blog

Gedragsafval, weg ermee!

Supply chain

Gedragsafval, weg ermee!
Weg met gedragsafval: blog door Esther de Jonge

Een veelbesproken onderwerp in logistieke organisaties is ‘Hoe krijgen we de productiviteit omhoog’ . Volgens historische managementinformatie (shipments en orderlines per FTE) zou het mogelijk moeten zijn. Op de werkvloer wordt echter aangegeven dat de werkdruk te hoog is.

Een onderwerp dat keer op keer leidt tot wederzijds onbegrip en irritatie. Herkent u uitspraken in de trant van ‘als ze het zo goed weten mogen ze het zelf komen doen’ en ‘onze medewerkers zeggen wel dat ze het druk hebben, maar….’

 

Een mooie acceleratie voor de productiviteit, zonder de werkdruk te verhogen, is de aanpak van gedragsafval.

 

Een definitie voor gedragsafval is: de tijd –  en dus kosten – die een organisatie verspilt als gevolg van het (onbewust) negatieve gedrag van haar medewerkers (inclusief directie!!)

 

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel gedragsafval er in uw eigen organisatie is?

 

Wat dacht u van:

 • onvoldoende operationele/ inhoudelijke kennis van logistieke processen (bij operatie, sales en/of management);
 • blijven praten over (goede) ideeën zonder in actie te komen;
 • actieplannen die tijdens de uitvoering een mooie dood sterven;
 • brandjes blussen omwille van tijdgebrek;
 • slecht (of niet) luisteren;
 • actie op aannames in plaats van feiten;
 • traag reageren op signalen van klanten;
 • te laat op vergaderingen komen;
 • onvoorbereid op vergaderingen komen;
 • afspraken niet nakomen;
 • informatie (bewust) niet delen;
 • ongewenst gedrag tolereren;
 • alle verantwoordelijkheid bij een ander neerleggen

  
Kijk eens in de spiegel en wees eerlijk: Maakt u zich hier wel eens schuldig aan? Ik wel hoor! Wellicht denkt u nu, wie niet….?

 

 

Dat is dan ook een van de redenen waarom dit soort afval vaak niet wordt opgepakt en geëlimineerd, omdat het zo lastig is om hierin structureel het goede voorbeeld te zijn?

 

Ik ben erg benieuwd naar uw mening en mogelijke oplossingen voor dit aloude vraagstuk.

 

Overigens, een ruwe schatting voor een bedrijf met een gemiddelde omvang is dat gedragsafval werkelijk tienduizenden euro´s op jaarbasis kost.

 

Beraam de kosten van het gedragsafval in uw eigen organisatie eens, u zult ervan schrikken!

Reageer op dit artikel