blog

Regel 2: Verbeter eerst het voorraadbeheer alvorens het magazijn te (her-)inrichten

Supply chain

Regel 2: Verbeter eerst het voorraadbeheer alvorens het magazijn te (her-)inrichten
Verbeter eerst het voorraadbeheer

De tweede basisregel van Ronald Mantel: Alvorens je een magazijn gaat ontwerpen/herinrichten is het noodzakelijk om eerst het betrokken voorraadbeheer onder de loep te nemen. Door dit efficiënter te maken is het meestal mogelijk om de voorraden te reduceren waardoor er dus minder opslagcapaciteit nodig is en men met een kleiner magazijn kan volstaan.

 Doel hierbij is dan ook voorraadpieken kleiner te maken.

Onderstaande figuur toont voor één bepaald artikel het voorraadverloop in de tijd (een zaagtand) dat men ziet bij toepassing van de klassieke r,Q-bestelpolitiek (r is hierbij het bestelniveau en Q de bestelhoeveelheid). Links is de bestelhoeveelheid groot en rechts is die klein (deze laatste situatie gaat in de richting van JIT en is meer ‘lean‘).

 

 

Opmerking: het patroon heeft in de praktijk een grillig karakter door de spreiding in de klantenvraag.

 

Uit de figuur blijkt duidelijk dat bij een kleinere Q de pieken minder hoog liggen en er dus minder opslagcapaciteit voor dit artikel nodig is. Opmerking: nadeel is wel dat de bestelkosten hoger zijn omdat je vaker bestelt.

 

Bij meerdere verschillende artikelen is een besparing  van benodigde opslagcapaciteit ook mogelijk  door aankomsten van bestellingen van  verschillende artikelen in de tijd te spreiden, zoals voor twee artikelen (met dezelfde cyclustijd voor beide artikelen) is weergegeven in onderstaande figuur. Hierdoor worden de pieken van de som van de voorraden van beide artikelen (de onderbroken lijn) lager.

 

 

Rode lijn: voorraadverloop van artikel 1. Groene lijn: voorraadverloop van artikel 2. Onderbroken lijn: som van de voorraden van beide artikelen.

Hierbij kan worden opgemerkt dat de bestelmomenten van beide artikelen het beste zodanig kunnen worden gekozen dat beide pieken gedurende een cyclus gelijk zijn.

Reageer op dit artikel