blog

Het PULLwhip effect heeft de crisis veroorzaakt

Supply chain

Het PULLwhip effect heeft de crisis veroorzaakt
Het PULLwhip effect heeft de crisis veroorzaakt. Blog Rob Kwikkers

Het idee van een demand pull is vals, de wereld draait op forecasts en pro-acties. Tot nu toe dacht ik: “Ze doen maar”, maar nu de crisis als gevolg van pull zo om zich heen heeft gegrepen kan ik gewoon niet langer stil blijven. Ik hoop dat de pull goeroes inbinden en zich stil gaan zitten schamen. Opdat we nooit meer van hen horen.

Ik heb al vaker, maar op kleine schaal, betoogd dat de demand pull notie vals is, en dat de wereld draait op forecasts en pro-acties.  Tot nu toe dacht ik echter steeds: "Ze doen maar, vol tegen de luidruchtige guru’s goeroes ingaan maakt me een Don Quichotte".  Maar nu de crisis als gevolg van pull zo om zich heen heeft gegrepen kan ik gewoon niet langer stil blijven. 

Ik hoop dat dit stukje niet alleen mij oplucht, maar ook u helpt.  En in ieder geval dat de pull goeroes inbinden en zich stil gaan zitten schamen.  Opdat we nooit meer van hen horen.

 

Alles ligt op voorraad

Dat demand pull niet echt bestaat moge eenieder die om zich heenkijkt duidelijk zijn.  Er wordt echt nú geen koffiestruik geplant omdat ik nú een kopje koffie bestel.  En mijn melk en suiker zijn ook reeds lang onderweg.  En dat geldt voor ongeveer alles wat we gebruiken.  Een product (of zelfs dienst) is alleen maar ter beschikking omdat iemand de verwachting had dat het wel verkocht zou gaan worden.  Uzelf koopt ook een volgende pot pindakaas omdat u ervan uit mag gaan dat uw kinderen het blijven eten. 

 

Verwaarloosbaar zijn die paar gevallen dat je de klant kunt laten wachten totdat je het product speciaal voor hem gemaakt hebt.  En in gevallen die in de pullverhalen als voorbeeld dienen, wordt zeker niet de integrale doorlooptijd van zand tot klant gewacht.  Stiekem zijn de benodigde delen allang via de push methode in het KlantOrder­OntkoppelPunt terecht gekomen.  Een natuurwet zegt dat de integrale doorlooptijd èrgens in de keten zit.  Als je niet wil wachten, moet er voorraad zijn.

 

Kortzichtigheid in letterlijke zin

Wat werkelijk gebeurt in demand pull systemen, is dat de lange keten in veel kleine stukjes wordt gehakt, die allemaal op korte termijn aan elkaar leveren.  Dat kunnen ze alleen omdat ze een (doorlooptijd-overbruggende) voorraad hebben liggen, in de verwachting dat de klant wel blijft kopen.  Het schap bij Albert Heijn is er zo één.

Dat iedereen zijn eigen stukje zit te voorspellen, zijn eigen stukje "pusht" en er overal voorraden zijn omdat de klant JIT bestelt valt in het grotere geheel niet op.  

 

Demand pull tot een filosofie verheffen is kortzichtigheid in de meest letterlijke zin van het woord.  Het ontheft namelijk elke schakel van communicatie over alles wat verder weg is dan overmorgen en de naaste buur.  Inzicht in het geheel is er niet en wordt niet eens meer nagestreefd.  Iedereen staart naar de navel van zijn eigen voorraad en stuurt op zijn korte termijn eigenbelang.  En dat is door de pull goeroes tot een het hoogste goed verheven.

 

Crisis als gevolg

De huidige crisis is een direct gevolg van de PULL denkers.  Iedereen schrok van het nieuws van de kleine vraaguitval van de eindklant, ieder verloor het vertrouwen in zijn eigen voorspelling, iedereen bouwt panisch zijn voorraden af.  Het overbekende "bullwhip" effect van opvolgende ketenvoorraadreducties zorgt voor dat de vraaguitval in de bovenstroomse delen van de keten enorme proporties aanneemt.  Lees hierover ook de stukjes van Jan Fransoo maar eens na. 

 

Wat we nodig hebben is inzicht over de gehele keten, en die integraal aansturen op de langere termijn verwachting van de eindklant vraag.  We moeten eraan werken de verwachtingen van de markt wat meer in lijn terug te brengen met de realiteiten van de integrale keten.  Communicatie en samenwerking tussen ketenspelers kan aan alle kanten de risico’s beperken.  Het kortzichtig eigenbelang moet uitgebannen worden.

 

De pull goeroes hebben het Zwarte Pieten tot een na te streven gedrag verheven.  Ik pleit er natuurlijk niet voor om voor Sinterklaas te gaan spelen.  Verstandig ouderlijk beheer van de integrale keten is de weg naar de toekomst.  Als we dat geleerd hebben, heeft de crisis toch iets goeds voortgebracht.

Reageer op dit artikel