blog

Tien succesfactoren voor implementatie van duurzaam produceren

Supply chain

Hoe kunt u duurzaam lean implementeren? Hier volgen 10 concrete tips van Arjan de Ruijter van DCE Consultants. Zijn belangrijkste conclusie: pak duurzaamheid niet op als een nieuw of ander thema.

Uitgangspunten voor duurzaam succes:
 

 • 1. Zorg ervoor dat duurzaamheid deel uitmaakt van de visie en missie van het bedrijf. Hanteer duurzame KPI’s en integreer deze ook met de organisatiedoelstellingen. Het management moet daarnaast laten zien dat het duurzaamheid serieus neemt. Hierbij hoort ook het geven van voldoende aandacht aan lean initiatieven. Laat lean projecten bij voorkeur direct aan het (top)management rapporteren over de resultaten.

 

 • 2. Integreer het zoeken naar duurzame oplossingen en verbeteringen in uw bedrijfsvoering. Zorg ervoor dat duurzame projecten niet als losse, eenmalige onderdelen worden gezien. Zodra dit een integraal onderdeel van uw organisatie is, verhoogt dit ook de geloofwaardigheid naar buiten toe.

 

 • 3. Zorg ervoor om eerst duurzaam te zijn en vervolgens pas een duurzame boodschap naar buiten te brengen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat een duurzaamheids-strategie niet met de communicatie afdeling mag worden gecoördineerd.
   

  

Hoe te starten met implementatie?
 

 • 4. Breng eerst het productieproces op orde met de lean tools / filosofie. Zonder grote investeringen kan uw proces worden gestroomlijnd en duurzamer worden gemaakt. Er is vaak veel te halen binnen de huidige kaders. 
       
 • 5. Hanteer milieu-indicatoren en integreer deze met uw lean trajecten. De juiste onderdelen voor verbetering worden dan onder de loep genomen. Mogelijke indicatoren die hierin kunnen worden meegenomen zijn:
  –  energieverbruik;
  –  lucht emissies;
  –  waterverbruik;
  –  hoeveelheid giftig afval
       
 • 6. Betrek de medewerkers bij duurzaamheid. Zij hebben vaak de beste ideeën over waar besparingen liggen. Daarnaast vinden zij het vaak leuk om besparingen te ontdekken, zeker als dit henzelf en het milieu ten goede komt. Herken en beloon vervolgens de successen die met lean worden verkregen.
    
 • 7. Begin klein: Richt volgens lean principes een werkgroep in. Begin met kleine projecten en werk toe naar meer omvattende projecten zodra de organisatie hier klaar voor is. De eerste ervaring wakkert vaak de behoefte aan follow up bij de medewerkers en klanten van het bedrijf aan. "A mind once expanded never goes back to where it was". Het is vaak de start van een groter transitieproces waarbij langzamerhand sociale en milieu activiteiten geïntegreerd raken in het bedrijf. Dat is geloofwaardiger en realistischer dan een omslag die plotsklaps wordt afgekondigd.
    
 • 8. Maak verspilling (en ook milieuverspilling) zichtbaar op de werkvloer met behulp van visuele controlemiddelen. Het zichtbaar maken van verspilling zorgt ervoor dat medewerkers zelf verbeteracties initiëren. Middels een Value Stream Map (VSM) kan het huidige proces in kaart worden gebracht. Normaal gesproken wordt bij een VSM de doorlooptijd van producten per bewerkingsstap als uitgangspunt gebruikt. Een VSM kan echter ook worden gemaakt voor bijvoorbeeld de hoeveelheid watergebruik in elke processtap. Na het in kaart brengen van het huidige proces, kan de Future state worden getekend en kunnen veranderingen worden doorgevoerd.

 

What’s next?
  

 • 9. Zie de weg naar duurzaamheid als een reis, niet als een eindbestemming. Het is uiteindelijk de cultuur die moet veranderen om het werkelijke potentieel van duurzame verbetering te ontsluiten. De eenmaal gecreëerde omgeving die geschikt is om lean initiatieven te ontplooien (gericht op het telkens aanbrengen van kleine verbeteringen), is uitermate geschikt om ook verbeteringen op duurzaamheids vlak (en op andere gebieden) op te pakken.
   
 • 10. Als het productieproces eenmaal op orde is, kunnen lean principes worden toegepast op andere facetten van de bedrijfsvoering. Voor productontwikkeling kan bijvoorbeeld het lean principe Quality Function Deployment worden toegepast, waarbij in de ontwerpfase van een nieuw proces of product duurzame criteria kunnen worden meegenomen. Ook kan gedacht worden aan nieuwe manieren om producten te verkopen, zoals Product Service Systems: Hierbij wordt een product als een service verkocht, bijvoorbeeld door het product te delen met meerdere gebruikers (bijvoorbeeld het delen van auto’s en printers). Een service provider regelt dan de voorzieningen. Bij het bedrijf Interface kan vloerbedekking worden geleased. Na gebruik wordt de vloerbedekking teruggenomen en gerecycled.

 

Conclusie

Pak duurzaamheid niet op als een nieuw of ander thema. De organisatie zelf hoeft niet drastisch te worden gewijzigd. Er is namelijk nog veel te behalen binnen de huidige kaders van uw onderneming, zonder grote investeringen te hoeven doen. Wel moet duurzaamheid met overtuiging worden opgepakt en onderdeel uitmaken van de kern van uw organisatie. Alleen als het met overtuiging wordt aangepakt, kan het met overtuiging worden gebracht en zal ook de consument de boodschap geloven.

  

Succesvolle implementatie van lean levert een direct concurrentievoordeel op: Niet alleen kunt u goedkoper, maar ook duurzamer produceren (en hierdoor meer verkopen). Daarnaast  kunt u grote investeringen vermijden en wetgeving voor zijn, voordat deze u wordt opgelegd.

Reageer op dit artikel