blog

Vrij baan voor innovatie

Supply chain

Nederland staat voor een mooie uitdaging: bezuinigen en tegelijkertijd investeren in de infrastructuur van onze economie, de bereikbaarheid. Volgens mij hoeven deze twee zaken elkaar niet te bijten. Op de korte termijn niet, maar ook niet op de langere termijn. Maar dan moet je wel durven samenwerken.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 24 september 2010.

Op de korte termijn denk ik bijvoorbeeld aan het initiatief van Nederland Innovatief Onderweg. Een groep van ruim 20 innovatieve bedrijven waaronder IBM, Peek Traffic, TomTom, de Rabobank en TNO die onder de gezamenlijke noemer ‘Vrij baan voor vernuft’ aangeven hoe we de bereikbaarheid in Nederland helpen en tegelijkertijd 5 miljard euro besparen. Dat is een derde van de 15 miljard euro aan investeringen die de komende jaren voor de weginfrastructuur gepland zijn.

  

In dit plan beschrijven we hoe een investering van 1 miljard euro in Intelligente Transport Systemen (ITS), de ICT in verkeer en vervoer, dit mogelijk maakt. Denk hierbij aan het heel betrouwbaar kunnen aanbieden van reistijdenverwachtingen, het voorspellen van files, of specifiek voor de logistiek: de groene golf voor vrachtverkeer. Maar ook slimmer dynamisch verkeersmanagement waardoor het wegennet optimaler benut wordt. Dynamisch routeadvies in de vrachtwagen, waar rekening gehouden is met de lading, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Et cetera!
 

Als je dat dan ook nog gaat combineren met het toedelen van lading aan verschillende modaliteiten zoals ook voorgesteld in de brief aan de informateur over het stimuleren van “Synchromodaal transport” van het Strategisch Platform Logistiek, dan ontstaan goede kansen. Juist die benutting van de capaciteit van het mobiliteitssysteem die zij voorstellen, ondersteun ik van harte. Niet lading en bestemming vastklinken aan één vervoerswijze, maar dynamiseren, afhankelijk van capaciteiten van voertuigen en infrastructuur. Dat biedt ruimte, maar vraagt om slimme planning en real-time inzichten in de huidige en toekomstige situatie op de infrastructuur. De in de brief genoemde regiecentra spelen hier een grote rol in.

Reageer op dit artikel