blog

Tien aandachtspunten voor uitbesteden

Supply chain

Wat zijn dé thema’s als het gaat om uitbesteden? René Barendrecht behandelt de tien belangrijkste onderwerpen voor bedrijven.

1. Wordt onze markt beïnvloed door nieuwe opkomende markten? Zo ja, hoe beïnvloedt dit ons specialisme? Wat worden onze nieuwe producten/diensten en wat wordt hierbij de mix tussen kwaliteit, service, kosten en innovatie?

 

2. Ondervindt ons bedrijfsproces concurrentie door het aanbod uit lagelonenlanden? Is dit al actueel? Zijn er delen van het bedrijfsproces die in lagelonenlanden uitgevoerd moeten worden, en zo ja, welke delen?

 

3. Wat zijn cq. blijven onze eigen kerncompetenties en wat willen cq. moeten wij uitbesteden aan dienstverleners of manufacturing partners?

 

4. Hoe locatiegebonden zijn onze activiteiten cq. hoe ver van de markt kan onze onderneming eigenlijk produceren/diensten leveren? Wat betekent dit voor onze totale structuur, hoe kunnen cq. moeten wij productie- en marktactiviteiten aan elkaar koppelen?

 

5. Wat is het verbeterpotentieel in de huidige bedrijfsvoering? Kunnen wij substantieel kosten verlagen, doorlooptijd verkorten en/of innovatie verbeteren? Is dit een beter alternatief dan verplaatsing naar lagelonenlanden? Hoe realiseren wij deze verbeteringen?

 

6. Hoe starten wij op in opkomende markten? Doen wij zelf de verkoop en de service? Welke regio cq. welk segment heeft de prioriteit? Wie zijn onze partners? Hoe maken wij voldoende snelheid in het penetreren van de markt?

 

7. Hoe organiseren wij de opstart cq. verplaatsing van productie? Besteden wij uit of gaan wij het zelf doen? Waar zijn geschikte locaties, wat zijn mogelijke subsidies, wat zijn geschikte partners? Hoe voorkomen wij de valkuilen en beschermen wij ons intellectueel eigendom?

 

8. Hoe organiseren wij de nieuwe samenhang van onze productie- en marktactiviteiten? Hoe stroomlijnen en besturen de nieuwe verlengde keten?

 

9. In hoeverre kunnen wij onze regiefunctie in de gehele waardeketen behouden of versterken, en daarmee onze (rendements)positie?

 

10. Hoe behouden cq. versterken wij onze innovatieve kracht in de nieuwe situatie, hoe organiseren wij dit en bestendigen wij onze voorsprong?

 

Zie rapport “Aard, omvang en effecten van verplaatsen bedrijfsactiviteiten“ (www.berenschot.com)

Reageer op dit artikel