blog

Het einde van de crisis…het begin van de problemen?

Supply chain

Bedrijven hebben fel op de recessie gereageerd door het inkoopproces bijna volledig te bevriezen. Echter zonder de voorraadparameters naar beneden bij te stellen. De bestelsignalen blijven komen maar worden stoicijns genegeerd. Wat als de markt daadwerkelijk begint aan te trekken? Wie is er in staat iets zinnigs te vertellen over de forecast?

Banken voorzien een licht herstel. Door dat we nu al een tijd in de recessie zitten hebben bedrijven stevig ingeteerd op hun voorraden. Dat interen op voorraad heeft de recessie alleen maar meer verscherpt maar je kan niet blijven interen dus er zal langzaam aan ingekocht moeten worden. De voorraden zullen dus weer aangevuld gaan worden maar tot welk niveau? 

 

Resultaten uit het verleden …

Forecast is nog steeds de motor van het gehele voorraadproces. Met de intrede van de recessie mag het duidelijk zijn dat de uitdrukking "resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst" maar al te waar is gebleken.  Als we inderdaad de lijn uit het verleden hadden doorgetrokken dan waren we stevig doorgeschoten met voorraden en ik vermoed dat dit bij veel bedrijven is gebeurd.

 

Veel bedrijven hebben hier fel op gereageerd door het inkoopproces bijna volledig te bevriezen en in te teren op de voorraden. En ik sluit niet dat dit is gebeurd zonder de voorraadparameters naar beneden bij te stellen. Dus de bestelsignalen blijven nog steeds komen op basis van de bestaande parameters maar de bestelsignalen worden stoicijns genegeerd. Er is immers nog steeds beperkte klantenvraag!
 

Voorraadparameters van voor de recessie 

Maar wat als de markt daadwerkelijk begint aan te trekken? Wie is er in staat iets zinnigs te vertellen over de forecast? Hoe gaan we dit organiseren? Welke methodieken en modellen gaan we gebruiken? Er bestaat een concreet risico dat we de voorraad opbouwen op basis van voorraadparameters van voor de recessie. Dan heb ik het nog niet over systemen die de historische datareeks gebruiken om een forecast te berekenen.
 
Deze historische datareeks is door de recessie stevig verminkt en is bijna onbruikbaar geworden.  En we hebben nou eenmaal een forecast nodig omde juiste voorraadniveaus te berekenen.

 

Ik voorzie opstartproblemen 

Ik voorzie dan ook behoorlijke opstartproblemen bij veel bedrijven wat zijn effecten gaat krijgen in de gehele keten. Een doorstroming die abrupt tot stand is gekomen kan niet zomaar worden herstelt en goederen liggen niet zomaar voor het opscheppen. In de periode van de recessie heb ik geen bedrijven gezien die hebben geinvesteerd in de kwaliteit van hun voorraadbeheer. Hun mensen niet de broodnodige kennis hebben bijgebracht om behoedzaam, flexibel en kundig om te gaan met de effecten van het opstarten van de goederenstroom. 

 

Ik ben erg benieuwd hoe uw onderneming is voorbereid op het aantrekken op de markt.

Reageer op dit artikel