blog

Bedrijven slaan efficiency-slag met toeleveranciers

Supply chain

Onnodige kosten uit de keten halen. Retailer en fabrikant besparen al veel kosten doordat zij gebruik maken van gestandaardiseerde informatiestromen. Nu zijn fabrikanten met hun leveranciers van verpakkingsmaterialen en grondstoffen aan de beurt, zegt Marco van Lee van GS1 Nederland.

Het is hoog tijd dat ook fabrikanten met hun leveranciers van verpakkingsmaterialen en grondstoffen volgens een gezamenlijke business aanpak gaan werken. Waarom? U kunt uw (logistieke) informatiestromen verbeteren. Uit internationale case studies is gebleken dat u uw voorraadkosten met  40 procent kunt verminderen. Daarnaast kunt u ook nog eens de administratieve kosten met 20 procent reduceren.

   

Multinationals zoals Coca Cola, Danone, DSM, Heineken, Nestlé, Philips, Procter & Gamble, Sara Lee en Unilever concludeerden een aantal jaren geleden dat zij met het oog op de grillige consument steeds vaker genoodzaakt zijn om zowel de productie aan de achterkant richting de retail als ook aan de voorkant richting toeleveranciers te synchroniseren. Daarnaast zagen deze bedrijven dat ze met de juiste informatie op het goede moment overbodige kosten konden voorkomen als zij hun informatie- en goederenstromen met toeleveranciers van verpakkingen en grondstoffen efficiënter inrichten.

    

De ervaringen leverde een business model op, dat fabrikanten en toeleveranciers kunnen gebruiken om hun processen beter te stroomlijnen. Het principe is simpel: alle benodigde informatie binnen de gehele keten wordt als één coherente stroom gezien.

   
Upstream Integration Model als basis
Het upstream integration model is een business model, dat fabrikanten en toeleveranciers kunnen gebruiken om hun processen beter te stroomlijnen. Zij is gericht op het vastleggen van standaards voor de processen tussen fabrikanten en hun toeleveranciers.

   

Het business model bestaat uit een set procesmodellen ondersteund door elektronische berichten gebaseerd op GS1-standaards. Het model standaardiseert de businessprocessen en de data interchanges op de volgende business gebieden:

 

 • Data Alignment
 • Inkoopcondities
 • Vraagvoorspelling
 • Voorraadbeheer
 • Verzending en ontvangt van goederen
 • Facturering

   

Twee business scenario’s
Het upstream integration model beschrijft twee vormen van samenwerking met uw handelspartners:

 

 1. Traditional Order Management (TOM)
  In het traditionele order scenario stuurt de fabrikant een order aan de toeleverancier voor de levering van de goederen.  Het grote voordeel is dat het gaat om gestandaardiseerde orderberichten, waar alle partijen in de keten gebruik van moeten maken. 
   
 2. Supplier Managed Inventory (SMI)
  In het Supplier Managed Inventory (SMI) scenario, vergelijkbaar met Vendor Managed Inventory (VMI) dat binnen de retail wordt gebruikt, zorgt de toeleverancier op basis van voorraaddata en vraagvoorspellingen dat de voorraad bij de fabrikant wordt aangevuld. SMI is  een vergaande samenwerking waarbij partijen de  bereidheid moeten hebben om over en weer intensief  informatie met elkaar uit te wisselen.

      

Toeleveranciers gaan de voorraden beheren bij hun klanten op basis van concrete afspraken. Dit kan op een vrij rigide manier gebeuren, bijvoorbeeld door een minimum- en een maximumvoorraad af te spreken per artikel bij de klant, waartussen de toeleverancier zich kan bewegen. Deze vergaande intense samenwerking is vaak weggelegd voor een beperkt aantal leveranciers.

  
De voordelen
De kracht van het upstream integration model is dat u met al uw handelspartners door middel van een gezamenlijke aanpak informatiestromen kunt standaardiseren. De data komt hierdoor sneller en efficiënter beschikbaar van al uw handelspartners. Dit levert de volgende voordelen op:
 

 • Reduceren van voorraden
 • Verlagen van administratieve kosten
 • Verkorten van de IT-integratietijden
 • Ketenbrede tracking en tracing
 • Verkorten van de leveringsdoorlooptijden
 • Optimalisatie van de transport- en productieplanning

 

Oplossing is voor de gehele keten
Bedenk dat het model een oplossing is voor de gehele keten. Nu worden toeleveranciers nog vaak geconfronteerd met fabrikanten (klanten) die allemaal hun eigen oplossing/werkwijze willen. Door de uniformer aanpak te kiezen, kunnen de implementaties aanzienlijk worden versneld. Begin daarbij met één of slechts enkele klanten/toeleveranciers (quick wins).

 

Wilt u het Upstream Integration Model ontvangen? Dan kunt u het model gratis opvragen bij

Marco van der Lee, branche adviseur levensmiddelen, marco.vanderlee@gs1.nl. 

Lees ook: www.gs1.nl/upstream

 

Reageer op dit artikel