blog

Blunder Karst T.-foto was te voorkomen met Six Sigma

Supply chain

Blunder Karst T.-foto was te voorkomen met Six Sigma
Blunder Karst T.-foto voorkomen met Six Sigma

Afgelopen maandag plaatste het AD de verkeerde foto van Karst T., de dader van de aanslag op de Oranjes. De krant had bovenstaande blunder kunnen voorkomen als ze de kwaliteitsmethoden hadden gevolgd die in productielogistiek heel gangbaar zijn.

Afgelopen maandag  werd door het AD een foto geplaatst van de overleden dader van de mislukte aanslag van vorige week. De man van de foto belt vervolgens op……

 

Klassieke fout

Elke redactie zal gruwelen van dit scenario. Af en toe schiet het maken van zo’n zeperd door de gedachten van journalisten. Afgelopen maandag was het zo ver. Op de voorpagina notabene.

 

De gewraakte foto, hotnews(!), werd geplaatst, later op de dag belt de man van de foto naar de redactie met de boodschap dat hij niet de dader is en ook nog springlevend is. Genant, voor vele partijen!

 

De krant had bovenstaande blunder kunnen voorkomen als ze de kwaliteitsmethoden hadden gevolgd die in productielogistiek heel gangbaar zijn.

 

Wat ik meet, meet jij ook!

In de productielogistiek weten we dat je regelmatig je waarneming moet valideren. Alle deelnemers aan Lean Six Sigma trainingen leren het gereedschap genaamd Gauge Repeatability and Reproducibility. Een even makkelijk zowel als krachtig tool.

 

Het draait om twee belangrijke onderwerpen:

 

1.Repeatability. Herhaalbaarheid is de variatie van de meting gedaan door een persoon of instrument op hetzelfde monster en onder dezelfde condities.

 

2.Reproducibility. Reproduceerbaarheid geeft de variatie aan veroorzaakt door de personen. Dit gaat over variatie tussen verschillende operators op hetzelfde te meten ding.

 

Het doel van dit gereedschap is om je meetsysteem zo robuust mogelijk te krijgen. En niet om je de resultaten goed of af te keuren! Vergeet dat aub niet.

 

Vaak is het voldoende om twee of drie personen dezelfde meting te laten uitvoeren, onafhankelijk van elkaar. Meer zal niet nodig zijn. Dit kost niet veel tijd en geeft je een berg zekerheid terug.

 

Makkelijk wordt vaak vergeten

Telkens weer worden eenvoudige gereedschappen over het hoofd gezien of niet gebruikt terwijl ze vaak helpen voorkomen dat er verderop in het proces flinke hiaten ontstaan. Ze helpen ook voorkomen dat  b.v, als u al met verbeteringen en borging bezig bent tot de ontdekking komt dat de meting niet betrouwbaar genoeg was om de verbetering aan te kunnen geven.

 

Ook voor een krant zou het toch vanzelfsprekend moeten om gedane metingen/observaties te toetsen. Wat ik weet, weet jij dat ook? De krant kan zonder probleem de gereedschappen van LeanSixSigma gebruiken om zulke fouten te vermijden. In dit geval had ze de bronnen kunnen laten nalopen door iemand anders dezelfde foto nog ergens anders vandaan te halen.

 

(Zie Wikipedia voor meer over de Gauge Repeatability and Reproducibility-methode.)  

Reageer op dit artikel