blog

Nijmeegse Vierdaagse: op weg naar een veilig wandelfestijn

Supply chain

Nijmeegse Vierdaagse: op weg naar een veilig wandelfestijn
Nijmeegse Vierdaagse

Door extreme hitte raakten tientalle mensen aan het einde van de eerste wandeldag onwel en overleden er twee wandelaars. De Nijmeegse Vierdaagse werd in 2006 daarna afgelast. Hoe voorkom je dit en hoe is de Vierdaagse georganiseerd? Rik Hartog, student evenementenlogistiek, zet het hier uiteen.

De organisatie doet er alles aan om de Nijmeegse Vierdaagse zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit artikel toont wat wandelaars kunnen verwachten tijdens het lopen van de Vierdaagse. Ingegaan wordt op de volgende punten: voorbereiding, aanmelding, start, voorzieningen en veiligheid. In de tekst zitten tal van veiligheidvoorzieningen verweven.

 

De Nijmeegse Vierdaagse

De voorbereidingen voor de Vierdaagse 2010 zijn al lang begonnen. De eerste trainingskilometers zitten al in de benen. Voor sommige wandelaars is het helemaal nieuw en andere Vierdaagsefans hebben al jaren ervaring

 

Dit jaar wordt de 94ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse gehouden. De inschrijving is reeds gesloten en er zijn weer 45.000 wandelaars die zich hebben ingeschreven. Naar aanleiding van eerdere ervaring zal 91 procent daadwerkelijk aan de start verschijnen. Als we kijken naar de uitvallers van vorig jaar zijn dat er op de eerste dag 473, op de tweede dag 1784, op de derde dag 934 en op de laatste dag 348. Van de 40.645 wandelaars die vorig jaar aan de start verschenen hebben 37.106 hem daadwerkelijk uitgelopen.

 

De wandelaars van de Vierdaagse kunnen kiezen tussen 3 afstanden: de 30 kilometer, de 40 kilometer of de 50 kilometer. Om al deze wandelaars vier dagen in goede banen te leiden zijn er nogal wat mensen en middelen nodig. Het succes van de Vierdaagse is vooral te danken aan de 680 vrijwilligers (inclusief 370 medewerkers van het Rode Kruis) die zich ieder jaar weer inzetten voor dit evenement. Normaal is het lastig om aan vrijwilligers te komen, maar de organisatie van de Vierdaagse kampt juist met een luxe probleem, ze hebben een wachtlijst voor vrijwilligers. Op deze manier kan de Vierdaagse flexibel op de vraag reageren. De Vierdaagse zonder vrijwilligers is als een orkest zonder strijkers!

 

Voorbereiding Vierdaagse

Op de internetsite van de Vierdaagse kan men twee maanden voordat het evenement begint zich inschrijven voor de Vierdaagse. Aan deze inschrijving is een maximum van 45.000 wandelaars verbonden. Uitgangspunt bij het instellen van een maximum aantal deelnemers is het vin¬den van een balans tussen enerzijds zoveel mogelijk wandelaars toelaten tot het evenement en hiermee een groot wandelevenement zijn, en anderzijds de wande¬laars zoveel mogelijk wandelcomfort bieden.

 

Naast het inschrijven voor het wandelevenement, is er op de internetsite ook informatie te vinden over een voorbereidingstraject voor deelnemers van  de Vierdaagse. Zo kun je op de site bijvoorbeeld een trainingschema vinden om optimaal voorbereid aan de start te verschijnen. De organisatie wil hiermee haar wandelaars op een verantwoorde manier laten deelnemen aan het evenement. Verder is er op de site informatie te vinden over eten en drinken, kleding, wat te doen bij bepaalde weersomstandigheden en een stukje over het voorkomen van blessures. Door deze vooraf gegeven informatie hoopt de organisatie van de Vierdaagse het percentage uitvallers tot een minimum te beperken.

 

Barcodedrager bij aanmelding

Alle deelnemers (ook de deelnemers die in groepsverband lopen) krijgen bij aanmelding een gepersonaliseerde barcodedrager – polsband – uitgereikt. Met deze barcodedrager worden dagelijks de start, de finish maar ook de controle onderweg digitaal geregistreerd. Aan het eind van de dag moet iedere deelnemer (ook de deelnemers in groepsverband) zijn barcode laten scannen bij het registratiebureau. Als blijkt dat alle benodigde scans (start en controle) aanwezig zijn, wordt de deelnemer als gefinisht geregistreerd. Mocht er een scan ontbreken dan wordt de deelnemer als uitgevallen geregistreerd en kan de volgende dag niet starten.

 

Op de route wordt bij de controleposten met een scanner de barcode op de barcodedrager gescand; zowel bij individuele deelnemers als bij deelnemers in een groep. Een controlepost op het parcours wordt kenbaar gemaakt door een spandoek met het opschrift ‘controle’. Bij elke controle wordt aangegeven hoeveel kilometers er nog gelopen moeten worden tot aan de finish.

 

Startindeling

De Vierdaagse heeft het karakter van een wandelevenement. Dit is anders dan bijvoorbeeld een marathon. Het verschil wordt duidelijk bij het opstellen van de startindeling.

 

Bij de Vierdaagse zijn alle deelnemers gelijk en bij een marathon starten eerst de professionele lopers alvorens de amateurs. Om de start rustig en zonder problemen te laten verlopen, heeft de organisatie van de vierdaagse het volgende bedacht: de 30, 40 en 50 kilometer starten op verschillende tijden. Echter de meeste mensen lopen de 40 kilometer. Daarom wordt deze groep aan de hand van hun startnummers in tweeën gedeeld en start de groep 40 kilometerlopers op twee verschillende tijden.

 

De vierdaagse wordt gelopen over 3 verschillende afstanden namelijk de: 30, 40 en 50 kilometer. De basisroute is voor alle afstanden gelijk, de 40- en 50-kilometerwandelaars maken een of meerdere lussen om aan hun afstand te komen. Iedere deelnemer kan tijdens het lopen zijn afstand herkennen aan de pijlen die langs de route staan. De pijlen zijn voorzien van een eigen kleur, die weer corresponderen met de afstand en polsband die je draagt (respectievelijk; blauw, wit, rood).

Gedurende de vier dagen gaat de route elke dag naar een ande¬re omgeving van Nijmegen. De eerste dag wordt gewandeld in de omgeving van Elst, de tweede dag in de omgeving van Wijchen, de derde dag in de omgeving van Groesbeek en de laatste dag in de omgeving van Cuijk

Wist u dat? 

  • Er in 2008 92.000 drinkbekertjes doorheen gingen!
  • Er in 2008 17.810 meter leukoplast is gebruikt!
  • De organisatie bak-en braadkramen verplicht vetafscheiders te gebruiken?
  • Er in 2008 92.000 bekertjes vitens water zijn genuttigd

Voorzieningen

In alle doortochtgemeenten en overal langs het parcours zijn voldoende toiletvoorzieningen beschikbaar. De organisatie plaatst op vele locaties toiletgroepen.

 

Deze worden aangegeven op de borden langs de route en op de routekaarten.Deze toiletten zijn gratis. Daarnaast zijn er veel bewoners of horecagelegenheden die u tegen een vergoeding de mogelijkheid bieden hun toilet te gebruiken.

Op de rustplaatsen langs het parcours wordt aan alle wandelaars zonodig geneeskundige hulp geboden. De organisatie kan een deelnemer verplichten om zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen als er twijfel is of verdere deelname verantwoord is. Wanneer een arts namens het hoofd van de Medische Dienst verdere deelname aan de Vierdaagse verbiedt, is die uitspraak bindend. De tijd die u kwijt bent aan medische verzorging of wachttijd kan niet worden gecompenseerd. Deze bestede tijd maakt namelijk deel uit van de beschikbaar gestelde tijd bij de te lopen afstand.

 

Maatregelen veiligheid

Na de calamiteiten door de hitte bij de Nijmeegse Vierdaagse van 2006 heeft de organisatie een aantal maatregelen genomen.

Er zijn op diverse plekken langs het parcours waterpunten gecreëerd. Verder is er een inspanningsfysioloog, een sportpsycholoog, een crisiscommunicatiedeskundige en een meteoroloog aangesteld. Tevens zijn er weerstations aangeschaft. Met behulp van deze weerstations en LED-screens die om de tien kilometer op het parcours staan kan de organisatie de wandelaars waarschuwen voor weersveranderingen. En zonodig kan de organisatie de deelnemers een sms sturen (doordat zij bij aanvang 06-nummers heeft opgevraagd). Verder heeft de organisatie na 2006 de startindeling veranderd. De 40-kilometerlopers (met 20.000 deelnemers veruit de grootste groep) start gespreid over twee tijdsperioden.

 

Veruit de belangrijkste wijziging na 2006 is de inrichting van een communicatiecentrum. In de voorgaande jaren bleek dat de organisatie niet over de laatste stand van zaken op het parcours beschikt.

 

‘Om half vijf ‘s middags van die probleemdag in 2006, verkondigden wij op de persconferentie:

“Het is een warme wandeldag geweest, maar het was een groot feest.”

Toen waren er al een uur lang ambulances aan het heen en weer rijden,

maar dat wist de organisatie niet.’

 

Vanaf de controle- en EHBO-posten wordt nu in aangegeven tijdblokken informatie verzonden naar een centraal meldpunt. Verder staan er langs de route webcams en rijden er mobiele surveillanten langs de routes om alles in de gaten te houden.

 

In de vier dagen dat er gewandeld wordt, worden er verschillende dorpen doorkruist. Als blijkt dat het te druk wordt in een dorp en de doorstroming van de wandelaars niet goed verloopt, zal de organisatie met behulp van borden een alternatieve route aangeven die om de dorpen heen lopen.

 

Verder probeert de organisatie de doorstroming te bevorderen door bijvoorbeeld bij de punten waar de drie verschillende afstanden bij elkaar komen de infratructuur te veranderen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: uit de grond halen van paaltjes om de mogelijkheid op belemmering te voorkomen, het verkleinen van terrassen aan de kant van de route, het omleggen van de route voor 30-kilometerwandelaars en het verplaatsen van het punt waar de burgemeester de wandelaars aanmoedigt.

 

Risico’s minimaal

Het is de taak aan de organisatie van de Vierdaagse om de deelnemers een zo veilig mogelijke Vierdaagse te bezorgen. Het is belangrijk dat vooraf aan het evenement zoveel mogelijke risico’s worden afgedekt door in diverse plannen opnemen wat er gedaan moet worden gedaan bij specifieke calamiteiten. Zo probeert men de risico’s zo minimaal mogelijk te houden.

 

Terugkomend op de tragedie in 2007; onderzoek onder leiding van MKB-voorzitter Loek Hermans heeft aangetoond dat de organisatie weinig te verwijten valt. De dood van één van de slachtoffers kan volgens hem niet toegeschreven worden aan het wandelevenement. Veel deelnemers hadden te weinig gedronken.

Reageer op dit artikel