blog

Suboptimalisatie in de voedingsmiddelenindustrie

Supply chain

Suboptimalisatie in de voedingsmiddelenindustrie

Capgemini heeft onderzoek gedaan binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie naar de manier waarop deze bedrijven hun supply chain hebben ingericht. Volgens consultant Nick van der Sanden is er op dit moment sprake van suboptimalisatie.

Om de huidige stand van zaken te bepalen op het gebied van supply chain-optimalisatie moet er gekeken worden naar de samenhang van de verschillende supply chain-processen. Binnen het onderzoek wat door Capgemini is uitgevoerd, is er gekeken naar de langetermijnplanning en middellangetermijnplanning en de relatie hiervan naar de onderdelen in de keten zoals de fabrieken, dc’s, klanten en leveranciers. Onder lange- en middellangetermijnplanning vallen de processen demand planning/sales forecasting, supply planning en supply chain performance management.

 

Capgemini heeft een 23-tal bedrijven uit de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie geïnterviewd over hun supply chain-processen, waarbij de nadruk is gelegd op de activiteiten, volwassenheid van de supply chain-processen en de IT-ondersteuning die wordt gebruikt om de supply chain te optimaliseren. De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden per proces beschreven.

 

Demand planning als dirigent van het supply chain proces

Het demandplanningsproces wordt gezien als een onderdeel van de tactische besturing van een organisatie. Het voorspellen en het managen van de klantvraag heeft een grote invloed op de logistieke prestatie en is daarom van de belangrijkste input voor de supply chain. Om de forecast efficiënt te bepalen, is een externe samenwerking met de klant van grote waarde. Dit omdat men hierdoor de keten tot aan de consument kan monitoren. Andere belangrijke factoren bij het bepalen van het demand-plan binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn de productlevenscyclus en seizoensinvloeden.

 

 

Op dit moment dient bij het gros van de bedrijven (90 procent) de interne samenwerking met sales en/of marketing als input voor het demand-plan. Voor vele bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie is het plannen van promoties en externe samenwerking met ketenpartners nog een brug te ver. Dit doet nog maar eenderde van de bedrijven, blijkt uit het onderzoek.

 

Grondstof als bottleneck

Supply planning draait erom dat de behoefte van de klant die uit het resultaat van het demand-plan komt stroomopwaarts in het logistieke proces wordt vertaald naar de behoefte van grondstoffen en capaciteit van productie. Van hieruit moeten supply-planningsactiviteiten worden ingepland op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier. Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de planning op beschikbaarheid en prijs van grondstoffen erg belangrijk evenals de doorlooptijd voor productie. Het supply-planningsproces staat of valt met de kwaliteit en beschikbaarheid van de grondstof. Om dit over het gehele netwerk te optimaliseren zijn IT-tools nodig.

  

 

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat planners nog voornamelijk werken met traditionele planningssystemen. Bijna zestig procent gebruikt MS Excel al dan niet in combinatie met een ERP-pakket. Hierdoor worden beperkingen in materiaal, capaciteit, opslag en transport niet of nauwelijks meegenomen in het plannen van de supply chain. Tevens worden deze processen nog voornamelijk gedaan zonder inachtneming van kosten en wordt er vooral procesgericht geoptimaliseerd. Hierbij wordt vaak niet meer dan een onderdeel van de keten, bijvoorbeeld een fabriek of een dc, bekeken.

 

Monitoren en bijsturen door supply chain performance management

Om de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen te meten en te verbeteren wordt performance management toegepast. Dit gebeurt door middel van kpi’s (key performance indicators). Door het meten van de huidige waarde kan men strategische beslissingen maken en processen aan- of bijsturen, waarna men later kan meten of de ten doel gestelde waarde is bereikt.

 

 

 

 

Veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie gebruiken op dit moment nog een zeer beperkte set aan kpi’s, blijkt uit bovenstaand plaatje. In de toekomst zouden bedrijven dit moeten uitbreiden naar een set van verschillende financiële en logistieke kpi’s. Ook hier kijkt men vaak niet verder dan de neus lang is en poetst men vaak de resultaten op via bewerkingen in Excel-rapportages.

 

Suboptimalisatie troef binnen de voedingsmiddelenindustrie

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie hun supply chain-processen op dit moment suboptimaliseren. Onder suboptimalisatie wordt verstaan dat de processen zo optimaal mogelijk worden ingericht zonder zicht te hebben op de overige processen of onderdelen in de supply chain. Elk supply chain-proces of onderdeel zoals een fabriek of dc wordt dus apart geoptimaliseerd. Het gevolg hiervan is dat de totale winstgevendheid over de gehele keten niet gemaximaliseerd kan worden.

 

Een belangrijkhulpmiddel om naar supply chain netwerkoptimalisatie toe te gaan is volgens ons het gebruik van een advanced planning en scheduling-tool (APS) die naast een ERP-pakket gebruikt gaat worden. Een APS-systeem hangt namelijk als een paraplu over de supply chain heen en met behulp van specifieke algoritmen worden de vraag, de materiaalbehoefte en de beschikbare capaciteiten op elkaar afgestemd, zodanig dat een toelaatbare oplossing wordt gevonden met inachtneming van kosten, constraints (beperkende factoren) en parameters.

 

De door Capgemini ontwikkelde Supply Chain Maturity-matrix is voor een groot aantal bedrijven een hulpmiddel geweest om de verschillende processen te kunnen onderscheiden en zichzelf daar in te delen in een bepaald stadium. Van daaruit kijken de bedrijven hoe men zich kan verbeteren in de toekomst en waar de focus ligt voor nieuwe initiatieven voor verdere procesoptimalisatie.  

 

Het onderzoeksrapport ‘Supply Chain Netwerkoptimalisatie binnen de voedingsmiddelenindustrie’ kan worden aangevraagd via de website www.foodguru.nl onder SupplyChain – Planning And Scheduling – Supply Chain Plannings Optimalisatie

 

Reageer op dit artikel