blog

Offshoring: de risico’s van productie verplaatsen

Supply chain

Offshoring: de risico’s van productie verplaatsen
Offshoring naar lage lonen landen

Bedrijven die offshoring (productielijnen verplaatsen naar lage lonen landen) overwegen, lopen vaak tegen vragen aan zoals: in hoeverre wegen de besparingen op tegen de kosten? En: wat zijn de risico’s? Erwin den Exter, consultant bij Capgemini, geeft een aantal adviezen.

U bent op zoek naar kansen voor uw organisatie, op zoek naar besparingen of wordt door concurrentie zelfs gedwongen tot ingrijpende veranderingen. Het verplaatsen van een deel van uw bedrijfsactiviteiten naar lage lonen landen als China, Maleisië of India kan een oplossing bieden. Maar wegen de verwachte besparingen wel op tegen de toegenomen risico’s en onverwachte en verborgen kosten? Het niet goed afwegen van dit vraagstuk kan leiden tot onaangename verrassingen.

 

Geen eenvoudige beslissing

De ontwikkelingen in de wereld en de technologie hebben landen als China en India steeds dichterbij gebracht. Naast de grote bedrijven verkennen ook de middelgrote en kleine bedrijven de mogelijkheden die deze landen bieden. Een afweging tot outsourcing of offshoring van bedrijfsactiviteiten is echter niet eenvoudig en vereist kennis en ervaring in de kosten en risico’s die hiermee gepaard gaan.

 

Schijn bedriegt

Een afweging op basis van een kosten- en batenanalyse kan de illusie geven dat offshoring een aantrekkelijk en voor de hand liggende oplossing is: de extra transportkosten worden ruimschoots gecompenseerd door de lagere loonkosten. Maar hoe ziet uw business case eruit als de productiviteit van de medewerkers in die landen ook 50 procent lager is? Verdwijnen alle kosten in Nederland als u activiteiten verplaatst of bent u gedwongen om een deel van uw activiteiten in eigen land te houden? En hoe productief bent u dan nog in eigen land?

 

Risico’s ook dicht bij huis

Naast de kosten zijn er de risico’s van offshoring. Hoe robuust is uw business case als in twee jaar tijd de prijzen van containervervoer met 25 procent stijgen? Welk effect heeft het op de loonkosten als alle bedrijven in China jacht maken op dezelfde hoog gekwalificeerde medewerkers? Maar ook dicht bij huis zijn er risico’s. Een aantal ondernemers zal de met terugwerkende kracht ingestelde importquota’s voor textiel uit China nog goed voor de geest kunnen halen.

 

Hulp van adviesbureau

Het voorkomen van onaangename verrassingen hangt samen met het goed kunnen afwegen van alle kosten en risico’s. Adviesbureaus die deze kennis in huis hebben en de ervaringen van meerdere bedrijven onderzocht hebben, kunnen hierbij ondersteunen. De risico’s die bij zo’n onderzoek aan het licht komen, kunnen met maatregelen worden afgedekt. Die maatregelen brengen natuurlijk wel extra kosten met zich mee. Uw strategie dient erop gebaseerd te zijn dat uw business case overeind blijft. Zowel in het offshore land als in eigen land, getoetst op factoren op het gebied van politiek, economie, wetgeving, cultuur, techniek, supply chain en milieu.

 

Grootste risico

Het vereist een brede strategie die aandacht schenkt aan onder andere juridisch eigendom in het offshore land op korte en langere termijn, communicatie met uw organisatie in Nederland, bescherming van intellectueel eigendom, aanwezigheid ter plaatse maar ook hoe om te gaan met de cultuur in uw eigen organisatie. Doordat de goederen vanuit Azië lang onderweg zijn, blijft één van de belangrijkste risico’s de reactiesnelheid op veranderende omstandigheden in eigen land.

 

Hoge voorraden, hoge kosten

Hogere voorraden in de supply chain leiden tot hogere kosten en brengen eveneens risico’s van overtolligheid met zich mee. Bedrijven hebben mooie oplossingen bedacht om optimaal te profiteren van het kostenvoordeel van offshoring en toch voldoende flexibel te blijven richting de markt. Een voorbeeld is b.v. kleding dat pas in eigen land zijn definitieve kleur krijgt volgens de laatste trend.

 

Geen verrassingen

Ook als u reeds langere tijd actief bent op het gebied van offshoring, vragen de snelle ontwikkelingen in die landen om een continue heroverweging van uw strategie. Vandaar ook het devies “face it”, opdat u niet voor verrassingen komt te staan en u uw concurrentie de baas blijft.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel