blog

Wat doe ik met die nieuwe 3-letter hypes?

Supply chain

ERP, CRM, PLM. Ongetwijfeld 3-letter woorden waar gemengde gevoelens bij bestaan. Bij de één roept het de associatie op van onmisbare systemen waar het hedendaagse bedrijfsleven veel plezier aan beleeft, terwijl het bij de ander een gevoel oproept van mooie afkortingen die veel beloftes in zich hadden, veel geld hebben gekost, terwijl de ooit toegezegde voordelen in de praktijk nooit echt zijn gerealiseerd: een zogenaamde 3-letter hype.

Dat waren de dynamische jaren 90. Maar vergist u zich niet, we zitten weer in  3-letter hype tijd. Afkortingen als SOA, RFID, en BPEL (ik geef toe niet alle afkortingen hebben 3 letters) worden weer over de logistiek en IT managers heen gegooid en de beloofde bergen zijn nog even groot, zo niet groter, dan voorheen. De vraag is dan: achter welke hype loop ik aan en welke laat ik lopen? Het eeuwige dilemma daarbij is: mis ik de aansluiting of stop ik er teveel geld in zonder rendement? Wat zijn nu de succesfactoren voor een succesvolle implementatie van nieuwe hypes. Mijns inzien heeft dat te maken met drie elementen, te weten economics: wat kost de applicatie, wat levert het op en hoe snel kan een applicatie tot deployment komen, business driven: lost het echt een business issue op of is het een droom van ITers, en installed base: in hoeverre wordt de applicatie afgedwongen door de omgeving, zowel doordat mijn concurrente het gebruiken of dat mijn klanten het afdwingen in de ketenintegratie. Als deze drie elementen positief beantwoord worden, dan is er een grote kans dat de hype verder komt dan de 3 letters en is het nuttig te investeren in de applicatie. Ik wens u veel succes in de komende 3-letter hype tijd!

Reageer op dit artikel