blog

Productiviteit met een kwart omhoog: kan dat?

Supply chain

Stel er is wetenschappelijk bewijs dat de productiviteit met 22 procent omhoog kan. Hoe reageert u als directeur of manager daar dan op? Staat u in de rij of kijkt u de kat uit de boom of denkt u ‘dat is het zoveelste onderzoek, hup in de prullenbak’? Willem Nooij zegt dat het kan.

U snapt: dat onderzoek is er echt. Het is niet gedaan in een laboratorium, maar bij 10.000 bedrijven in Nederland. Eind 2009 heeft de Erasmus Universiteit van Rotterdam de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek gepresenteerd.

   

De twee meest opvallende resultaten zijn:

 

1. De koplopers op het gebied van sociale innovatie kennen:

a. een verhoging in de productiviteit van 22 procent

Resulaten onderzoek 

De resultaten van het onderzoek op de Erasmus Universiteit van Rotterdam zijn hier te vinden.

b. 15 procent hogere omzetgroei

c. 37 procent meer innovatie   

2. Slechts 15 procent van het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘goed’ op het gebied van sociale innovatie; kortom bij 85 procent kan de productiviteit fors beter!

 

Slimmer werken

De weg om meer productiviteit te behalen is via het steeds vaker gehoorde Sociale Innovatie, ook bekend als ‘Slimmer werken’, Waar het om gaat zijn vernieuwingen op het gebied van samenwerken en organiseren. Hier zit vermoedelijk de moeilijkheid voor u als manager, want in deze tijd zijn veel bedrijven bezig met ‘overleven’ en dat vertaalt zich vaak in directe kostenbesparings-acties. Innoveren past daarin minder en ‘sociale innovatie’ is al helemaal geen aansprekend begrip.

     

De praktijk

Onbekend maakt onbemind, daarom is het goed om eerst te bekijken hoe Sociale Innovatie er in de praktijk uit kan zien. Bijvoorbeeld hoe het bedrijf in het filmpje van 6 procent verlies naar 6 procent winst is gegaan:

 

 

 

 

Sociale Innovatie

Kort gezegd gaat het bij Sociale Innovatie om vernieuwingen op het gebied van samenwerken en organiseren. Dit lijkt een open deur maar dat is het voor veel bedrijven niet. De weg van de technologische innovatie is voor velen makkelijker vermoedelijk omdat die tastbaar, concreet is. En zoals eerder gezegd: Onbekend maakt onbemind.

 

Hoe kan je dan innovatiever samenwerken en organiseren?

 

Voorbeeld 1: medewerkers bepalen in onderling overleg het rooster voor de komende periode, zodat er voldoende rekening gehouden wordt met ieders wensen. Het rooster is zo van hun en niet opgelegd door de baas

 

Voorbeeld 2: een distributiecentrum kent een sterk wisselende hoeveelheid werk en schakelt daarom uitzendkrachten in. Na enige tijd wordt een bijeenkomst gehouden met niet alleen de vaste medewerkers maar ook de uitzendkrachten en de manager van de uitzendkrachten. Resultaat is een plan om kennis te delen, nieuwe initiatieven uit te proberen en de planning en urenregistratie beter op elkaar af te stemmen.

 

Voorbeeld 3: een importeur krijgt bijna 10 procent van haar omzet als Retour terug. Een berg werk en een hoop kosten. Het opvallende is dat medewerkers dit probleem al jaren kennen en het niet kunnen oplossen. "Ja, dat hebben we al een paar keer geprobeerd, ga je gang als je wil" Oke, wie moeten het oplossen? Niet alleen de magazijnman, maar ook de chauffeur. En ook Inkoop, administratie, ICT en Verkoop. Binnen een gesprek van 1,5 uur was het lek boven: niemand kon het alleen oplossen, het besef was ontstaan dat ze het gezamenlijk moesten doen. Rug rechten houden en op elkaar vertrouwen, dat was het. Ruim 1 maand later was de nieuwe werkwijze gereed en begon het aantal retouren fors te dalen zonder dat de klanten begonnen te klagen.

 

Voorbeeld 4: in het magazijn is het aantal orderregels wat per dag gedaan wordt 440 stuks. Door de invoering van werkoverleg kregen de mensen het gevoel dat er naar ze geluisterd werd en kwamen ze met ideeën. En eigen ideeën worden altijd het makkelijkst gerealiseerd. Na 1 maand was de productiviteit al flink toegenomen en na 4 maanden was het aantal orderregels 600! Pure winst door naar medewerkers te luisteren en ook doordat management het vertrouwen gaf.

 

Minder command en control

Sociale Innovatie betekent dat medewerkers de vrijheid en het vertrouwen moeten krijgen van hun leidinggevende en ze gestimuleerd moeten worden om over hun team/afdelingsgrens heen te kijken. Fouten maken mag, want dan wordt er geëxperimenteerd en geleerd.

Het betekent ook dat managers moeten meer gaan coachen en stimuleren en minder in de ‘command and control’ rol zitten. En dat vergt moed van directie en management, en loslaten en vertrouwen.

 

Wees er van bewust dat Sociale Innovatie niet snel zal slagen in een organisatie waar op korte termijn targets wordt gestuurd. En dat communicatie cruciaal is, want alleen dan weten medewerkers wat het groter geheel is en kunnen zij hun ideeën daar aan toetsen.

 

Schatgraven

"Ja, maar we hebben het al zo druk" of "We moeten kosten besparen om te overleven" zijn veel gehoorde kreten. Begrijpelijk, maar werkoverleg zal altijd nodig zijn en hier kunnen, met een gerichte aanpak de mooiste en beste ideeën, uit ontstaan. En deze ideeën hoeven helemaal geen extra werk op te leveren, sterk nog vaak leveren ze minder werk op en meer rendement.

 

Maar ook kijkend naar de nabije toekomst waar de markt gaat aantrekken en uw personeel weer om zich heen gaat kijken. Dat is niet wat u wilt! U wilt uw meest kostbare ‘bezit’ behouden.

Besef dat uw organisatie over onontgonnen potentieel beschikt. Uw medewerkers kunnen vaak veel meer, mits ze worden gestimuleerd. Onderzoek toont aan dat betrokken medewerkers tot succesvollere organisaties leiden.

 

Door het vernieuwen van relaties tussen mensen in organisaties krijgen medewerkers nieuwe informatie en daardoor nieuwe inzichten. Want diversiteit leidt tot anders denken en daardoor tot anders doen.

Belangrijk is dat binnen de nieuwe relaties het woord discussie vervangen wordt door dialoog. Een discussie gaat over welles/nietes en standpunten verdedigen en zal niet tot nieuwe inzichten leiden. In een dialoog telt ieders mening, wordt doorgevraagd naar de betekenis. "Zolang je denkt dat de aarde plat is handel je daarnaar"

 

Nederland zit op goud

De stand is nu dus 15 procent van de Nederlandse bedrijven doet het wel en 85 procent doet het niet. De potentie in Nederland is dus enorm. We kunnen dus niet alleen ‘goud’ halen op het WK-voetbal. Zet u vandaag de eerste stap?

 

Reageer op dit artikel