blog

Van Corporate Obesitas naar Business Anorexia?

Supply chain

Van Corporate Obesitas naar Business Anorexia?
Van Corporate Obesitatas naar Business Anorexia?

Door de recessie  is het grote afslanken begonnen. In Belgie hebben ze zelfs al een Company Mass Index ontwikkeld. De roep om een betere Operation Excellence horen we van diverse kanten. Maar hoe ver moeten we nu gaan?

Rigoureus afslanken leidt tot lijden door anorexia. Als je te ver gaat met afslanken leidt dit zeker weer tot het niet meer kunnen vervullen van bijvoorbeeld de toch zo nodige customer service. Natuurlijk kan je daar op besparen.

 

Die komt nooit meer terug

De eerste tijd na de afslanking merkt bijna niemand wat. Pas later als de klachten onvoldoende opgepakt worden of de klant gewoonweg niet goed geholpen wordt, dan lopen de klanten vaak pas na maanden weg. Maar dan is het al te laat: deze klant komt nooit meer terug.

Wat kunnen we hier nu aan doen? Reageren ver voor het te laat is, lijkt voor de hand te liggen. Het toepassen hiervan is echter lastiger dan we vaak denken. 

 

BMI voor bedrijven

De Belgische Hoogleraar prof. dr. ir. Luc Chalmet heeft hiervoor een interessante meting ontwikkeld ( zie http://www.cimes.be/ ). Hij noemt het de CMI oftwel de Lean Agility (Company Mass Index). Daarmee meet hij de mate waarin een bedrijf zich te Lean of te Agile gedraagt. De CMI is te vergelijken met de BMI (Body Mass Index). De gedachte hierachter is reuze slim. Wat denkt u ervan? Zal het werken? 

Kunnen we de optimale situatie wel gemakkelijk bereiken door de CMI als KPI in één meting te gaan toepassen? Of heeft u betere recepten bij de recessie?

 

afbeelding afkomstig van http://chohmann.free.fr/

Reageer op dit artikel