blog

Lean en six sigma in de supply chain

Supply chain

Lean six sigma wordt in steeds meer productieprocessen toegepast, maar heeft het ook zin in de supply chain? En zijn er resultaten te behalen voor middelgrote of kleinere bedrijven die geen megaprojecten willen opstarten? Het antwoord is ja, stelt Geert Wullaert van S&V, tenminste als je kiest voor een pragmatische aanpak.

Lean en six sigma programma’s streven beiden het optimaliseren van voornamelijk productieprocessen na. lean-technieken focussen op efficiëntie (afvaleliminatie, verhoging productie) en six sigma-technieken richten zich meer op het betrouwbaar maken van de processen (eliminatie van variabiliteit). Beiden cultiveren een bedrijfscultuur van feiten en cijfers en continue verbeteringen gedragen door de organisatie zelf. In de recente jaren hebben beide hun ingang gevonden als optimalisatiemethodologie voor het uitbouwen van efficiency en betrouwbare supply chain-processen.

 

Vijf stappen

De methodologie van six sigma bestaat uit vijf stappen: Define, Measure, Analyse, Improve en Control, kortweg DMAIC. Het is een vrij compleet stappenplan met per stap een verzameling van potentieel te gebruiken tools. In sommige stappen is de methodologie vrij specifiek, maar voornamelijk de Improve-stap is veel meer vrijblijvend. Lean, met zijn technieken voor de gemiddelde performance te verbeteren door alle afval en verspilling te elimineren, kan in deze stap toegevoegde waarde leveren. Het is eerder een filosofische discussie: sommigen prediken dat lean past binnen de improve stap van six sigma, anderen houden het liever bij het feit dat six sigma perfect past bij een problematiek die je met lean aanpakt. Beiden zijn een vorm van verbeteren en gaan absoluut hand in hand. Het beste voorbeeld daarvan is dat nu ook bij lean, analoog met de six sigma methodologie, wordt gedacht aan lean black belts, die dagelijks samenwerken met de verbeterteams op de vloer.

 

Rol van lean six sigma

Een bedrijf kan op drie niveau’s waarde creëren:

1. Strategisch niveau: Waardecreatie is gebaseerd op de juiste strategische keuzes, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe markt of acquisities.

2. Tactisch niveau: Binnen de strategische krijtlijnen dienen in de supply chain verschillende tactische beslissingen genomen te worden zoals: Wat is de ideale distributie-netwerktopologie? Is het opportuun om deze klant te bedien gezien zijn ‘cost-to-serve’ profiel? Houden we dit product in voorraad of maken we het op bestelling. Als we het op voorraad houden, wat is de ideale voorraadpolitiek? Waarde wordt direct beïnvloed door deze tactische spelregels.

3. Supply chain-procesuitvoering: Binnen de tactische spelregels in de supply chain is het belangrijk om de processen efficiënt en betrouwbaar uit te voeren. Dit betekent foutloos uitvoeren op een efficiënte manier, zodat kosten worden vermeden en dus de waarde positief wordt beïnvloed.

 

Het is voornamelijk in de supply chain-procesuitvoering dat bedrijven het belang van lean six sigma als continue verbetermethodiek beginnen in te zien. In een recente benchmarkstudie van de Aberdeen Group blijkt dat het potentieel hoog is, ondanks het feit dat het aantal bedrijven dat lean-concepten buiten de productiehal toepast nu nog relatief gering is.

 

De benchmark bij 300 bedrijven toont onder meer aan dat hun zoektocht naar efficiënte en betrouwbare supply chain-processen zich richt op initiatieven als:

  • het reduceren van geen waarde toevoegende kosten (57 procent)
  • focus op voor de klant toegevoegde waarde-activiteiten in de supply chain (41 procent)
  • het invoeren van continue verbetermethodologiën zoals lean en six sigma in de supply chain (25 procent)
  • het reduceren van productie- en supply chain-administratie en overhead kosten (24 procent)

 

Betrouwbare supply chain-processen

Mocht het moeilijk zijn voor te stellen waar lean en six sigma zinvol kunnen gebruikt worden in supply chain processen, dan hier een voorbeeld rond materiaal behoefte planning (MRP). Six sigma gebruikt feiten en data en concentreert zich op technieken van probleemoplossing. Projectsucces wordt gedefinieerd vanuit de klant (voice of the customer). Voor MRP kunnen we een aantal klanten definiëren. Natuurlijk degene die producten inkoopt, maar ook het topmanagement en de aandeelhouders die een bepaalde return on investment verlangen. Heel veel materiaal hebben is perfect voor de eindklant, maar de aandeelhouders en het topmanagement hebben liever liquide middelen in plaats van dat het geld in lage-rotatievoorraad zit.

 

Typische six sigma initiatieven gericht op het ondersteunen van betrouwbare MRP zijn het verbeteren van de forecast-accuraatheid, het verbeteren van de BOM-accuraatheid if het verminderen van de inkoopdoorlooptijd voor de belangrijke componenten. Lean richt zich op afvaleliminatie. Afval kan de vorm aannemen van teveel voorraad, grote lotsizes, teveel make-to-stock items, geen aandacht voor data integriteit et cetera.

Een van de beginselen van six sigma is dat je de scope van de problematiek in de beginfase zo ruim mogelijk maakt. Er bestaat niet zoiets als een stomme opmerking of idee in de filosofie van six sigma. Aanvankelijk wordt alles opgeschreven en achteraf op een methodische manier bepaald wat belangrijk is of triviaal. Met het voorbeeld van MRP in het achterhoofd, kan men op dezelfde manier tot een lijst van initiatieven komen in de verschillende supply chain-processen.

 

Administratieve supply chain-processen

Ook in de meer administratieve supply chain-processen kan Lean 6 Sigma worden toegepast. Enkele voorbeelden van afvalcategoriën in dergelijke processen zijn:

  • Overproductie: meer, vlugger of sneller produceren dan wat nodig is voor de volgende processtap. Bijvoorbeeld leverdocumenten afdrukken voor de effectieve belading, bestellingen plaatsen voordat er echte noodzaak is et cetera.
  • Transport: verplaatsen van papierwerk. Bijvoorbeeld onnodige e-mails, ellenlange e-mail attachments, goedkeuring in veelvoud.
  • Wachten: bijvoorbeeld systeem-reactietijden, systeemonbeschikbaarheid, wachten op informatie van een collega.
  • Correcties: elke vorm van gebreken zoals order entry-fouten, factuurfouten, personeelsverloop.

 

Ook voor het mkb?

Op het eerste gezicht is six sigma gezien de complexiteit niet echt geschikt  voor het mkb. De lean toolbox (afvalreductie, one-piece-flow,…) is voor het mkb toegankelijker. Toch bedriegt deze schijn gedeeltelijk. Six sigma pakt een problematiek net zo aan als je normaal met logisch verstand zou doen, alleen verloopt het bij six sigma heel gestructureerd en methodologisch. Grotere bedrijven stimuleren six sigma omdat het alle medewerkers bewust maakt van de gevolgen van procesonbetrouwbaarheid, de vele mogelijkheden om te verbeteren en de gestructureerde manier zoals het taalgebruik en de projectaanpak, die het schaaleffect maximaal benutten. Toch wil dat niet zeggen dat alleen grotere bedrijven deze methode kunnen gebruiken. Nadeel is wel dat kleinere bedrijven moeite zullen hebben om een black belt binnen te halen, ook al kan een afgeslankte gestructureerde aanpak gebaseerd op feiten en cijfers ook daar wonderen doen.

 

Enkele resultaten

Is dit nu enkel theorie of realiteit? Natuurlijk blijven de resultaten van General Electric, Toyota en andere grote bedrijven iedereen de ogen uitsteken en lijken deze niet realistisch zonder megaprojecten en -budgetten. Toch halen ook middelgrote regionale bedrijven goede resultaten door een pragmatische aanpak van lean six sigma. Zo heeft een metaalbedrijf de overall equipment efficiency (OEE) met 23 procent verbeterd door meer transparantie in productie, het invoeren van een performance management systeem, het heruittekenen van het planningproces, en het implementeren van een continu verbeterproces met focus op de invloedsfactoren van OEE-verlies. Een verhuurbedrijf heeft de niet-waardetoevoegende activiteiten geëlimineerd en daardoor een doorlooptijdverkorting van 40 procent gerealiseerd in de order-to-cash cyclus en van 25 procent in het proces van te ontvangen betalingen.

 

Zijn deze succesverhalen nu het signaal om hals over de kop erin te duiken? Nee, blijf pragmatisch, selecteer de juiste projecten en schakel over op een data-geanalyseerde aanpak. Ruim tijd in om naast de dagelijkse operaties kleine verbeterprojecten te starten om de cultuur van op feiten gebaseerde continue verbetering in uw bedrijf te enten.

Deze kleine stappen zijn de perfecte facilitators op uw weg naar Supply Chain Process Excellence.

 

Op maandag 7 mei organiseert S&V een seminar over Lean Six sigma in de supply chain. Locatie: Slot Zeist.

Reageer op dit artikel