blog

Welke trends zetten door in 2008?

Supply chain

Het jaar 2007 is weer voorbij, 2008 is net begonnen. Een mooi moment om terug te kijken naar trends en ontwikkelingen die zich voordoen. Wat overigens opvalt bij trends, zijn de vele tegengestelde ontwikkelingen en golfbewegingen.

De afgelopen jaren worden gekenmerkt door economische groei. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er weer veel aandacht voor automatisering. “Gemotiveerde medewerkers zijn niet meer te krijgen” wordt vaak gebruikt als aanleiding om te zoeken naar verdere automatisering. Het aantal banen is nog nooit zo hoog geweest in Nederland. Door de openstelling van de grenzen van de nieuwe EU-landen, is er echter een behoorlijk toevloed ontstaan van gemotiveerde medewerkers.Tevredenheid alom vanwege de motivatie en arbeidsethos van deze nieuwe europeanen. Wat zal dit doen met de trend naar automatisering?

 

ERP-systemen winnen terrein?

Geïntegreerde ERP-systemen versus dedicated WMS-systemen. De ERP-systemen worden verder ontwikkeld en lijken marktterrein te winnen. De macht van centrale IT-afdelingen bij ondernemingen wordt steeds groter. Dit komt door de steeds grotere afhankelijkheid van betrouwbare en consistentie IT-systemen. Dit drijft ondernemingen naar geïntegreerde ERP-systemen. Maar de gebruikers klagen vaak. En de WMS-leveranciers zitten ook niet stil. De dedicated WMS-systemen worden verder ontwikkeld en hebben nog steeds veel voordelen. En de kosten voor implementatie van dedicated WMS-systemen worden steeds lager. Lager dan de implementatie van de WM-modules van ERP-systemen. Wie zal er dit jaar terrein winnen?

 

RFID ontwikkelingen

RFID staat wederom in de belangstelling Er zijn veel technologische ontwikkelingen gaande waardoor er meer mogelijkheden ontstaan. Een RFID-tour op de vakbeurs trok veel aandacht. Technisch is er steeds meer mogelijk. Maar zijn er veel toepassingen bijgekomen die toegevoegde waarde leveren? Wat zijn de gebruiksvoordelen van de technische mogelijkheden? De nuttige toepassingen ontwikkelen zich minder snel dan de technische mogelijkheden. Wellicht dat dit komend jaar veranderd.

 

Snelle belissers versus technische experts

De druk op doorlooptijden van implementaties is een trend die al jaren gaande is. Beslissingstrajecten worden langer en implementatietrajecten worden korter. Implementaties hebben echter ook een natuurlijke doorlooptijd nodig. Het ontwikkelen van systemen, het testen en trainen kosten naast tijd tevens doorlooptijd. Eigenlijk zouden implementatietrajecten een langere doorlooptijd moeten krijgen. Door de “politieke” druk worden deze echter korter. Zal er het komende jaar meer naar de technische experts worden geluisterd? Of winnen de snelle beslissers? De afgelopen jaren hebben de snelle beslissers het gewonnen. Met wisselend resultaat.

 

Aandacht voor de werkvloer

Lean  Six Sigma Logistics en vele andere optimalisatie methoden zijn weer uit de kast gehaald, om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en om kosten te besparen. Belangrijk voordeel hierbij is dat weer naar de basis op de werkvloer wordt gekeken en dat van daaruit de processen worden gestroomlijnd. Laten we hopen dat de aandacht voor de werkvloer een blijfertje zal zijn.

 

Flexibiliteit en snelheid

Technische ontwikkelingen gaan continu door. Hierbij doen zich veel trends voor.

Wat gelijk blijft is dat de goederenstroom op een betrouwbare en efficiente manier uitgevoerd moet worden en dat voldaan moet worden aan de klantenwensen. Logistieke service wordt steeds belangrijker. Een altijd aanwezige trend is dat door de concurrentie, er steeds flexibeler ingespeeld zal moeten worden op deze toenemende klantenwensen. De organisatie en de technieken die worden gebruikt, zullen zich steeds sneller aan moeten passen aan de veranderende marktomstandigheden.  Dit is een trend die al decennia gaande is. En daar moeten alle toegepaste technieken in meegaan. De techniek moet toegevoegde waarde bieden. Nu, en in de onzekere toekomst. Dat is een trend die zeker is.

Reageer op dit artikel