blog

Integraal ERP-gebruik verlangt lef!

Supply chain

Integraal ERP-gebruik verlangt lef!

Bij veel bedrijven speelt in de fase van pakketselectie de afweging tussen de concepten ‘Integraal’ en ‘Best of Breed’. Bij deze afweging verschuiven de technische en functionele aspecten steeds meer naar de achtergrond. En komt het steeds vaker aan op overtuiging en lef!

Veel bedrijven beschikken vandaag de dag over een IT-architectuur die op informatie-eilanden is gebaseerd. Afdelingen, divisies en/of landenorganisaties beschikken over verschillende softwarepakketten waarin de bedrijfskritische data meervoudig geregistreerd en onderhouden wordt. Dat resulteert onvermijdelijk in het overtypen van data, in meerdere versies van de waarheid en dus vertraging in de besluitvorming. Met uitholling van de concurrentiepositie en (extra) druk op hun financiële resultaten als uiteindelijk resultaat.

Natuurlijk begrijp ik ook wel dat deze situatie in de loop van de tijd zo is gegroeid. Maar beschouwt u dat feit nou werkelijk als een valide argument om dit alles in stand te houden? Met elk jaar weer onbedoeld een veelvoud van kerstkaarten aan één en dezelfde relatie. En lange wachttijden totdat u over incomplete, verouderde en soms zelfs misleidende ‘management informatie’ kunt beschikken. Wees ‘ns eerlijk; zou u vanuit een blanco situatie vandaag opnieuw voor zo’n brede waaier van deelsystemen kiezen?

Wat staat in uw bedrijf een overgang naar integraal gebruik van bedrijfsinformatie eigenlijk nog in de weg? De benodigde investeringen? Als u eenmaal beseft hoe hoog de integrale kosten van uw huidige deelsystemen zijn, kan dat eigenlijk geen reden zijn. De implementatie wellicht? Natuurlijk moet u even door de zure appel heen bijten. Maar de voordelen zijn toch aantrekkelijk genoeg? Nee, in mijn waarneming ontbreekt het veel directies vooral aan lef. Aan lef om de strijd aan te gaan met afdelingsbelangen. Met suboptimalisatie. Met dominante managers en een niet-coöperatieve houding bij hun  medewerkers.

Als u bereid bent deze drempels te slechten, wachten u aantrekkelijke opbrengsten die met uw huidige ‘lappendekenconcept’ onmogelijk zijn. Ik wens u daarom veel lef toe! 

Reageer op dit artikel