blog

Is de 21e eeuw onze laatste?

Supply chain

Is de 21e eeuw onze laatste?
Is de 21e eeuw onze laatste? Blogger Jan Scheffer vraagt het zich af...

De mensheid heeft de neiging zichzelf in de nesten te werken door in de valkuilen van de vooruitgang te lopen. Duurzame logistiek vraagt om een houding waarin we niet ons eigen gewin prefereren maar dat van gezamenlijk belang en de toekomst.

Duurzame logistiek betekent samenwerken, dat vraagt iets van het karakter van de mens. En die mens is historisch gezien niet veranderd en heeft veel schade gebracht aan de eigen cultuur. Ik geef hieronder een historische kijk op de milieuproblematiek met analogie naar de problemen van bedrijven en afdelingen.

 

Slimheid heeft zich tegen de mens gekeerd

Grieken, Romeinen, Soemeriers, Maya’s zijn verdwenen grote beschavingen. Er zijn veel overeenkomsten tussen duizenden jaren geleden en nu. De mens is in fysiek opzicht niets veranderd in de laatste 10.000 jaar.

 

Ook het karakter van de mens is niets veranderd, zelfs de problemen als gevolg van groei zijn niet veranderd getuige Ovidius in de Romeinse tijd: "Je hebt je slimheid tegen je gekeerd, mensenkarakter, en al te groot vernuft heeft je vooral schade bezorgd". Solon was een Grieks staatsman die al milieumaatregelen nam, let wel 3.000 jaar geleden, kortom ‘de’ vooruitgang is slechts een materële vooruitgang.

 

Korte termijn voorspoed, lange termijn geen eten

Al vanuit onze vroegste geschiedenis hebben we voortgeborduurd op eerdere uitvindingen maar nooit geleerd van het resultaat. Het vinden van efficiënte methoden zorgt voor economische groei en bevolkingstoename. Paleolitische jagers die wisten hoe ze 2 mammoeten konden doden in plaats van 1 hadden vooruitgang geboekt. Degene die leerden hoe ze er in één keer 200 konden doden door ze over de rand van een klif te jagen hadden teveel vooruitgang geboekt. Ze hadden korte tijd heel veel voorspoed (daardoor toename van de groepsgrootte) maar op langere tijd helemaal geen eten meer.

 

Tot nu toe niet geleerd van ervaringen

In de afgelopen drie jaar is de wereldbevolking toegenomen met hetzelfde aantal als de complete wereldbevolking in de Romeinse tijd. Dat dit zal leiden tot problemen die vroegere beschavingen reeds om zeep hebben geholpen, zien we nu al gebeuren. Tot nu toe hebben we nog niet geleerd van die ervaringen. Het betekent namelijk dat we onze eigen voorkeuren ondergeschikt moeten maken aan die van collega’s of onze kinderen.

 

Economische recessie is genadeloos

De parallel naar het bedrijfsleven is snel gemaakt. Gaat het goed, dan willen we meer. Totdat een organisatie ontstaat waarbinnen afdelingen ontstaan die elkaar op enig moment betwisten. Hierdoor komt de groei in gedrang en verschuift de focus van groei naar kostenbeheersing. Het gevolg is meer interne concurrentie en een strijd voor behoud. De economische recessie heeft genadeloos afgerekend met onbeheerste groei.

 

Een jager uit de ijstijd die slechts ten dele tot een intelligent wezen is geëvolueerd, is misschien slim maar zelden wijs. Want als we de complete aarde opgebruiken zoals in de laatste twee eeuwen zijn we dan wel zo intelligent? Kortom we blijven ons eigen gewin en het heden prefereren boven gezamenlijk belang en de toekomst.

   

Om met het klein orkest af te sluiten over honderd jaar zijn we toch allemaal dood.

Reageer op dit artikel