blog

Interfaces? Vaak een hoofdpijndossier!

Supply chain

Interfaces? Vaak een hoofdpijndossier!
Interfaces? Vaak een hoofdpijndossier!

Bij de keuze tussen dedicated WMS- en geïntegreerde ERP-systemen vormen interfaces altijd een belangrijk onderwerp. Interfaces leveren vaak problemen op bij de implementatie. Tevens is het een beperking voor toekomstige wijzigingen.

Daarnaast is er dagelijkse monitoring nodig om te controleren of de berichtenuitwisseling wel goed verloopt. Dit is een belangrijke reden waarom vanuit de IT-hoek een sterke voorkeur bestaat voor de geïntegreerde ERP-systemen.

 

De gebruikers in het magazijn hebben meestal een voorkeur voor een dedicated WMS-systeem dat via interfaces wordt gekoppeld aan het ERP-systeem. Het WMS-systeem biedt namelijk meer functionaliteit. Het is jammer dat in het magazijn maar beperkte functionaliteit beschikbaar wordt gesteld, omdat er anders interfaces gebouwd moeten worden. Dit gaat ten koste van de performance en de efficiëntie in het magazijn.

 

Problemen beperken

Waarom leveren die interfaces dan zoveel problemen op? Interfaces blijven altijd lastig, maar je kunt de problemen wel beperken. Een belangrijk uitgangspunt bij de definitie van de interfaces is dat de functionele scheiding tussen de systemen zo zuiver mogelijk gemaakt moet worden. Zorg er voor dat hele functiegebieden in één systeem liggen. Hiermee beperk je vaak het aantal berichten dat heen en weer gestuurd moet worden. Tevens wordt de berichtenuitwisseling van het “ kritieke pad” gehaald voor de medewerkers. Met andere woorden, de berichtenuitwisseling moet niet plaatsvinden voor transacties, waar de magazijnmedewerkers direct mee aan het werk zijn.

 

Procesbeschrijving ontbreekt

Voor het vastleggen van de interfaces wordt altijd wel een interface document gemaakt. Dit is een technische omschrijving van de berichten die worden uitgewisseld. Deze moet door alle betrokken partijen worden ondertekend, voordat met de bouw wordt gestart. Wat vaak ontbreekt, is een procesbeschrijving omtrent de fysieke processen die direct beïnvloed worden door de interfaces. In de procesbeschrijving moet worden aangegeven welke fysieke processen er in het magazijn plaatsvinden, welke informatie uitwisseling er plaatsvindt tussen de magazijnmedewerker en het systeem, en waar deze informatie vandaan moet komen. Dit document moet gemaakt worden door de gebruikers, niet door de IT-deskundigen.

 

Door een gedetailleerde procesbeschrijving te maken, ontdek je voortijdig welke datavelden via de interfaces uitgewisseld moeten worden. Deze kunnen dan tegelijk in het interface document worden opgenomen door de IT-deskundigen. Dit komt de kwaliteit van het interface document ten goede en voorkomt aanpassingen op het laatste moment. Die leiden namelijk vaak tot problemen. En daarom hebben interfaces tevens een “slechte naam”.

Reageer op dit artikel