blog

Top zeven supply chain uitdagingen voor 2009

Supply chain

Top zeven supply chain uitdagingen voor 2009
Supply chain uitdagingen

Alsof de ingestorte economie al niet genoeg is, zorgen de vooruitzichten op gebied van supply chain verstoringen wereldwijd dat productiebedrijven hun risicomanagement strategieën onder de loep moeten nemen. Ook al zal 2009 problematisch zijn voor producenten, er zullen zich ook veelbelovende kansen voordoen.

Dat is de overtuiging van Pieter Keeris, directeur logistiek adviesbureau Vision-Share

 

De volgende zeven aandachtspunten zullen het komende jaar in de wereldwijde supply chain op de agenda staan":

 

1. Het beperken van supply chain risico gedurende een economische neergang

Het matigen van supply chain risico’s zal in 2009 versterkt onder de loep worden genomen in vergelijking tot eerdere economische recessies. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

  • Financieel risico bij leveranciers
  • Wispelturigheid in kosten van energie, handelsgoederen, uurlonen en wisselkoersen
  • Onvoorspelbaar economisch herstel

 

2. Op zoek naar het bevrijden van werkkapitaal

Dit verschijnsel zal leiden tot een toename van nauwkeurig onderzoek naar de supply chain, aangezien bedrijven bezig zijn met het reduceren van voorraden en het verlagen van operationele kosten of werkkapitaal. Daarbij komt dat kopers proberen de betaaltermijnen op te schuiven, terwijl verkopers proberen de uitstaande posten sneller te ontvangen.

 

Dit roept de noodzaak op voor een liquiditeitsbuffer – zoals in supply chain financieringen – om daarmee dit borrelende vat van discussie over betalingen/ontvangsten op een lager pitje te zetten.  Het huidige klimaat van financieringen en leningen duwt zowel koper als verkoper naar versterkte samenwerking en laat hen gezamenlijk kijken naar hun goederenstromen, om hiermee extra liquiditeit vrij te maken.

 

 

3. Een opleving van gebruik van de kredietbrief (Letter of Credit)

Enkele financiële dienstverleners, zoals J.P. Morgan, geven melding van het opnieuw in gebruik nemen van de kredietbrief. Uiteraard is dit een middel om het financieren van de internationale handel te faciliteren.

 

Aangezien het verstrekken van kredieten moeizamer is geworden in alle sectoren, werd het afgeven van kredietbrieven wel verminderd mede door een toename van gemoeide kosten.  Voor de juiste lener en de juiste transactie kunnen er nog deals worden gesloten, maar de markt blijft wel erg gespannen voor het moment.

 

4. Het inkorten van de supply chain

EU producenten blijven bezig met het herschikken van hun supply chains: door het verhuizen van productielocaties en vinden van leveranciers dichter bij huis en dus minder in Azië. Het beperkte aantal vrije handelsovereenkomsten (de zgn. FTA’s), de hogere energiekosten en toename van lonen- en productiekosten in Azië dragen alle ertoe bij dat bedrijven hun lange supply chains herevalueren.

 

Polen, Tsjechië en Slowakije zijn in toenemende mate populaire landen voor productie van goederen; kijk maar eens naar de resultaten van de in- en uitvoercijfers zoals die van het CBS (van hun database Statline) die een jaar-op-jaar importgroei laten zien.

 

5. Meer vrije handelsovereenkomsten en meer nauwkeurigheid

Terwijl de EU verwacht een aantal vrije handelsovereenkomsten (FTA’s)af te ronden in 2009 zoals met Zuid Korea, blijft het een open vraag of het Barroso-bestuur deze vrije handelsovereenkomsten als prioriteit ziet.

De complexiteit samen met het begrijpen en als hefboom laten werken van deze vrije handelsovereenkomsten is voor veel bedrijven niet te vatten; simpel gezegd, omdat de expertise ontbreekt, of onvoldoende bekwaam personeel aanwezig is en het ontbreken van de technische know-how.

 

Voor al het bovenstaande geldt: hier efficiënt en kosteneffectief mee om te kunnen gaan is voor producenten niet eenvoudig. Vele bedrijven komen uiteindelijk op het kruispunt om een beslissing te nemen: ofwel intern investeren, ofwel uitbesteden aan een (wereldwijd kundige) handelsexpert.

 

6. China drukt onoplettendheid de kop in

Chinese officials hebben beloofd om het falen van veiligheidsfactoren bij producten de kop in te drukken. Ze zijn gestart met nationale onderzoeken. En ze hebben locale instanties verzocht alle mogelijke problemen met veiligheid rondom producten te melden.

 

De verwachting is dat de regelgeving meer strikt wordt in China, door de introductie van een controle lijst. Dit kan een catalogus zijn van commerciële encryptie producten die overzees zijn ontwikkeld en gemaakt.  Dit zal een weerslag hebben op high-tech producenten buiten China; deze nieuwe controle lijst roept strenger toezicht op bij bedrijven die encryptie technologie gebruiken in hun producten.

 

7. Productveiligheid: de wereld kijkt mee

In de EU kennen we de zgn. GPSD (General Product Safety Directive – 2001/95/EC) wat beschrijft dat er enkel veilige verbruiksgoederen mogen worden verkocht in de EU. Sinds augustus 2008 werd ook in de USA wetgeving ondertekend (Consumer Product Safety Improvement Act). Deze wetgeving kan leiden tot eenzelfde regelgeving rondom de wereld over zaken als veiligheidsstandaarden en bijvoorbeeld de vereisten aan speelgoed. Maar ook het verplicht stellen van tests, afname van gebruik van gevaarlijke stoffen (zoals lood, kwik etc.) en meer zichtbare waarschuwingen bijvoorbeeld op verstikkingsgevaar kunnen daarin worden opgenomen.
 

In november 2008 kwamen de vertegenwoordigers van de USA, de EU en China in Brussel bijeen. Dit voor de 1ste keer, op hoog niveau om de productveiligheid in een trilateraal gesprek door te nemen. Men besprak enkele belangrijke ontwikkelingen en maakte afspraken over verdere samenwerking. Ook uitwisseling van informatie over veiligheid van verbruiksgoederen werd vastgelegd. Bij import moeten producten worden begeleid door certificering wat aantoont dat deze voldoen aan de veiligheidswetgeving welke van toepassing is. Ook zijn standaarden, importverboden en enige andere wetgeving van toepassing door het betreffende land van invoer.

 

Welke uitdagingen had u in deze top 7 verwacht?

Reageer op dit artikel