blog

Importeurs en inkoopcombinaties: grijp je kans!

Supply chain

Importeurs en inkoopcombinaties: grijp je kans!
Importeurs en inkoopcombinaties: Grijp je kans!

Bij retourlogistiek wordt vaak gedacht aan het retourneren van defecte producten, onverkoopbare producten en gebruikte producten die gerecycled moeten worden. Het is een noodzakelijk kwaad, min of meer opgedrongen vanuit de markt of wetgeving. En de verwerking van deze goederenstroom wordt ook als een opgedrongen kostenpost gezien.

Importeurs en inkoopcombinaties moeten
volgens columnist Hereijgers hun kans grijpen

Voor postorder en e-commerce bedrijven is een goede retourlogistiek echter een voorwaarde om succesvol op de markt te kunnen opereren. De mogelijkheid om producten eenvoudig retour te kunnen sturen vergroot de omzet. Klanten zijn eerder genegen iets te bestellen. Daarbij leidt een goede retourlogistiek tot extra omzet en meer winst.

 

Voorbeeld nemen

Veel groothandels en winkelketens kunnen dit als voorbeeld nemen om hun omzet te vergroten. Vooral als het gaat om ketens met veel Franchisers,  onhankelijke, locale grossiers en onafhankelijke winkelketens. En juist daar waar lokale voorraad beschikbaarheid een belangrijke voorwaarde is voor verkoop. Denk hierbij aan de vele locale grossiers voor auto-onderdelen, onderdelen voor installatiebedrijven maar denk tevens aan ‘ketens’ van onafhankelijke kledingwinkels. De goederen moeten geleverd worden aan klanten die de producten mee willen nemen of ze binnen enkele uren nodig hebben. De vraag is onvoorspelbaar; de afnemers zijn voor hun werkzaamheden volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderdelen.

 

Het assortimentsbeheer is voor deze grossiers feitelijk hun kernactiviteit. De klanttevredenheid wordt bepaald door de breedte van het assortiment. De kosten worden voor een groot gedeelte veroorzaakt door voorraadkosten en door risico incourrant.  Zij worstelen continue met de vraag: “Hoe houdt ik mijn klanten tevreden en hoe voorkom ik teveel afschrjvingen op dode voorraad?”

 

Verschil in incourantie

Incourante producten bij de ene grossier hoeven echter helemaal niet incourant te zijn bij een andere grossier. Tevens is het de vraag of het incourante artikel voor de importeur  ook incourrant is? Meestal niet! Door het tijdig en structureel re-aloceren van producten die bij grossier A niet lopen, maar wel bij grossier B, kan in de hele keten het risico incourant worden verlaagd. De grossiers zijn dan eerder genegen ‘risicoartikelen’ op voorraad te nemen. Hiermee wordt hun servicegraad verbeterd en daardoor stijgt hun omzet.

 

Bij centraal geleide bedrijven wordt de re-allocate van voorraden vaak van boven af opgelegd. Bij franchise formules, inkoopcombinaties en dergelijke is deze centrale aansturing  maar beperkt mogelijk. Hier moeten de individuele grossiers, franchisers zelf het initiatief nemen om hun incourante voorraden te realloceren.

Een probleem doet zich voor met de snelheid en efficientie waarmee dit proces plaatsvindt. Als het al mogelijk is, dan zijn de kosten meestal  hoog. Dit komt met name omdat er geen IT- en logistieke structuur is opgezet voor de re-alocatie van incourante artikelen.

 

Aandacht voor het inzichtelijk maken

Er wordt wel steeds meer aandacht geschonken aan het inzichtelijk maken van de voorraden in de keten. Hierdoor onstaat het inzicht om incourante voorraden te re-alloceren. De fysieke retourlogistiek om dit mogelijk te maken wordt helaas vaak vergeten. Dit moet er maar weer even bij worden gedaan. Hierdoor kost het fysiek verhuizen van de goederen weer veel moeite en dan gaat het fout. Men laat kansen liggen.

 

Eerst zal daarom ook deze vorm retourlogistiek goed moeten worden opgezet, voordat men hiervan in de supply chain gebruik kan maken. Hier ligt een uitdaging voor de importeurs, inkoopcombinaties en overkoepelende organisaties. Organiseer de retourlogistiek. Grijp je kans!

 

Reageer op dit artikel