blog

Vijf kansen met de GS1 DataBar

Supply chain

De kwaliteit van versproducten verhogen en voorraden in de supermarkt reduceren? Dit wordt gemakkelijker met de GS1 DataBar. Deze nieuwe barcode is de oplossing op de vraag vanuit de markt om meer informatie over het product te kunnen scannen. Vijf kansen volgens Marco van der Lee van GS1.

Met de komst van de nieuwe barcode GS1 DataBar kunnen retailers en versleveranciers onder andere hun versassortiment beter beheersen. De extra informatie die beschikbaar komt opent onder andere perspectieven in het te lijf gaan van derving, het sneller traceren van producten en het beter managen van acties.
 
De  vijf kansen op een rijtje:

 

KANS 1: Betere kwaliteitsborging in de supermarkt

U kent het wel: kom je thuis met je boodschappen en dan blijkt de melk niet meer goed te zijn. Door naast de artikelcode ook de houdbaarheidsdatum in de barcode op te nemen, kunnen kassa’s ‘lezen’ of het product nog aan de kwaliteitseisen ten aanzien van houdbaarheid voldoet. Als u straks bij de kassa staat om uw boodschappen af te rekenen, zou de caissière bij het scannen van het product met de nieuwe barcode gealarmeerd kunnen worden omdat het product niet meer houdbaar is. U voorkomt hiermee dat consumenten producten ‘buiten THT’ aanschaffen.

  
GS1 Nederland heeft eind vorig jaar een onderzoek naar de GS1 DataBar in de levensmiddelenbranche uitgevoerd. 85 procent van de supermarktketens heeft hieraan deelgenomen. Uit onderzoek  blijkt dat 87 procent van de supermarkten de nieuwe kleinere barcode wil gaan gebruiken bij het voorkomen van de verkoop van producten buiten de houdbaarheidsdatum.

KANS 2: Korting aan de kassa

Het weggooien of afprijzen van versproducten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, kost de consument en de supermarkt samen jaarlijks ruim één miljard euro. Kassa’s kunnen op basis van de artikelcode en de houdbaarheidsdatum direct berekenen of er korting van toepassing is op het (vers)product. De consument krijgt dan 50 procent korting op het product als blijkt dat dit product nog maar één dag houdbaar is.

47 procent van de supermarktketens ziet wel wat in de automatische kortingsberekening op basis van de houdbaarheidsdatum aan de kassa.

Overigens kunnen retailers ook acties eerder en zonder extra kosten starten en/of afronden doordat de prijs niet meer in de barcode en op het product staat. Door alleen de prijs per hoeveelheidsmaat (bijvoorbeeld kg.) in het hoofdkassa-systeem aan te passen, kunnen vervolgens de prijzen van versproducten met een variabel gewicht real-time worden gewijzigd.

Zo’n 60 procent van de retailers geeft aan met een variabel gewicht te willen werken om zo acties sneller te kunnen starten en prijzen real-time te kunnen wijzigen.

KANS 3: Reduceren van voorraden

 

Als consument wilt u ‘verse’ producten op het schap. Tijdens het boodschappen doen kijkt u bij de verse producten vaak naar de ‘ten minste houdbaarheidsdatum’ en kiest de datum die nog het verst weg ligt. Behalve als u het product die avond in uw maaltijd wilt verwerken. Dan koopt u wellicht het product dat vandaag nog houdbaar is. En dat met korting! Als retailer of versleverancier bent u vandaag de dag veel tijd kwijt om de versheid van uw producten continu te monitoren. Uit het GS1-onderzoek geeft ruim de helft van de retailers aan voorraden beter te willen gaan managen en zij willen dat  doen door onder andere hun THT-management te verbeteren. En dat kan beter met de GS1 DataBar, omdat die deze aanvullende informatie kan bevatten.

KANS 4: Tracking en tracing

In 2005 voerde de Europese Commissie de General Food Law in om de risico’s van onveilige (voedsel)producten voor de consument te beperken. Alle partijen in een keten moeten sindsdien hun producten en ingrediënten kunnen tracken en tracen. Door naast de GS1-artikelcode ook een batch/lotnummer in de GS1 DataBar op te nemen  kunt u bij een terughaalactie van een product het batchnummer in uw kassasysteem blokkeren. Op het moment dat er een product met batchnummer van de recall langs de kassa gaat, krijgt de caissière een melding en voorkomt hiermee dat de consument een product koopt dat niet goed is.

 

KANS 5: Category Management bij de verscategorie

In bijvoorbeeld de fruitsector is het niet gebruikelijk om elk individueel stuk fruit van een barcode te voorzien. Met behulp van de GS1 DataBar is het mogelijk om ieder product van een barcode te voorzien. Kleine producten, zoals één stuk fruit kunnen daardoor nu ook per stuk gelabeld worden. Zo zijn retailers met hun versleverancier in staat op een veel gedetailleerder niveau Category Management toe te passen, omdat per productsoort bijgehouden kan worden wat de verkopen zijn!
 

Tot slot
Het merendeel van de retailers uit de levensmiddelenbranche geeft aan op 1 januari 2010 de GS1 DataBar aan de kassa te kunnen verwerken. 86 procent van de retailers zeggen dat zij dan hun kassasystemen gereed hebben om in ieder geval het product met een GS1 DataBar te kunnen scannen. Bent u er al klaar voor?

 

Zie ook: Stappenplan voor implementatie

Reageer op dit artikel