blog

De logistieke productieconcepten op een rij

Supply chain

De logistieke productieconcepten op een rij
Productie concepten

We kennen veel verschillende methodieken om productiesystemen in te richten, denk aan MRP, CONWIP, TKS, POLCA en DBR. Wilrik Olijve, adviseur bij Mitopics, biedt hier een gestructureerde indeling van production and material flow control methodieken.

Dit artikel richt zich primair op het inrichten van productiesystemen, waarin procedures en processen voor gecontroleerde uitvoering van de productie en de daaraan gerelateerde materialenstromen centraal staan. Samengevat onder de noemer production and material flow control, kortweg PMFC-methoden.
 
Beoogt wordt een gestructureerd inzicht te geven in de afkortingen en verschillende benamingen die gehanteerd worden als het gaat over production and material flow control. Uitgangspunt voor dit artikel is de wetenschappelijke publicatie van Fernandes en Carma-Silvia (2005).

 

Verschillende PMFC-methoden

In de indeling van Fernandes en Carma-Silvia zijn PMFC-methoden te categoriseren in vijf hoofdcategorieën met elk hun eigen unieke eigenschappen en toepassing. De categorieën zijn gebaseerd op de order release strategie, wat iets zegt over het moment waarop een order (of taak) in een productiesysteem vrijgegeven wordt voor productie.

   

De vijf PMFC-categorieën voor methoden zijn: de immidiate release, de input, de output, de input-output en de bottleneck methode. Daarnaast introduceren zij de, in hun ogen, nieuwe PMFC-methode GPOLCA. Elke categorie kent deels dezelfde, deels verschillende eigenschappen en bestaande PMFC-methoden kunnen worden ingedeeld in één van deze categorie.

1.  Immidiate release (IMR) methode

Eigenschap van een methode in deze categorie is dat orders direct nadat vraag is ontstaan worden gereleased binnen het productiesysteem. Hierbij wordt niet gekeken naar de status van het productiesysteem of de karaktereigenschappen van de order. Hierdoor wordt er dus geen rekening gehouden met de benodigde capaciteit om de order te kunnen produceren en ook niet met de beschikbare capaciteit van een individuele machine of werkstation.

 

Bestaande methode:

 

Methode:                                  Base-stock

Sinds:                                        onbekend

Bedenker:                                onbekend

Toegepast in NL:                    veel toegepast

2. Input methode

Bij methoden in deze categorie worden materialen gereleased in het productiesysteem op basis van vooraf gedefinieerde release data. Deze data worden gepland volgens het master production schedule (hoofdproductieplan). Hierbij kan enkel rekening gehouden worden met de vervaldagen van geplande releases (en niet met status van het productiesysteem) of ook worden gekeken naar beschikbare capaciteit van mensen en machines.

 

Bestaande methoden:

 

Methode:                                 Material Requirements Planning (MRP)

Sinds:                                       1960

Bedenker:                                Joseph Orlicky

Toegepast in NL:                   veel toegepast, o.a. bij Philips Consumer Electronics en DSM

 

Methode:                                 Manufacturing Resource Planning  (MRP II)

Sinds:                                       1980

Bedenkers:                             Oliver Wight en George Plossl

Toegepast in NL:                   veel toegepast, o.a. bij Hyva, Van Beest

3. Output methode

Bij methoden in deze categorie worden taken (denk aan: assembleren halffabricaten, inkopen materialen)  gereleased in het productiesysteem op het moment dat voorraden zijn aangebroken of een eerder gereleasede taak is uitgevoerd. Dit wordt meestal gerealiseerd door een bepaald minimum niveau vast te stellen voor de voorraad of de workload per werkstation in de route van de order of het gehele productiesysteem. De autorisatie voor het starten van de productie binnen een werkstation gebeurt vaak met zogenaamde ‘kaarten’.

 

Bestaande methoden:

 

Methode:                                 Kanban of  Toyota Kanban System (TKS)

Sinds:                                       1948

Bedenker:                               Taiichi Ohno

Toegepast in NL:                   o.a. in de assemblage (automobielbedrijven, wandketelproducent Remeha)

 

Methode:                                 CONstant Work in Progress (CONWIP)

Sinds:                                       1990

Bedenker:                                Spearman

Toegepast in NL                     Eaton Holec, EVB Electrical Systems

4. Input-output methode

Deze methode combineert eigenschappen van zowel de input als de output methode. De release van orders in het productiesysteem is hier afhankelijk van release data èn autorisatie voor productie in de vorm van kaarten. Als beide twee condities akkoord zijn en de benodigde productie materialen beschikbaar zijn kan de producties starten. Deze methoden

 

Bestaande methoden:

 

Methode:                                 Synchro-Material Resource Planning (Synchro-MRP)

Sinds:                                       1986

Bedenker:                                Hall

Toegepast in NL:                   Onbekend

 

Methode:                                 Paired-cell overlapping loops of card with authorization (POLCA)

Sinds:                                       1998

Bedenker:                                Rajan Suri

Toegepast in NL:                   Bosch Scharnieren in Doetinchem (zie ook logistiek.nl)

 

Methode:                                 Generic paired-cell overlapping loops of card with authorization (GPOLCA)

Sinds:                                       2004

Bedenkers:                             Nuno Octávio Fernandes en Sílvio do Carmo- Silva

Toegepast in NL:                   niet
 

Ten opzichte van de POLCA methode is de GPOLCA methode meer gericht op de push strategie van materiaalstromen dan de pull strategie zoals POLCA. Daarnaast is de GPOLCA methode gebaseerd op de voorraad van productie autorisatie kaarten i.p.v. de voorraad van de materialen zelf.

5. Bottleneck methode

Methoden in deze categorie gaan uit van een werkstation dat als bottleneck wordt gezien in het productiesysteem. Als dit werkstation een taak volledig heeft uitgevoerd wordt een nieuwe taak  (met gelijke workload voor het bottleneck werkstation) in het productiesysteem gereleased. Belangrijk hierbij is dat het bottleneck werkstation altijd een buffer voorraad moet hebben om zo dit werkstation maximaal bezet te houden.

Bestaande methoden:

Methode:                                 Drum-buffer-rope (DBR)

Sinds:                                        1984

Bedenkers:                              Goldratt

Toegepast in NL:                    Onbekend

 

Methode:                                 Starvation avoidance (SA)

Sinds:                                        1988

Bedenkers:                              Glassey en Resende

Toegepaste in NL:                 Onbekend

 

Methode:                                 Lean Production Control

Sinds:                                       2006

Bedenkers:                             Raukema bedrijfsprocessen

Toegepaste in NL:                 o.a. bij Textielproducent Van Puijenbroek (zie ook logistiek.nl)

 

Lees ook:  

 

Reageer op dit artikel