blog

Just-In-Time of Just-Too-Late?

Supply chain

In veel bedrijven wordt sterke nadruk gelegd op ‘Just-in-Time’: het precies op het juiste moment aanleveren van goederen (en diensten). Het staat voor strakke afstemming van processen op elkaar, zodat vrijwel voorraadloos gewerkt kan worden.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 1 mei 2009.

Het fenomeen komt uit Japan, en elk tekstboek over operations management wijdt er wel een hoofdstuk aan. In de automobielindustrie wordt het breed toegepast.
 

Precies op tijd leveren pakt lang niet altijd goed uit. Ik ken vele voorbeelden waar JIT leidt tot een sterke stijging van kosten en van voorraden. Zo vertelde een producent van een consumentenproduct me laatst een Europees megacontract afgesloten te hebben met een supermarktdiscounter. Leveringen voor Midden en Zuid-Europa dienden plaats te vinden precies om 11.00 uur aan het distributiecentrum in Zuid-Duitsland, een rit van zo’n zevenhonderd kilometer. Er waren echter boetes verbonden aan late leveringen, zowel op truck- als op palletbasis.
 

Hoe kun je over zo’n grote afstand op tijd leveren: de reistijd is nogal stochastisch met kans op files op diverse plaatsen? Vanwege de hoge boetes was zelfs één keer te laat leveren uitgesloten. Kortom, om maar op tijd te zijn zorgde de planner ervoor dat de vrachtauto gemiddeld vijf uur te vroeg was.

Dit schetst meteen het probleem van JIT: in een omgeving waar doorlooptijden stochastisch zijn, leidt een meer nauwkeurig aflevermoment tot disproportioneel meer speling in het systeem. Die speling vertaalt zich in meer capaciteits­behoefte, meer voorraad of meer spelingstijd.
 

Als we precies om 9.00 uur in Utrecht moeten zijn, moeten we flink vroeg van huis om zeker te zijn dat we er inderdaad zijn. Als we eventueel ook iets later mogen komen, hoeven we veel minder speling in te bouwen. Kortom, liever Just-too-Late dan Just-in-Time.

 

Reageer op dit artikel