blog

Te vroeg leveren is niet goed? Wie heeft dat nu weer verzonnen?

Supply chain

In mijn cursussen en lezingen komt heel vaak de kwestie van de betrouwbare leverancier naar voren. Ik geef dan een voorbeeldje waarbij een leverancier een order te vroeg levert, een order te laat en drie orders precies op tijd. Ik vraag dan de deelnemers om de leverbetrouwbaarheid van deze leverancier te bepalen.

De score is dan altijd 60 procent of 80 procent, afhankelijk van de manier waarop men te vroeg leveren beoordeelt. Er zijn hele volksstammen die vinden dat te vroeg leveren ook bestraft zou moeten worden. En ik kan me inderdaad een aantal situaties verzinnen waarbij te vroeg leveren problematisch kan zijn. Wanneer Rockwool zijn isolatiemateriaal te vroeg op een bouwplaats aflevert kunnen er problemen ontstaan. Maar dit zijn in mijn optiek uitzonderingen. Het lijkt wel of dat het enige is, dat is blijven hangen van de Just-in-Time filosofie :”De leverancier moet precies op tijd leveren!”

 

Praktijkvoorbeeld
Laat ik sommigen van u uit de droom helpen. Ook bij de Just-in-Time filosofie wordt te vroeg geleverd, soms zelfs heel bewust! In mijn optiek is te vroeg leveren helemaal niet problematisch. Sterker nog, soms is het onvermijdelijk en positief. Ik geef een voorbeeld. Lang geleden werkte ik bij een producent van elektronische componenten. Toen ik begon gaf men aan de (interne) klant een levertijd van 5 weken af, maar omdat het proces niet geheel onder controle was leverde men geregeld 25 procent van de order regels te laat. Na een grondige analyse van proces en ordervrijgave procedures gingen we aan de slag met verbeteringen en we slaagden er in om de levertijd naar precies 5 weken terug te dringen. In de performance-meting kon de productieleider dan ook snel trots laten zien : “Alles op tijd en een leverbetrouwbaarheid van 100 procent.” Iedereen tevreden maar ongelukkigerwijs wilde de productieleider meer. Hij was in staat om de levertijd nog iets te verkorten waardoor enkele orders de fabriek al na 4 weken verlieten.

 

Sneller leveren, lagere leverbetrouwbaarheid

Zijn trots op zijn prestatie werd al gauw getemperd toen uit de nieuwe performance metingen bleek dat zijn leverbetrouwbaarheid was gezakt tot 95 procent. Geen nood, dacht hij, gewoon kinderziektes en voortvarend slaagde hij er in nog meer orders binnen 4 weken te leveren. Met als gevolg dat zijn leverbetrouwbaarheid zakte naar 85 procent en zelfs naar 75 procent. Er begonnen vragen te komen wat er aan de hand was. Toen het mij en de productiechef duidelijk was dat we werden afgerekend op te vroeg leveren (ja hoor, men hing het Just-in-Time principe aan) ontstond een gespannen sfeer. Aan de ene kant een zeer rood aangelopen productie-chef die het hele verbeteringsproject ter plaatse in het ronde archief wilde gooien en ik, die hoopte dat iedereen tot inzicht zou komen. De productiechef werkte blijkbaar al langer in deze omgeving en besloot tot het onvermijdelijke compromis. We zouden de producten die we eerder klaar hadden gewoon een week later afleveren.  En warempel, onze leverbetrouwbaarheid steeg meteen naar 100 procent!

 

Een week later hing Sales aan de telefoon. Een belangrijke klant had een groot probleem en of we een aantal producten misschien eerder konden leveren. De grijns van de productiechef zal ik nooit vergeten toen hij antwoordde dat dit wel heel problematisch zou zijn, omdat hij dan zijn hele productieschema omver moest gooien, hetgeen ongetwijfeld ten koste zou gaan van zijn leverperformance. Maar omdat het zo’n belangrijke klant was zou hij alles in het werk stellen. Ik heb hem nog net kunnen overreden om de producten die al klaar waren meteen door te sturen. Hij wilde heel graag nog een paar dagen wachten.

 

Moraal van het verhaal : als producten geproduceerd zijn, stuur ze dan zo snel mogelijk door. In de supply chain gedachte; zo snel mogelijk richting eindklant. Het maakt namelijk niks uit waar producten in de keten wachten!

Reageer op dit artikel