blog

Inkoop: less is more, althans soms

Supply chain

Inkoop: less is more, althans soms
Fabrikanten less is more

De vraagafname in grondstoffen was positief voor producenten. Nu is het moment om fundamentele verschuivingen in de markt in hun voordeel te gebruiken. Dit kan door slimme veranderingen door te voeren in hun hele supply chain, zegt Alexander Belderok van Roland Berger Strategy Consultants.

Consumenten consumeren minder en logisch gevolg is dat fabrikanten dan ook minder gaan produceren. En vervolgens ook minder grondstoffen, fossiele brandstoffen en ruwe materialen afnemen bij hun leveranciers. Waar deze leveranciers eerst de markt voor deze grondstoffen bepaalden en hiervoor de prijzen voorschreven, ligt de macht nu bij de fabrikanten. De vraagafname in deze grondstoffen is positief geweest voor producenten. Prijsstijgingen hebben fabrikanten gedwongen hun producten portfolio opnieuw te bekijken het laatste jaar. Nu zijn de producenten in een dominante positie; het is een buyers market geworden.

    

Preferred suppliers

Nu is het moment voor de fabrikanten om de fundamentele verschuivingen in de markt in hun voordeel te gebruiken door slimme, lange termijn veranderingen door te voeren in hun hele supply chain. Significante reductie van het aantal leveranciers kan een nieuwe gunstige, competitieve dynamiek creëren onder de overgebleven, meest belangrijke productgroepen. Tegelijkertijd blijft de verwachting van verdere schaarste op de lange termijn, waardoor fabrikanten er ook goed aan doen een stevige relatie op te bouwen met hun leveranciers. Hiermee garanderen zij zich van tijdige levering van hoog kwalitatief materiaal door de leveranciers. Maak een keuze en richt je op de opbouw van fundamentele relaties: less is more.

 

Risico- en cashmanagement

Let wel, minder leveranciers leidt tot grotere onderlinge afhankelijkheid tussen de fabrikant en de leverancier. Dit maakt het smeden van sterke, strategische en duurzame relaties met het overgebleven, kleinere aantal leveranciers nog belangrijker. Goed risico- en cashmanagement wordt hierbij essentieel. De crisis dwingt de CPO tot een meer proactieve vorm van risicomanagement. Een belangrijk onderdeel hiervan is het testen van de financiële levensvatbaarheid van de leverancier. Zodra de risico’s in kaart zijn gebracht en geëvalueerd zijn, kunnen verschillende vormen van samenwerking worden bekeken. Zo kunnen nieuwe betaalstructuren worden ontwikkeld of termijncontracten worden afgesproken. Ook hedgen is een effectieve manier, echter niet zonder risico. Fabrikanten kunnen geld verliezen, vooral wanneer financiële instrumenten niet flexibel genoeg zijn om aan de eisen van de vluchtige markt voor ruwe materialen te voldoen. Tot slot kan er ook gekeken worden naar uitgebreide betalingsopties.

  

Extra afspraken

Natuurlijk is de financiële levensvatbaarheid van een dergelijke samenwerking van groot belang, maar meer dan ooit hangt de concurrentiestrijd samen met een gevoelige balans van verschillende factoren. Naast financiën, horen daar ook de duurzaamheid, de nationaliteit en industrie van de leveranciers bij. De fabrikant kan zogenaamde duurzaamheidcriteria verbinden aan de samenwerkingsvoorwaarden. Fabrikanten kunnen van leveranciers eisen dat zij op het gebied van duurzaamheid maatregelen treffen. Dit geldt vaak ook voor anticorruptie afspraken met leveranciers die werkzaam zijn in bepaalde landen.

   

Nationalisme op de loer

Het nationalisme van beide partijen kan echter roet in het eten gooien. Innovatieve overeenkomsten tussen fabrikant en leverancier werken alleen in een echte competitieve markt. Niet één die afhankelijk is van financiële speculaties en gedomineerd wordt door monopolistisch gedrag. Zelfs na de crisis gaat nationalisme onverminderd door. Overheden over de hele wereld raken steeds meer betrokken bij het veilig stellen van de toevoer van natuurlijke grondstoffen in hun eigen land. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld een overeenkomst met het Russische Gazprom gesloten om pijpleidingen tussen de twee landen aan te leggen. En heeft de Chinese overheid haar nationale oliemaatschappijen op pad gestuurd om olievelden in Afrika te kopen. Linksom of rechtsom, het doel is duidelijk: de toevoer van energie en andere natuurlijke grondstoffen voor het eigen land veilig stellen. Een doel dat succesvolle samenwerkingen in de weg kan zitten als hier niet kritisch naar wordt gekeken.

 

Kortom:

 

Gebruik het momentum:

  • Kijk kritisch naar je supply chain;
  • Voeg je leveranciers samen of maak een schifting;
  • Verbeter je relatiemanagement met je leveranciers.

 

Ga voor de grote deals:

  • Richt strategische samenwerkingsverbanden op;
  • Creëer slimme meerjarige contracten met flexibiliteit en exit-opties erin;
  • Manage de risico’s van leveranciers proactief.

 

Bereid je voor op een voorgoed veranderende omgeving:

  • Druk duurzaamheidinitiatieven door in de supply chain;
  • Pas op voor en wees voorbereid op nationale initiatieven en protectionistische trends;
  • Machtig je supply chain en inkooporganisatie van begin tot eind.
Reageer op dit artikel