blog

De ziekenhuisapotheker als farmalogistiek dienstverlener

Supply chain

De ziekenhuisapotheker als farmalogistiek dienstverlener
'Uit de kelder en op naar het bed!'

Vroeger hield de ziekenhuisapotheker zich hoofdzakelijk bezig met geneesmiddelenbereiding en farmaceutische analyse. In logistieke termen gesproken: een dedicated producent acterend vanuit de back-office. In de volksmond: een pillendraaier weggestopt in de kelder van het ziekenhuis.

Deze rol is de ziekenhuisapotheker inmiddels behoorlijk ontgroeid en hij zal zich in de nabije toekomst gaan ontwikkelen tot een heuse farmalogistiek dienstverlener. De klant staat daarbij uiteraard centraal en dus gaat de ziekenhuisapotheker op weg naar het bed! 

     

Zo koopt de ziekenhuisapotheek het  grootste deel van de geneesmiddelen tegenwoordig in via de groothandel of rechtstreeks bij de producent. Ook voor specifieke bereidingen wijkt men geregeld uit naar een specialist in plaats van zelf de medicatie te bereiden. Dit vereist dus een adequaat inkoopbeleid en informatiesysteem. Uiteraard zorgt dit weer voor de nodige kansen en bedreigingen voor ons als groothandel Brocacef: welke assortimenten zijn niet meer rendabel?; welke innovatieve diensten gaan we ontwikkelen?

 

Afdeling als interne klant

Ook op het vlak van de distributie van geneesmiddelen binnen het ziekenhuis zijn behoorlijke sprongen gemaakt. Afstemming met de afdelingen vindt plaats over welk assortiment op voorraad te leggen, hoe vaak per week te bestellen en de afdelingen te bevoorraden. Daarnaast blijken gemechaniseerde oplossingen voor het uitzetten van de medicatie vaak een prima alternatief voor de schaarse en dure arbeidskrachten. Hierdoor kunnen activiteiten van de verpleging verschuiven naar de ziekenhuisapotheek. Het effect: meer aandacht voor de patiënt, schaalgroottevoordelen bij de farmaceutisch specialist.

 

De farmalogistieke keten binnen het ziekenhuis kan dus een wapen zijn bij verbeteren van de patiëntveiligheid en tegelijkertijd het besparen van kosten!   

 

Ketenbenadering heeft de toekomst

De uitdaging voor de komende periode ligt in het afstemmen van de vraag naar geneesmiddelen bij de opname en het ontslag van de patiënten. Hiervoor zijn dus afstemmomenten nodig met patiënten, openbare apotheken en huisartsen. Ketenlogistiek in optima forma, lijkt mij! Het is duidelijk dat de ziekenhuisapotheek hiermee definitief afstand kan doen van zijn stoffige imago en dus steeds meer zal verschijnen aan de rand van het bed van zijn eindklant: de patiënt.

 

Leef ik in een droomwereld of schets ik hier ik de feitelijke situatie anno 2010?

Ik ben in ieder geval benieuwd naar uw visie!

Reageer op dit artikel