blog

Begrijp me niet verkeerd, ik heb absoluut niet de intentie om weer een nieuwe afkorting te introduceren. De titel van deze weblog geeft slechts mijn gedachte weer over de vraag of 3rd Party Logistics (3PL) en Service Parts Logistics (SPL) wel samen gaan. Mijn antwoord is volmondig ja maar ik heb ook nog wel wat vraagtekens.

 

Natuurlijk zijn er al diverse voorbeelden van 3PL’s die zich bezighouden met service logistieke activiteiten maar als het gaat om uitbesteding van dit soort  zaken dan kom je mijns inziens niet altijd direct bij een 3PL uit. De wereld van uitbestede serviceactiviteiten is nog behoorlijk gefragmenteerd. Zo zien we EMS bedrijven die in deze hoek actief zijn, traditionele reparatiebedrijven, recyclebedrijven, logistieke dienstverleners en OEM’s. Ja, ook binnen deze laatste groep zien we voorbeelden van OEM’s welke hun eigen serviceorganisatie omvormen tot een dienstverlenende organisatie voor derden.
 

Alle recente rapporteren en artikelen lezend, kan ik niet anders concluderen dat servicelogistiek de nieuwe kans is voor logistieke dienstverleners. Laten we eens kijken welke activiteiten in aanmerking zouden kunnen komen voor uitbesteding aan een 3PL:

Retour transport, retour logistiek (ontvangst van defecten), screening van retouren (value added logistics) en spare parts distributie. Dat is allemaal erg voor de handliggend, maar hoe zit het met zaken als warranty- en repair management, spare parts planning en misschien wel call center management.

 

Kansen genoeg maar hoe zit het met de randvoorwaarden? Wat betekent dit voor de 3PL? In ieder geval betekent dit, dat de 3PL te maken krijgt met andere (primaire) processen en met andere spelers in de keten. En dit heeft invloed op twee voorname assets van elke 3PL; mensen en systemen.

 

Ik heb zelf vier jaar in een omgeving gewerkt waarin wij bovengenoemde diensten aanboden en vaak stelden anderen mij de vraag of wij een 3PL waren. Het was voor mij nooit een direct ja of nee. Op deze periode terugkijkend vind ik dat deze dienstverlening wel degelijk een logistieke was. Ja, 3SPL is dus echt mogelijk en servicelogistiek is een kans voor pro-actieve 3PL’s.

 

Reageer op dit artikel