blog

Make-to-stock: meer service met minder voorraad

Supply chain

Make-to-stock: meer service met minder voorraad
MTS service level definities

Bedrijven die een make-to-stock (MTS) strategie volgen, houden voorraad aan om onmiddellijk aan de klantenvraag te kunnen voldoen. Een hogere service vraagt dan ook om meer voorraad. Bram Desmet en Sara Van de Loock, Möbius, leggen uit dat door het toevoegen van een tijdsdimensie aan de servicelevel, het serviceniveau kan worden verbeterd.

Klantentevredenheid is vandaag onontbeerlijk voor bedrijven om zich te onderscheiden in een wereld waar concurrentie alsmaar sterker wordt. Een eerste stap naar klantentevredenheid is kwantitatief uitdrukken welke service je wilt bieden aan welke klanten. Wanneer dat gebeurt, kan het niveau van dienstverlening effectief gemeten worden, en indien nodig kan het bedrijf correctieve maatregelen nemen. Servicedoelen kunnen op verschillende manieren bepaald worden:

  • vanuit een ordercyclus perspectief (P1),
  • op basis van een gevraagd volume (P2),
  • volgens de orderlijnen van een order (Combinatie P1 en P2), of
  • uitgaande van het volledige order.

 

Het ordercyclus service level (P1) telt het percentage ordercycli waarin het bedrijf geen voorraadbreuk kent. 

 

Deze service level definitie wordt vaak gebruikt in de detailhandel. Hier is het moeilijk om gedetailleerd het gemiste volume of het aantal gemiste orderlijnen bij te houden.

 

Het fill rate service level (P2) telt het percentage volume dat meteen uit voorraad kan geleverd worden.

 

In een business-to-business omgeving wordt deze P1 service level definitie vaak als te streng ervaren. Wanneer men een beperkt aantal klanten heeft dat typisch vrij grote orders plaatst, kan het voor deze klanten aanvaardbaar zijn om een service level aan te houden waarbij een welbepaald percentage van het volume (i.p.v. ordercycli) meteen uit voorraad kan geleverd worden.

 

Het orderlijn gebaseerd service level telt het percentage orderlijnen dat meteen uit voorrad kan geleverd worden.  

 

Vele bedrijven proberen om een aantal orderlijnen meteen uit voorraad te leveren. Het is belangrijk dat de nodige technologie aanwezig is om het aantal “gemiste orderlijnen” te meten (EDI, webservice, …). MÖBIUS paste dit eerder toe in een bedrijf met een divers klantenbestand dat actief is in de sector van consumentengoederen. Service level meting op basis van orderlijnen wordt beschouwd als een van de meest faire customer service metingen.

 

Het order gebaseerd service level telt het percentage volledige orders dat meteen uit voorraad kan geleverd worden.  

 

Een order gebaseerd service level wordt toegepast in een spare parts omgeving of bij bedrijven die pakketten of zogeheten “kits” leveren. Bij een order van wisselstukken voor de herstelling van een machine zal de klant enkel tevreden zijn als het volledige order geleverd wordt. Het mag duidelijk zijn dat dit de strengste vorm is van de service levels die tot hier toe beschreven staan.

 

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld kunnen slechts 2 op 3 orders geleverd worden uit voorraad (67 procent order gebaseerd service level). Van deze 3 orders samen kunnen 8 op 9 orderlijnen meteen uit voorraad geleverd worden (89 procent orderlijn gebaseerd servicelevel).

 

Voorraad: 4A + 3B + 5C

Order 1: (Orderlijn 1) 2A + (Orderlijn 2) 1B + (Orderlijn 3) 2C

Order 2: (Orderlijn 1) 1A + (Orderlijn 2) 2B + (Orderlijn 3) 2C

Order 3: (Orderlijn 1) 1A + (Orderlijn 2) 1B + (Orderlijn 3) 1C

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gebruikte service level definities:

 

Deze lijst is niet exhaustief. Service level definities kunnen gemaakt worden op maat van het bedrijf of op maat van een specifieke klant. Het belangrijkste is een duidelijke communicatie in het bedrijf op gang te brengen waarbij het type service besproken wordt dat men aan de klant wil leveren en wat er nodig is om dit service level te meten en te behalen. Een goed voorraadmanagement staat of valt met de aandacht die men schenkt aan het opstellen van een service level definitie.

 

De link tussen service level en voorraad

Vaak weten bedrijven echter niet precies welk voorraadniveau ze moeten aanhouden om een welbepaalde service te garanderen.

 

De onderstaande tabel toont aan dat de keuze van een service level definitie een rechtstreekse invloed heeft op de berekening van de veiligheidsvoorraad.

 

In realiteit stellen we vast dat er vaak een verkeerde link of geen link bestaat tussen de service level definitie en het aangehouden voorraadniveau. Dit leidt gewoonlijk tot het aanhouden van te hoge voorraden voor de verkeerde goederen. Maar al te vaak meten bedrijven zelfs niet of niet exact wat hun geleverde service level nu werkelijk is, waardoor dergelijke fenomenen vaak onopgemerkt blijven.

 

Het aanpassen van de voorraadcalculatie aan de service level definitie zal zorgen voor een correcte samenstelling van de voorraad. Het uitkiezen van de juiste techniek zal u in staat stellen om meer service te leveren met minder voorraad!

 

MTS² Strategy

Bedrijven meten bij het kiezen van hun service definitie hoeveel goederen onmiddellijk uit voorraad geleverd kunnen worden. Voor bepaalde bedrijven is het echter niet nodig om meteen uit voorraad te kunnen leveren. De klanten van deze bedrijven laten een zekere wachttijd toe, een servicetijd. In plaats van 95 procent onmiddellijk uit voorraad te kunnen leveren kan het ruimschoots voldoende zijn om 95 procent binnen 1 week te leveren. We kunnen in deze laatste situatie verwachten dat voor eenzelfde service “percentage”, de investering in voorraad kan dalen wanneer men een marge toelaat op de levertermijn van de goederen.

 

We voegen hier een nieuwe dimensie toe aan MTS, namelijk deze van de levertermijn, die we in wat volgt de servicetijd zullen noemen. De strategie krijgt de indicatie MTS² mee. In deze MTS² strategie definiëren we het service level aan de hand van twee cijfers, een service percentage (vb 95 procent) en een servicetijd (vb 1 week).

 

P1 en P2 service definities zijn gemakkelijk terug te vinden in de literatuur en in de praktijk. Recente projecten en onderzoek bij MÖBIUS laten toe om het orderlijn en order gebaseerd service level te vertalen naar hun corresponderende voorraadniveau. Dit document gaat verder in op de MTS² voor een P2 service level definitie. Verder onderzoek dient uit te wijzen of een MTS² definitie voor de overige service level definitie kan gedefinieerd worden.

 

Vertaling van een MTS² service doel naar een voorraadniveau

Om de veiligheidsvoorraad te berekenen voor een bepaald MTS² service level, vb 95 procent van het volume binnen 1 week, zullen we dit service level omzetten naar het equivalent MTS service level. Een MTS² service level van bijvoorbeeld 95 procent binnen 1 week kan gelijk gesteld worden aan een service level van 96 procent binnen de 2 weken of zelfs 97 procent binnen de 3 weken… Wiskundige modellering heeft MÖBIUS toegelaten om een lijn uit te zetten van equivalente MTS² service levels.

 

 

Omzetting van een MTS² service level naar een  MTS service level

 

We kunnen een veiligheidsvoorraad berekenen voor een MTS² service level (α, β) door het corresponderende MTS service level (α’, 0) te bepalen. Het probleem is nu gereduceerd tot een gewoon MTS service level waarvoor de berekeningen van de veiligheidsvoorraad beschreven staan in Tabel 2. De volgende figuur geeft hiervan een overzicht.

 

 

 

Vertaling van een MTS² service doel naar een optimaal voorraadniveau

 

Toepassingsdomeinen van MTS² en verwachte voordelen

Een groot potentieel voor de toepassing van het MTS² service level kan gevonden worden in de projectgedreven omgevingen met lange lever- en productietijden. Voor een projectgedreven vraag laat de klant een levertermijn toe. Bijvoorbeeld in bouwprojecten zal de project manager tevreden zijn wanneer hij materialen tot één week voor hij ze nodig heeft moet bestellen wanneer dit zijn kansen verhoogt dat de materialen tegen die tijd effectief beschikbaar zijn.

 

Aan de kant van de bevoorrading, kan een MTS service level waarbij goederen onmiddellijk vanuit voorraad geleverd worden ontoelaatbaar duur zijn. Dit kan zo ver gaan, dat men als alternatief voor deze bevoorrading zal overstappen naar een Make-To-Order strategie. In dat geval wordt de service time gelijk aan de productie lead time. In het geval van een Assemble-To-Order strategie is de service time gelijk aan de assemblage lead time. Overgaan tot een van deze strategieën is echter niet altijd gewenst of wordt niet altijd aanvaard door de klant.

 

Het toevoegen van een servicetijd aan een MTS service level (MTS²), waarbij deze service time kleiner is dan de productie of assemblage tijd, kan wat ademruimte creëren voor dit type bedrijfsomgevingen. De toepassing van de servicetijd kan 2 mogelijke voordelen brengen:

  • De daling van de voorraadinvestering bij een gelijkblijvend service level.
  • Een verbetering van het service level bij een gelijkblijvende voorraadinvestering.

 

Conclusie

Verschillende managers krijgen te maken met een voortdurende “Mission Impossible” waarbij men meer service moet leveren met minder voorraad. Onze ervaring toont aan dat verfijning van de service definities opportuniteiten creëert bij het aangaan van deze uitdaging. Dit document tracht de bestaande service level definities uiteen te zetten. We hebben een poging ondernomen om het huidige bestand aan service level definities uit te breiden met mogelijke nieuwe benaderingen. Tegelijkertijd proberen we de discussie open te trekken binnen uw bedrijf omtrent het service concept.

 

We willen u wel waarschuwen. Dit alles moet realistisch blijven. Een service level definitie is enkel zinvol als men dit kan omzetten naar voorraden en de berekening van de veiligheidsvoorraad. Hier komen we aan het moeilijke en meer analytische stuk van voorraadmanagement. Door verschillende projecten en onderzoek kan Möbius verscheidene technieken aanleveren voor nog meer service level definities. Dat is ons engagement naar onze klant toe. Meer informatie is beschikbaar bij de auteurs.

 

Reageer op dit artikel