hier dat het er uiteindelijk om gaat dat we het gehele klantproces als uitgangspunt nemen, dat iedereen beseft dat ze zelf goed werk moeten leveren maar voor het uiteindelijke succes slechts een onderdeel van een keten vormen, dat alle schakels er samen over nadenken waar mogelijke valkuilen en verbetermogelijkheden zitten en dat we informatie met elkaar delen.

 

Hebt u al een dergelijk Simpele Checklist Methode (ook SCM) ingevoerd voor uw ketens?

 

 

Verwijzingen:

 

Blik op nieuws: Nieuwe checklist bij operaties halveert aantal sterfgevallen

 

Surpass checklist

NOS.nl, video: Checklist bij operaties kan sterfte halveren

 

 

 

Reageer op dit artikel