blog

Management informatie: uit WMS of Excel?

Supply chain

Management informatie: uit WMS of Excel?
managementinformatie

Eén van de grote voordelen van nieuwe WMS-systemen is de managementinformatie die vanuit het systeem verkregen kan worden.

Onder het motto “Meten is Weten”, moet er management informatie gegenereerd worden. Bij de implementatie van deze systemen komt het onderwerp dan ook veelvuldig aan bod. Op basis van de informatie behoefte van het management, worden de nodige schermen gedefinieerd en worden de gewenste query’s gemaakt die het management dagelijks van informatie voorzien.

 

De mooie schermen krijgen veel bewondering. Alleen blijkt na enkele dagen vaak dat er toch nog aanvullende informatie nodig is, of dat er net op een andere manier doorsnedes gemaakt moeten worden.

De eerste aanpassing wordt gemaakt. Maar dit kost doorlooptijd en budget. Vaak is de informatie-behoefte al weer verouderd voordat het systeem is aangepast. Tevens blijken er veel eenmalige informatie-behoeften te bestaan.

Om de snelheid er in te houden en om flexibel te zijn, worden op een gegeven moment downloads gemaakt vanuit het WMS-systeem naar Excel of Access. Hiermee kan ineens heel flexibel managementinformatie worden gegenereerd. Een aanpassing is gemaakt voordat hij goed en wel besproken is.

 

En zo ontstaat weer een wildgroei van Excel analyses en men wordt overvoerd met managementinformatie. Nou ja, managementinformatie. De vraag is op een gegeven moment wat er eigenlijk mee gemanaged wordt. Wordt de juiste informatie wel gebruikt voor de juiste vragen. Is men kompleet? Diverse analyses blijken ineens voor vreemde doeleinden te worden gebruikt. Tevens blijken ze niet allemaal overeen te komen. De definities van de velden blijkt niet meer uniform te zijn en de analyses zijn vaak verre van kompleet. Misverstanden alom.

 

 En de vraag doet zich weer voor: Wie kan mij nu precies vertellen hoe het zit?

“Weg met al die excel analyses. Terug naar de basis.”  En weer terug naar het starre systeem. Met al zijn beperkingen.

 

De vraag die hierbij vaak om de hoek komt kijken is of de managementinformatie direct uit het WMS-systeem moet komen of dat er gebruikt gemaakt moet worden van Excel toepassingen. Persoonlijke voorkeuren voeren hierbij veelal de boventoon.

 

Het probleem zit hem echter niet in de keuze tussen het systeem. Het is meer een probleem van het juiste en uniforme gebruik van de data die vanuit het systeem komt. Een centraal beheer van de databank, waar de rapportages vandaan komen, die zorgt voor uniformiteit en volledigheid van de managementinformatie, is van belang. En dan maakt niet meer uit of dit vanuit het WMS-systeem komt, of vanuit Excel. Dat laatste is wel veel handiger. Als de kwaliteit en uniformiteit maar gewaarborgd wordt.

 

Reageer op dit artikel