blog

Vier logistieke verbetermaatregelen bij dalende omzet

Supply chain

Bent u één van de bedrijven waarbij de omzet is gedaald de afgelopen maanden? Dan kunt u door een aantal eenvoudige logistieke maatregelen te nemen de klanttevredenheid snel verhogen. Jauco Martens van adviesbureau IPL noemt vier manieren.

De vier manieren om met logistieke maatregelen de klanttevredenheid te verhogen:  

 

  • Verlaag de seriegrootte

 

De seriegrootte is een afweging tussen de omstelkosten en de voorraadkosten. Maar wat zijn de kosten van omstellen nu eigenlijk echt. Vaak worden de omstelkosten berekend op basis van een uurprijs. Deze uurprijs is echter een administratieve prijs en heeft niets te maken met de echte kosten. Als u overcapaciteit heeft die u niet kunt afbouwen dan is de kostprijs van omstellen 0,00 euro! Stel dus zoveel om als mogelijk is en verlaag de voorraadpositie. (= contact geld)

 

  • Verbreed het assortiment
     

Bij veel bedrijven wordt het assortiment op een natuurlijke wijze begrensd door een afweging van afzet en minimale seriegrootte. Als de jaarlijkse afzet 10 stuks is en de minimale seriegrootte 100 stuks dan zullen niet veel bedrijven overgaan tot productie. Door het drastisch verlagen van de seriegrootte wordt deze verhouding op zijn kop gezet. Wellicht dat u nu klanten een oplossing kunt aanbieden die u vroeger omwille van de seriegrootte niet kon / wilde aanbieden.

  

  • Verlaag het ‘re-order point’ of verkort levertijden van ‘make to order’

  

De werkelijke productietijd is slechts een fractie van de totale doorlooptijd van een artikel. Vaak wordt de lange doorlooptijd veroorzaakt door het wachten tussen werkstations. Door seriegroottes te verlagen zullen de wachttijden tussen de werkstations verminderen en wordt de totale doorlooptijd drastisch verlaagd. Door de verkorte doorlooptijd kunt u het bestelmoment uitstellen in het geval van make to stock (=lagere voorraad) of een kortere levertijd aanbieden in het geval van make to order (= verhoging van customer service)

  

  • Accepteer spoedorders

  

Spoedorders hebben vaak een ruime marge maar zijn een ramp voor de efficiency van een vol bezet productieapparaat. Er moet immers voor worden omgesteld en er is weinig tot geen tijd om de verloren productiecapaciteit weer in te lopen. In de huidige economische wind is dit echter een non-issue:

De efficiency van de productie is op dit moment niet uw eerste zorg (u kunt immers efficiency winsten niet kapitaliseren).

Door de overcapaciteit kunt u eventueel verloren tijd snel weer inlopen.

Reageer op dit artikel